Sunday, July 31, 2011

IN CE PRIVESTE CLARIFICAREA...UNII SINT PENTRU... CONTRA...


În urma Raportului Comisiei pastorale, fratele Daniel Branzei a scris o scrisoare informativă care ne determină să clarificăm câteva aspecte importante cu privire la aceste lucruri. Comisia pastorală a petrecut aproximativ 20 de ore în discuțiile cu fratele Țon, și în acest timp s-au discutat foarte multe detalii care nu pot fi cuprinse într-un raport. De aceea credem că este absolut necesar să ținem cont de ceea ce urmează. Comisia pastorală care s-a întâlnit la Atlanta a primit sarcina din partea Comitetului Executiv al Asociației, împreună cu președintele ei, Daniel Branzei, să se adune și să discute în mod deschis aspecte din viața și lucrarea fratelui Iosif Țon. Încă de la început fratele Țon ne-a prezentat o lucrare personală de 40 de pagini ca bază pentru discuțiile noastre cu privire la crezul dânsului. Discuțiile nu s-au rezumat la acest material, ci au cuprins o gamă foarte largă și variată de probleme. Discuțiile au început joi seara și au continuat vineri toată ziua, și apoi sâmbătă de dimineața până la 3 PM. Discuțiile au fost frățești, împletite cu dragoste și mustrare, directe și uneori dureroase. Nimeni nu poate spune că nu a avut ocazia să spună ce avea pe inimă, atât la adresa persoanei fratelui Țon (greșeli de atitudine sau de exprimare din ultima vreme, sau de-a lungul anilor), cât și la învățăturile teologicie pe care dânsul le-a prezentat în ultimul an. Actul oficial scris de frații din Comisie este Raportul informativ. Informațiile personale date de diferiți frați nu reprezintă poziția Comisiei. Faptul că fratele Branzei nu a așteptat să primească Raportul, să-l analizeze și să-l trimită păstorilor, ci a scris de la sine, ne face să înțelegem că toate eforturile noastre de a ajuta sincer la cunoașterea adevărului, clarificarea tuturor problemelor și revenirea fratelui Țon printre noi nu au fost luate în considerare. Înțelegerea, interpretarea și transmiterea greșită a informațiilor despre problemele în care a fost implicat fratele Țon ne obligă să informăm corect frățietatea. Comisia pastorală a scris Raportul informativ prin participarea tuturor, și toți membrii ei și-au dat acordul ca acesta să fie concluzia întregii întâlniri. În astfel de situații, singurul lucru care trebuie luat în considerare în mod oficial este Raportul informativ scris de Comisie. În rest, fiecare dintre cei care au participat, precum și cu care au vorbit în urma întâlnirii, se exprimă personal, fără vreo valoare oficială. Fiecare are impresiile lui despre întălnire, dar Comisia a scris un Raport care este concluzia oficială a întâlnirii de la Atlanta. Întâlnirea de la Atlanta a dat naștere unei singure realități, care este înscrisă în Raportul informativ al Comisiei. Este inacceptabilă împărțirea în două realități sugerată de fratele Branzei. Comisia a avut de analizat atât aspecte pastorale, cât și teologice, deci prezența unei lucrări ca aceea scrisă de fratele Țon a fost necesară. A fost o mare scăpare faptul că nu toți dintre frații din Comisie au citit materialele scrise de fratele Țon, pentru a putea discuta și cere revizuirile necesare. Nu este adevărat faptul că ne-am fi putut transforma într-o comisie teologică chemată să aprecieze o lucrare de doctorat. Dihotomia practic/teoretic este falsă, pentru că întotdeauna faptele sunt rodul ideilor. De aceea a fost absolut necesară atât analiza drumului teologic al fratelui Țon, cât și acțiunile dumnealui din ultima vreme. Comisia a scris un Raport informativ, nu o Rezoluție. Nici o comisie nu are dreptul să scrie rezoluții în numele Asociației, ci doar Congresul, prin Comisia de rezoluții care le supune apoi aprobării Congresului. Acesta este drumul statutar care trebuie respectat în cadrul Asociației din care facem parte. Găsim că este derogator să vorbim despre un frate ca o „vedetă“ sau „bolnăvicoasă infatuare de care suferă“. Între noi nu trebuie să existe un astfel de limbaj. Dacă un frate, sau mai mulți, au o asemenea părere despre fratele Țon, atitudinea corectă este aceea de a avea o discuție față în față cu fratele Țon, nu de a-și exprima părerea în public, defăimând. Ne doare faptul că deja textul scris de fratele Branzei este postat pe internet. Nici Raportul informativ nu trebuia pus pe internet. Pe site-ul Asociației și pe blogul Asociației nu trebuie să apară nici un text fără aprobarea Comitetului Executiv. Nu ne reprezintă un așa fel de a vorbi. În această situație înțelegerea noastră a fost și este că acest Raport informativ scris de Comisia pastorală trebuia prezentat întregului Comitet Executiv, care ar fi putut avea puterea să-l accepte sau să-l respingă. În ceea ce a scris fratele Branzei nu este vorba de așa ceva. Însă dumnealui a primit Raportul ca Președinte al Asociației, nu ca persoană individuală. Nici fratele Branzei, nici membrii Comisiei de la Atlanta nu au dreptul să-și impună punctul de vedere asupra bisericilor din Asociație. Este o surpriză dureroasă faptul că într-o problemă importantă în ce privește bisericile baptiste s-au neglijat în totalitate procedurile statutare care se impun. Este neprincipial să se pună la îndoială pocăința fratelui Țon. Este practica bisericilor noastre de a-i mărturisi pe cei ce se botează, iar apoi pe baza mărturisirii lor îi botezăm. Dumnezeu este cel care judecă cu privire la lucrurile ascunse. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Este de datoria noastră să lăsăm aceste aspecte la latitudinea lui. Credem că întâlnirea de la Atlanta a reușit să stabilească faptul că fratele Țon și-a cerut iertare pentru anumite greșeli pe care le-a făcut. Comisia sugerează o întâlnire a celorlalți păstori cu fratele Țon. Cerem Comitetului Executiv să ia o hotărâre în această privință, pentru ca frații păstori care vin la Congres să își poată programa venirea în funcție de hotărârea luată. Credem că este incorect ca fratele Branzei să oprească această întâlnire, această ocazie pentru dialog și apropiere. Fratele Țon a spus Comisiei că a plecat de la Biserica din Oradea printr-o Adunare Generală a Bisericii convocată pentru acest scop. Bisericii i s-a comunicat atunci că fratele Țon este chemat de Domnul la o nouă lucrare și că pleacă cu binecuvântarea Bisericii. Fratele Nicolae Gheorghiță a rostit la încheiere o rugăciune de binecuvântare pentru noua lucrare a fratelui Țon. Prin urmare între fratele Țon și Biserica din Oradea nu a fost nici un conflict. Retragerea din Biserica din Portland a fost în următoarele circumstanțe: în urma apariției cărții fratelui Timotei Pop, care îl acuza pe Iosif Țon de erezii, fratele Țon a făcut cerere ca situația să fie judecată de Comitet și de Adunarea Generală a Bisericii. Fratele păstor Ioan Brisc a refuzat să facă acest lucru, spunând că problema este una între Timotei Pop și Iosif Țon, în care Biserica nu se implică. Pentru refuzul ca Biserica să judece situația, fratele Țon și-a restras calitatea de membru în această Biserică. Da, există o situație personală nerezolvată între fratele Țon și fratele Negruț. Fratele Țon cere să se întâlnească doar cu fratele Negruț, pe când fratele Negruț nu vrea să se întâlnească cu fratele Țon decât cu martori. Fratele Negruț spune că fratele Țon este mort pentru el. Cu privire la Mișcarea străjerilor, fratele Țon a spus Comisiei că relația lui cu ei a fost mijlocită de faptul că fiica lor, Dora, a fost vindecată când un frate din această mișcare s-a rugat pentru vindecarea ei, de faptul că la un anumit moment această mișcare era văzută ca o mișcare de trezire în cadrul bisericilor baptiste din România și de faptul că dumnealui a constatat nevoia acestei mișcări de creștere spirituală, iar ei l-au chemat la ei sa-i ajute cu învățătura. Fratele Țon a spus Comisiei că nu este de acord cu toate manifestările lor, că ei nu au o teologie unitară, și că dorește să rămână în părtășie cu ei așa cum este în părtășie cu alte grupări religioase creștine. Regretăm faptul că mesajul fratelui Branzei a produs mai multă confuzie decât claritate. Ne încredințăm toți în brațul tare al Domnului și El să ne păzească și să ne călăuzească mai departe în lucrarea la care ne-a chemat pe toți. Semnează: Viorel Clintoc, Cristi Cocian, Teofil Cocian, Dumitru Toderic, George Ștefan, Liviu Percy, Ionel Păsui, Simion Plăcintă, Sorin Sabou.

No comments: