Friday, March 29, 2013

Moartea Fiului lui Dumnezeu – văzută de Spurgeon


Toate celelalte subiecte ale Sfintei Scripturi sunt importante, și niciunul dintre ele nu trebuie umbrit. Dar moartea Fiului lui Dumnezeu este soarele central al tuturor celorlalte lumini minore. Este marele Alfa și Omega. Subiectul acesta nu este doar eminent, ci proeminent pentru noi. Dacă există ceva în lume care ar trebuie să fie în atenția omului, acest lucru este moartea lui Hristos.  (All other topics in the Holy Scripture are important, and none of them are to be cast into the shade. But the death of the Son of God is the central sun of all these minor luminaries. It is the great Alpha and Omega. It is not only eminent, it is preeminent with us. If there is anything in all the world that ought to interest a man, it is the death of Christ.)

Scopul principal al atacului dușmanului este să elimine pe Hristos, să elimine ispășirea, să elimine suferința Lui în locul oamenilor. Unii spun că ei pot accepta restul evangheliei. Dar ce „rest” este acolo? Ce mai rămâne de fapt? O evanghelie fără sânge, fără Hristos nu este bună nici pentru îngrășarea pământului nici pentru aruncarea la gunoi.  Nu onorează pe Dumnezeu, nici nu mântuiește pe oameni. (The chief end of the enemy’s assaults is to get rid of Christ, to get rid of the atonement, to get rid of His suffering in the place of men. Some say they can embrace the rest of the gospel. But what „rest” is there? What is there left? A blood less, Christless gospel is fit neither for the land nor for the dunghill. It neither honors God nor converts men.)

No comments: