Sunday, March 31, 2013

Învierea lui Isus


Învierea lui Isus este fie cea mai rea și cea mai vicioasă și cea mai nemiloasă farsă jucată  vreodată asupra minților umane – fie cel mai remarcabil act al istoriei (Josh McDowell)

Am pretenția că sunt un istoric. Abordarea ce eu o fac asupra clasicismului antic este aceea a unui istoric. Și afirm că dovada vieții, morții și învierii lui Hristos este autentificată mai bine decât cele mai multe fapte istorice ale acelei perioade antice (E. M. Blaiklock).

Vestea învierii nu ar fi putut fi menținută în Ierusalim nici o zi, nici o oră, dacă mormântul gol nu ar fi fost o realitate stabilită pentru toți cei ce interesați (Paul Althaus).

 Ar fi fost imposibil ca ucenicii să fi persistat în afirmarea adevărurilor pe care le-au narat dacă Isus nu ar fi înviat și dacă ei nu ar fi cunoscut certitudinea acelui fapt la fel de bine ca și certitudinea oricărui alt fapt (Simon Greenleaf).  

No comments: