Friday, June 7, 2019

BUCURIA IUBIRII, ADEVĂRUL!"Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr!" 1 Corinteni 13:6
Mulți oameni confundă iubirea cu iertarea şi iertarea cu indiferența. Dumnezeu a iubit întreaga lume oferindu-şi Unicul Fiu ca jertfă, dar iertarea Lui este oferită doar celor care cred în Fiul Său şi se întorc la Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu pentru întreaga lume nu înseamnă implicit şi iertarea întregii lumi! Dumnezeu iartă pe toți aceia care se pocăiesc, dar nu rămâne indiferent față de păcatele pe care aceştia le fac. Asemeni unui părinte, El îşi disciplinează copiii, ajutându-i să revină pe Calea Sa. Astfel Dumnezeu iubeşte întreaga lume dar iartă doar pe cei ce se întorc la El. Aşadar, iubirea nu trebuie confundată cu iertarea, iar iertarea nu trebuie interpretată ca indiferență!
Adesea, ca istoric al luptei anti-comuniste din fosta Republică Socialistă România, sunt acuzat că îmi lipseşte iubirea! Unii oameni consideră că istoria transmisă de mine este prea crudă, prea aspră, prea incriminatoare față de trădătorii din acea vreme. Oamenii îmi propun să tac, să nu mai amintesc toate acele evenimente triste şi chiar să nu mai menționez acele fapte ruşinoase de trădare între Creştini. Argumentul lor este: "Frate Rădoi, iubirea creştină înseamnă iertare şi îngropare a trecutului." Dragi Creştini, vă rog respectuos să nu confundăm iubirea cu iertarea şi apoi cu indiferența. Dragostea Creştină nu exclude adevărul istoriei! Dumnezeu l-a iubit pe PETRU şi chiar l-a iertat pentru tripla sa trădare, dar Dumnezeu nu a îngropat istoria tragică a lepădării lui! Petru se pocăieşte plângându-şi cu amar păcatul, este iertat şi reabilitat de Domnul Isus, dar evenimentul lepădării este descris amănunțit de către toți patru Evanghelişti. Iubirea, iertarea şi chiar reabilitarea lui Petru nu implică prescrierea istorică a faptelor lui! Dumnezeu nu îngroapă adevărul istoric ci îl expune, iar acest lucru nu poate fi interpretat ca lipsă de iubire sau de iertare, întrucât Petru le-a experimentat din plin.
DAVID a fost omul după inima lui Dumnezeu (Fapte 13:22), un om prin care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 73 de Psalmi! Cu toate acestea, istoria sacră include scădințele lui David, crimele şi imoralitatea temporară a acestui personaj.
Pot fi amintiți tot aici: Noe, Iacov, Moise, Aaron... iubiți de Dumnezeu dar amintiți în istorie cu bune şi rele.
De ce n-a şters Domnul din Cartea Sa, toate faptele rele şi ruşinoase ale oamenilor? De ce n-a cenzurat Dumnezeu istoria, în iubirea Lui față de oameni? Răspunsul Bibliei este: "Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei." 1 Corinteni 10:6
Poftele şi faptele condamnabile ale acestor oameni ne slujesc nouă drept pilde de ocolit şi de care trebuie să ne păzim! Dumnezeu nu şterge din istorie lucrurile rele, ci le expune ca exemple negative, prevenind prin deznodământul lor, căderea noastră!
Istoria luptei anti-comuniste de la Caransebeş are printre altele menirea de a alerta generațiile Creştine moderne, de pericolul trădării într-o societate guvernată de ateism, socialism şi comunism! Intenția mea nu este să denigrez pe nimeni ci să descriu adevărul istoric din acea perioadă.
Întreb şi eu, ca Apostolul Pavel odinioară: "M-am făcut oare vrăjmaşul vostru pentru că v-am spus adevărul?" Galateni 4:16
Am ajuns să fiu duşmănit de unii, pentru că le-am menționat numele, faptele şi martorii odioaselor lor purtări?
Noi ca şi Creştini, dacă iubim pe Domnul şi pe cei din jur, nu suntem deranjați de adevăr ci chiar înviorați de el. "Dragostea, se bucură de adevăr" (1 Corinteni 13:6)
Dragostea nu acopere adevărul, nu îl cenzurează sau ignoră, ci se bucură de el, oricât de blând sau aspru ar fi. Suntem mulțumitori Domnului că n-a ascuns de noi istoria, ci ne-a împărtăşit-o, învățându-ne cum să ne ferim a repeta greşelile înaintaşilor noştri. În consecință, adevărul devine un prilej de bucurie nu de întristare, pentru cei care vor cu sinceritate să învețe din el.
Căderea lui David sau Petru, ne conştientizează cât de vulnerabili suntem în fața ispitei, provocându-ne la mai multă veghere!
Împotrivirea crâncenă pe care cartea: "O cetate de necucerit", a întâmpinat-o în România, America şi chiar Australia, confirmă din nou existența a două tabere, clar definite: una care se bucură de adevăr, iar cealaltă care caută să înăduşe adevărul, să îl îngroape sau să i se împotrivească, precum Iane şi Iambre descrişi de Apostolul Pavel tânărului Timotei: "După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii cari sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa." 2 Timotei 3:8
În ciuda sutelor de împotrivitori şi a încercărilor lor de împotmolire şi îngropare a adevărului, istoria luptei anti-comuniste, din cadrul Bisericii Baptiste din Caransebeş, se răspândeşte cu repeziciune urmând foarte curând să fie disponibilă pe plan mondial şi în limba Engleză!
Poetul Românilor, Mihai Eminescu spunea: "Adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul!" Ce minunat ar fi ca toţi să ne lăsăm stăpâniţi de adevăr, fără a încerca să-l stăpânim sau ascundem, din interese meschine.
Închei această meditație cu unul din îndemnurile Apostolului Ioan:
"Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul!" 1 Ioan 3:18
  Cu dragoste frățească,
      bătrânul Lae Rădoi

Saturday, May 11, 2019

NARozia lui IOSIF ȚON - aka "Adaosul Migrator"Am aflat de la gramaticienii limbii Ebraice Biblice, că Iosif înseamnă adaos sau adăugire, iar Ţon în aceeaşi limbă înseamnă "turmă". Curiozitatea o aduce însă rădăcina cuvântului ebraic ȚON (tsô'n), conform lexiconului limbii ebraice, care înseamnă MIGRARE!! Astfel Iosif Țon se traduce din limba Ebraică veche: "adaosul migrator". Cel care s-a adăugat inițial "turmei baptiste" dar care a migrat spre NARozia numită New Apostolic Reformation (Noua Reformă Apostolică). https://www.youtube.com/watch?v=EZf9BRMq3XA
Aşadar, fostul pastor Baptist, Iosif Ţon, se adaugă la o altă turmă, de data aceasta de apostați, migrând din Portland spre Redding (după cum declară în discursul dumnealui), spre tărâmul revelației apostolice, a "apostolilor din zilele noastre".
Din nefericire constatăm că IOSIF a fost mereu un ADAOS. El nu s-a alipit niciodată învățăturilor sănătoase ale Cuvântului lui Dumnezeu, devenind UNA în crez cu frații şi surorile care l-au iubit şi l-au susținut. NU, ci el pare mai degrabă "lipitoarea" care profită de circumstanțele vieții, consumând cu poftă resursele de care s-a lipit, iar apoi părăsindu-şi victimele, migrează mereu căutând noi oportunități de giftuire.
Copiii şi copilele lui Dumnezeu de pe întreg pământul, trebuie să ştie astăzi, că Iosif Țon susține o NARozie!! El are acum altă "turmă", de "capre săltărețe", nu de oi, o turmă spre care a migrat, chipurile în urma unei revelaţii în timp şi prin Dora, fiica dumnealui. Noi ştim din CUVÂNT, că revelația divină este Biblia iar "călăuza" Creştinului este DUHUL SFÂNT, nu experiențele personale, prietenii sau membrii familiei!
Adaosul Migrator se hrăneşte acum din resursele NAR, căutând totodată să muşte şi din turmele prin care a migrat (Baptistă şi Penticostală) credincioşi creduli, transformându-i în adepții NARoziei!
Dragi Creştini, eu Nicolae Rădoi, ca unul care am păzit turme de oi (ca cioban, oier) şi Turma Domnului (în lupta anti-comunistă de la Caransebeş) vă rog din suflet, păziți-vă de Adaosul Migrator - Iosif Țon!
Iosif a migrat din Ateism la Baptism, apoi la Comunism (trădându-şi prietenii şi frații) apoi la Penticostalism iar acum la Apostazie. Păziți-vă de el!! Ce credibilitate poate să aibă acest "adaos migrator"? Cu ce curaj l-ați accepta să se adauge părtăşiei sau familiilor voastre?? Dintr-un fost pastor, iată-l dezvăluit azi în lup răpitor, în căutare de mâncare!!! Păziți-vă de el!
Cu tristețe, "ciobanul" Turmei
NICOLAE RĂDOI

Pentru mai multe detalii despre devierea Migratorului, accesati video-ul: https://www.youtube.com/watch?v=lWOaYloZvOk

Tuesday, November 6, 2018

Tapiseria scrutinului lui Dumnezeu, articol scris de Dale V. Nobbman

şi tradus de Doru Motz pe 5 noiembrie, după originalul publicat pe: November 4, 2018  RRadmin7 
Dumnezeu ţese la ora actuală o altă tapiserie americană, care va fi dezvăluită mâine 6 noiembrie, în ziua de marţi seara, rezultatul ştiindu-se mai precis miercuri pe 7 noiembrie 2018, când se va încheia numărătoarea tuturor voturilor exprimate în cadrul alegerilor legislative parţiale ale Americii. 
Votul dvs. va stabili culoarea finală a acestei tapiserii. Oare va fi predominant roşie, sau albastră? Asiguraţi-vă că vă veţi exprima votul în cadrul acestei tapiserii, putând să priviţi apoi la ce a plănuit Dumnezeu în cazul Americii. Rezultatul acestui scrutin va avea un impact uriaş asupra viitorului Statelor Unite în anii 2019 şi 2020!
Tapiseria lui Dumnezeu va determina peisajul politic, social şi cultural al Americii, precum şi stilul de viaţă al americanilor pe următorii doi ani.
Atunci când vă veţi decide pentru care partid să votaţi, aveţi grijă să luaţi în considerare care partid respectă cel mai bine perceptele biblice fundamentale expuse în Cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, să luăm în considerare următoarele lucruri pe care le urăşte de Dumnezeu:
Şase lucruri urăşte Domnul
şi chiar şapte Îi sunt urâte:
 ochii trufaşi, limba mincinoasă,
mâinile care varsă sânge nevinovat,
inima care urzeşte planuri nelegiuite,
picioarele care aleargă repede la rău,
martorul mincinos, care spune minciuni,
şi cel ce stârneşte certuri între fraţi (Proverbe 6:16-10).
Oare aceste caracteristici comportamentale pe care le urăşte, ba încă le detestă Dumnezeu, se găsesc cu precădere în tabăra Democraţilor şi a suporterilor lor, sau în cea a Republicanilor conservatori şi a suporterilor acestora?y
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este locul cel mai bun în care vom găsi înţelepciunea pentru a şti cum să votăm anul acesta. Orice candidat care nu crede în Dumnezeu, care Îl respinge pe Isus Cristos, care ignoră Biblia şi detestă morala creştină are nevoie de dragostea şi rugăciunile dvs., dar, în niciun caz, de votul dvs.!
Să faceţi parte din tapiseria lui Dumnezeu şi să vă prezentaţi la urne pe 6 noiembrie 2018!

Monday, November 5, 2018

O caravană „la fix”
Ăștia, adică oponenții republicanilor și a lui Trump, vor cu orice chip să „le-o facă”.
Aici nu ne gîndim doar la acele organizații americane (o biserică lutherană și vre-o două „civice”) cu sediul în Chicago care nu doar că au organizat caravana de așa ziși refugiați care s-a format în Mexic și se îndreaptă înspre granița americană pentru a forța trecerea complet ilegală a acesteia. Cu siguranță că după paravan se află democrații.
Momentul ales e mai mult decît semnificativ. E unul diabolic premeditat. Nu doar să-i mai bată un cui în tîmplele lui Trump, dar să și îi facă pe alegătorii americani să nu mai voteze cu republicanii, acuși, imediat în prima zi de marți a lui Noiembrie.
Că dacă republicanii cîștigă aceste alegeri la jumătatea termenului, s-a cam zis cu democrații... :) Un fel de picaj a-la-PSD.
Revenind la „caravană”, orice om cu discernămînt rafinat nu-și poate refuza cîteva întrebări. Iată-le!
Cîți mexicani get-beget compun această coloană umană ce mărșăluiește spre granița de sud a americanilor? Cîți dintre aceștia sunt borfași la drumul mare care vor să fenteze justiția? Dar traficanți de droguri? Dar criminali? La procentul de mexicani, cîți non-mexicani s-au atașat? Sunt cumva și teroriști musulmani, inclusiv dintre isișiști? Cine i-au instruit să iasă la înaintare cu „scutul umanitar”-adică cu copii și femei- că prea seamănă cu demonstrațiile palestinienilor? Ce fac autoritățile mexicane pentru stoparea fenomenului? Sau sunt și ele complice la această tevatură? Să aibă oare de a face pasivitatea lor cu recent încheiatul tratat comercial dintre SUA-Mexic-Canada?
Sunt prea multe alte necunoscute pentru a-i lăsa pe acești oameni (în marea lor majoritate manipulați) să treacă „ca trenul prin gară” peste granița americanilor.
Pînă la construirea zidului de la granița sudică a SUA, se impune cu legitimitate oprirea „caravanei” acolo unde s-a format.
Adică în Mexic!
Asta dacă nu vor să dea piept cu cele cîteva mii de soldați și polițai americani... :(
Caz în care nu va ieși prea bine!
-articol preluat cu acordul și de pe blogul lui Barthimeu-

Invazia viitoare a migranţilor este lucrarea lui Soros, articol scris de Geri Ungurean

Invazia viitoare a migranţilor este lucrarea lui Soros, articol scris de Geri Ungurean
şi tradus de Doru Motz pe 4 noiembrie, după originalul publicat pe: November 2, 2018  RRadmin7  
Invazia migranţilor ce va veni este lucrarea lui Soros şi a Naţiunilor Unite
În septembrie s-au împlinit trei ani de când ONU a organizat o reuniune, în cadrul căreia şi-a etalat obieyctivele urmărite de Dezvoltarea Durabilă. Data presavăzută pentru realizarea globală a acestor obiective este anul 2030.
ONU l-a cooptat chiar pe Papa Francis ca purtător de cuvânt pentru Schimbările Climaterice. Papa a folosit termeni New Age cum ar fi „Maica Pământ” şi a promovat, printre altele, ideologii marxiste ca „redisribuirea averilor”. 
Îmi voi extrage informaţiile din articolul redactat de mine în 2015:
The Agenda of Antichrist System Revealed at U.N. in September: Sustainable Development Goals With Commentary [Agenda sistemului lui Anticrist revelată la reuniunea din septembrie a Organizaţie Mondiale: Obiectivele Dezvoltării Sustenabile, însoţite de comentarii] 
În articolul menţionat mai sus, am enumerat toate obiectivele SDG (Sustainable Develorment Goals); dar pentru scopul acestui articol, voi introduce doar obiectivul care are legătură cu migraţia forţată - împreună cu comentariul meu:
 
 „Recunoaştem contribuţia pozitivă a migranţilor la creşterea favorabilă a incluziunii şi a dezvoltării durabile. De asemenea, recunoaştem că migraţia internaţională este o realitate multidimensională de importanţă majoră pentru dezvoltarea ţărilor de origine, de tranzit şi de destinaţie, care necesită răspunsuri coerente şi cuprinzătoare. Vom colabora la nivel internaţional pentru a asigura o migraţie sigură, ordonată şi regulată, care presupune respectarea deplină a drepturilor omului şi tratamentul uman al migranţilor, indiferent de statutul migranţilor, al refugiaţilor şi al persoanelor strămutate. Această cooperare ar trebui, de asemenea, să consolideze rezistenţa comunităţilor care găzduiesc refugiaţii, în special în ţările în curs de dezvoltare. Subliniem dreptul migranţilor de a se întoarce în ţara lor de origine şi reamintim că statele trebuie să se asigure că naţionalii lor care revin vor fi primiţi în mod corespunzător”. – din U.N. SDG 2015
După cum va observa limpede cititorul, Organizaţia Mondială recunoaşte deschis că se va conforma pe mai multe planuri pentru a se asigura că migranţii vor fi transportaţi în siguranţă din ţările lor de origine. source
Dacă cititorul va dori să citească întreg articolul despre toate Obiectivele Dezvoltării Sustenabile, acesta este disponibil aici here.   
Astăzi am citit un articol pe situl teaparty.org care conţine informaţii despre ONU şi despre George Soros privitoare la implicarea lor în invazia migranţilor care se îndreaptă spre frontiera de sud a ţării noastre.
Vreau ca cititorul să înţeleagă că motivul pentru care Soros şi cohortele sale ONU doresc migraţia cu forţa nu are nimic de a face cu preocuparea umanitară a acestora pentru oameni, ci se face exclusiv din dorinţa de a destabiliza naţiunile prin invazia migranţilor care nu vor să fie asimilaţi de societate.
Pentru a înţelege aceasta, nu avem decât să privim la Europa şi să vedem efectele dezastruoase ale migraţiei cu forţa. Uitaţi-vă la Londra, al cărei primar este în prezent un musulman radical. Ţările principale din Europa au zone locuite de musulmani unde accesul poliţiei este interzis. Este clar că aşa-numiţii migranţi au pus stăpânire pe aceste zone urbane! Este ceea ce s-a numit un jihad politic.
Nu ştim câţi jihadişti se află printre cei 14.000 de migranţi din Honduras. Înainte ca această caravană să pornească marşul ei, au fost identificaţi 100 de membri ai teroriştilor ISIS printre migranţi, care au fost apoi întemniţaţi.
De pe situl: teaparty.org
Leaked Documents Prove Soros’s Open Society Is Working With UN In Supporting Current Illegal Migrant Crisis [Din documentele recent divulgate reiese că Fundaţia pentru o Societate Deschisă condusă de Soros colaborează cu ONU la susţinerea crizei migranţilor ilegali]
(Gateway Pundit) – ONU a recunoscut duminică faptul că sprijină migraţia ilegală şi caravanele din America Centrală în marşul lor spre frontiera de sud a Statelor Unite.
În relatarea de azi, ONU a recunoscut că a mobilizat efective suplimentare de personal şi resurse menite să ajute în deplasarea imigranţilor ilegali din cadrul acestor caravane.
UN News relatează:
O prioritate pentru UNHCR [Office of the United Nations High Commissioner for Refugee], care a mobilizat personal suplimentar şi resurse pentru a facilita deplasarea migranţilor în sudul frontierei de sud a Mexicului, este să se asigure că migranţii vor fi informaţi cu privire la drepturile lor de azil. În cadrul unui video emis de agenţie, un asociat UNHCR de protecţie a declarat că mulţi migranţi nu sunt la curent cu drepturile lor de azilanţi.
Adrian Edwards, purtătorul de cuvânt UNHCR, le-a relevat anterior în cursul săptămânii corespondenţilor de presă din Geneva că ţările tranzitate de aceşti migranţi şi cele de destinaţie trebuie să ia în considerarea obligaţiile care le revin acestor ţări de a respecta statutul de imigranţi al acestor persoane...
Breitbart.com a relatat:
Fundaţia pentru o Societate Deschisă condusă de George Soros a recunoscut, în cadrul unui document care a transpirat, că este influenţată şi întreţine legături extrem de apropiate cu reprezentantul ONU pentru migraţie şi fostul executiv al corporaţiei Goldman Sachs: Peter Sutherland
În documentul citat, care se referea la prezentarea unei „oportunităţi” pentru fundaţie de a-i ajuta pe migranţi, în sensul extinderii influenţei globale şi al atragerii de fonduri suplimentare, subliniază activitatea de sprijinire a migranţilor de către Sutherland. Fundaţia notează că datorită eforturilor lui Sutherland membrii acestei fundaţii au reuşit să stabilească un nivel elitist din culise.
Societatea Deschisă este una din contribuabilele la iniţiativa globală pentru politică din Columbia (CGPI), care este găzduită de domnul Sutherland şi declară că prin Sutherland ei sunt capabili să influenţeze politica internaţională în materie de migraţie din cauza crizei actuale a migranţilor. Pe site-ul de web al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Sutherland este descris ca "un avocat puternic pentru promovarea acţiunilor practice pentru creşterea beneficiilor migraţiei" şi a făcut în mod curent comentarii împotriva frontierelor naţionale şi a suveranităţii naţionale în Europa. Sutherland a solicitat chiar Uniunii Europene să "submineze omogenitatea" statelor membre.
Sutherland a mai declarat că îi sprijină pe toţi migranţii, indiferent dacă sunt sau nu refugiaţi legitimi, spunând: "Nu vorbim doar despre refugiaţi. Vorbim despre migranţii economici, dintre care mulţi ar putea fi viitorul, iar unii în prezent... sunt luptători supravieţuitori. Ei nu trebuie desconsideraţi ca şi cum nu are avea nici o relevanţă. "
Duminică Fox New şi Fox Business au anunţat că le-au interzis vorbitorului frecvent de la televizor Chris Farrell să mai facă acuzaţii false împotriva miliardarului evreu şi contribuabilului democrat George Soros (Farrell a apărut şi la emisiunea  “Lou Dobbs Tonight).” În cadrul emisiunii de joi, Farrell l-a acuzat pe Soros că a finanţat caravana migranţilor care a pornit luna aceasta din Honduras, în prezent trecând prin Mexic şi îndreptându-se spre graniţa cu Statele Unite.
Poate că FOX News ar trebui să-şi reconsidere decizia.  source
Fraţilor, vedeţi cât de viclean şi de insidios este Satan?! Chiar şi Fox News a renunţat să mai transmită ştiri despre Soros. De ce? Pentru că Soros este evreu! Dar omul acesta este RĂU până în măduva oaselor – evreu sau nu!
Cei din familia mea cred că Soros este un filantrop generos, cu inimă mare, care întotdeauna vine în ajutorul celor năpăstuiţi din societate. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr!
Soros este un globalist, dar alegerea preşedintelui Trump din noiembrie 2016 i-a dat peste cap planurile malefice ale lui Soros!
Stângiştii văd în aceşti migranţi nişte alegători potenţiali (ilegali)! Iată care e schepsisul! Lor nu le pasă de bunăstarea lor. Se profită de aceşti oameni
Vă îndemn să vă rugaţi pentru toţi cei implicaţi în această „invazie” care se apropie tot mai mult de frontierele din sud ale ţării noastre! Rugaţi-vă pentru oamenii care participă la această invazie, dintre care mulţi habar nu au că sunt folosiţi ca pioni în mâna globaliştilor. Rugaţi-vă pentru forţele de ordine de la graniţele Americii şi pentru militarii chemaţi de Trump în sprijinul securizării frontierei!
Rugaţi-vă ca aceasta să nu se transforme într-o baie de sânge, de care să se folosească mass-media de stânga împotriva preşedintelui Trump!

Tuesday, October 30, 2018

Însăşi suveranitatea Statelor Unite s-ar putea să fie joc, articol scris de Daymond Duck

Însăşi suveranitatea Statelor Unite s-ar putea să fie joc, articol scris de Daymond Duck

şi tradus de Doru Motz după originalul publicat pe: October 28, 2018  RRadmin7  
Marşul lumii către împlinirea totală a profeţiilor Bibliei continuă să se desfăşoare în fiecare zi.
Întâi, un cititor mi-a trimis linkul unui nou videoclip de şase minute din New American care trebuie neapărat vizionat:
Nu pot prezice viitorul, dar sunt convins că dacă doamna Clinton ar fi câştigat precedentele alegeri prezidenţiale, probabil Statele Unite ar fi încetat să mai fie o naţiune suverană.
Sunt recunoscător că preşedintele Trump se opune din răsputeri agendei globale pe care doamna Clinton în mod clar o sprijină.
Dar potrivit celor citite de mine şi judecând după videoclipul New American menţionat mai sus, acordul NAFTA al preşedintelui Trump trebuie să fie „înlocuit” cu USMCA (U.S-MEXICO-CANADA AGREEMENT) pentru a putea da curs programului UN Sustainable Development Goals(respectiv un guvern mondial până an anul 2030, care va „subordona” Statele Unite acordurilor globale ale Naţiunilor Unite.
Dacă Senatul Statelor Unite va aproba acest acord, dispariţia suveranităţii Statelor Unite şi apariţia satanicului guvern mondial se va arăta la orizont.
În al doilea rând, Partidul Democrat a trimis recent străinilor din statul Texas buletine de vot deja completate, prin care îi îndeamnă pe aceştia să voteze ca cetăţeni americani în alegerile legislative  parţiale din 6 noiembrie.
Democraţii vor ca străinii ilegali de pe teritoriul Statelor Unite să fie trataţi ca cetăţeni ai lumii, iar nu ca cetăţeni ai ţărilor de provenienţă, cu alte cuvinte, să aibă cetăţenie globală, nu naţională.
Acesta este un guvern mondial şi nu e singurul motiv pentru care cred eu în ceea ce am declarat despre doamna Clinton, respectiv că doreşte să predea suveranitatea Americii!
Puneţi-vă întrebarea: „De ce conspiră Democraţii cu străinii (imigranţii ilegali) să falsifice apropiatele alegeri legislative parţiale, din moment că cred că aşa-numita conspiraţie a ruşilor este greşită?!”
Trebuie să ştiţi că aceste alegeri legislative s-ar putea să fie foarte strânse şi imigranţii ilegali ar putea decide cine va deţine frâiele puterii!
În al treilea rând, tocmai pe când redactam acest articol, o caravană alcătuită în cea mai mare parte din persoane bine-îmbrăcate şi aparent bine-hrănite (deşi câţiva s-ar putea să fie săraci) şi uneori violenţi imigranţi din America Latină se îndreaptă spre Statele Unite, cu intenţia de a pătrunde cu forţa în această ţară.
Potrivit unui comentator de televiziune, costă aproximativ şapte mii de dolari (costurile aprovizionării cu alimente, cu apă, cu adăpost, cu bilete de autobuz/tren, ş.a.m.d.) ca o singură persoană să petreacă mai multe săptămâni pe drum din America Centrală până în Statele Unite (în total 35 de milioane de dolari pentru 5.000 de persoane, iar unii comentatori afirmă că procesiunea ar putea avea în final 20.000 de mii de persoane).
Or, săracii, flămânzii şi şomerii din America Centrală nu dispun de 7 mii de dolari (nici chiar mulţi americani nu dispun de şapte mii de dolari cât costă acest voiaj de mai multe săptămâni).
Însă cei care dispun de şapte mii de dolari în America Centrală sunt bogaţii, iar nu săracii cetăţeni!
Unii comentatori afirmă că George Soros (miliardarul care donează milioane de dolari cauzei Democraţilor) şi Naţiunile Unite sunt adevăraţi contribuabili ai acestui proiect!
Când Mexicul a arestat pe unii din aceşti imigranţi pentru acte de violenţă, ONU a intervenit.
Am văzut un videoclip cu unii oameni purtând căştile [albastre] ONU în faţa imigranţilor.
În al patrulea rând, cu privire la genul de oameni din care s-ar putea să fie alcătuită caravana, trebuie să ştiţi cu organizaţia Judicial Watch a dat publicităţii în iulie 2018 un raport care afirmă că printre aşa-numiţii imigranţi „procesaţi în timpul administraţiei Obama erau ucigaşi, violatori, traficanţi de droguri, prostituate şi traficanţi de persoane”.
Cei mai mulţi oameni din actualul convoi probabil sunt oameni cinstiţi, însă este un fapt dovedit că din componenţa grupurilor din trecut au făcut parte oameni primejdioşi.
După slobozirea acestor oameni în Statele Unite, guvernul nostru le va pierde urma.
Oficialii mexicani au stabilit puncte de control pentru strângerea de informaţii despre aceşti imigranţi, dar mulţi imigranţi au ignorat acest puncte, mergând mai departe.
Alţii au mers prin apă ocolind aceste puncte de control, aşa că nu s-au strâns niciun fel de informaţii.
În al cincilea rând, în ce priveşte imigrarea, ONU şi guvernul mondial: în 2016, fostul preşedinte Barack Obama a iniţiat o conferinţă pe tema imigraţiei, care, în final, a redactat documentul Global Compact on Migration.
În iulie 2018, ONU a votat aprobarea unui proiect al Acordului Global al preşedintelui Obama, dar preşedintele Trump şi premierul Ungariei s-au opus. 
Acest Acord Global cu privire la Migraţie urmează să fie semnat în luna decembrie a anului acesta.
Atunci acest în baza acestui Pact Global ONU asupra Migraţiei va fi legal ca imigranţii (inclusiv criminali periculoşi, ISIS, Talibani, MS-13, traficanţii de copii, etc.) să treacă orice frontieră doresc, întrucât imigraţia va fi „un drept uman global”.
Să ştiţi că numai în luna octombrie, serviciul de pază a frontierelor americane deja a confiscat tone de droguri de la aşa-numiţii imigranţi care au trecut graniţele SUA.
În al şaselea rând, potrivit unor relatări de presă, aceşti imigranţi se vor califica pentru a primi educaţie gratuită, asistenţă medicală gratuită, timbre alimentare, un cec lunar, ş.a.m.d., în timp ce costurile dezastrelor naturale şi al datoriei naţionale a Americii au cunoscut o creştere fără precedent!
Datorită migraţiei în lanţ, în curând cifra de 5.000 de persoane ar putea deveni o sută de mii de persoane. 
Dacă această caravană va reuşi să treacă frontiera, atunci vor mai urma şi alte caravane.
Statele Unite nu vor putea întreţine toate aceste persoane fără să-şi sporească datoria naţională, fără să reducă beneficiile actualilor cetăţeni, şi aşa mai departe.
Costul tipăririi de bani suplimentari în ultimă instanţă se va repercuta negativ la preţul produselor alimentare de la supermarket.
În al şaptelea rând, în cadrul unor audieri care au avut loc pe 12 octombrie 2018, un judecător federal a spus că este „consternat” şi „şocat” de felul în care Departamentul American al Justiţiei (DOJ) şi FBI au muşamalizat incidentul din Benghazi în care a fost implicată doamna Clinton, precum şi întregul eşec serverului de email.
Acest judecător federal i-a acuzat pe unii din colaboratorii doamnei Clinton că „au minţit” şi au prezentat „documente falsificate” Instanţei care s-a ocupat de aceste chestiuni.
Oare doreşte această ţară să şteargă graniţele noastre şi să renunţe la acestea?
Prophecy Plus Ministries doreşte să se focalizeze pe subiectul profeţiilor, nu al politicii, însă domeniul politic se întrepătrunde cu cel al profeţiei.
Controlul Congresului, suveranitatea finală a Statelor Unite şi siguranţa cetăţenilor americani (a copiilor, a nepoţilor şi a cetăţenilor noştri seniori) ar putea fi în joc.
Oare trebuie ca Statele Unite să deţină controlul asupra frontierelor sale, sau George Soros şi Organizaţia Mondială, ce-şi doreşte să fie guvernul întregii planete, să controleze frontierele Americii?
Voturile cui trebuie să fie hotărâtoare în alegerile din America: votul imigranţilor ilegali, sau votul cetăţenilor americani?!
Rugaţi-vă pentru militarii noştri, cărora li s-ar putea ordona să recurgă la forţă pentru a opri invadarea frontierelor ţării noastre!
Dumnezeu ştie că mă rog ca El să aibă ultimul cuvânt şi mai ştie că sper ca aceasta să se repercuteze la urne asupra politicienilor care poartă răspunderea pentru încercarea de a îngenunchea suveranitatea Statelor Unite.
Zidurile, naţiunile şi frontierele au fost create de Dumnezeu! (Geneza 11; Apocalipsa 21)
Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Saturday, October 27, 2018

Citiți cartea ,,O cetate de nebiruit“

Citiți cartea ,,O cetate de nebiruit“


D

De astăzi puteți citi cartea mea la adresa următoare:

CLICK https://ocetatedenebiruit.wordpress.com Apasați pe titlu sau pe numele capitolelor și o descărcați s-o aveți în computerul vostru ca s-o citiți și când nu sunteți conectați la Internet.
CLICK https://ocetatedenebiruit.wordpress.com/marturie-personala/

Tot acolo veți putea urmări Video postate pe Internet.