Monday, October 31, 2011

Avem şi noi stânga noastră

Multă vreme ideologia de stânga nu a putut face adepţi printre creştinii protestanţi, dar lucrurile s-au schimbat de mai bine de câteva decenii în Apus. Că unii protestanţi au ajuns să adopte poziţia de stânga, nu este de mirare, din moment ce au adoptat mai întâi liberalismul teologic. Cele două merg mână în mână. O orientare liberală în teologie înseamnă vulnerabilitate la ideologiile malefice ale stângii. Ceea ce este şi mai interesant este că odată adoptat liberalismul teologic, acest lucru aduce nu doar orientarea de stânga, ci şi postarea pe poziţii anti-semite.

Recent doi evanghelici de orientare liberală şi de stânga aparţinând organizaţiei New Evangelical Partnership for the Common Good au condamnat pe aşa numiţii "creştini sionişti" ai Americii caracterizând poziţia lor ca fiind păcătoasă şi au pedalat pe ideea înfiinţării statului palestinian! Mai mult, au proferat avertizări susţinând că Dumnezeu le va trimite israelienilor judecata sa sub formă de bombe nucleare, dacă nu acceptă înfiinţarea unui stat palestinian! Toate acestea în timp ce se cred urmaşi ai lui Christos!

Ce să facem însă cu faptul că nişte "creştini" din România au făcut şi ei propagandă pentru promovarea unui stat palestinian încercând să influenţeze pe credincioşii români spre a fi favorabili acestui demers? Am asistat la efortul concertat al acestora pe care l-au susţinut antrenându-şi blogurile în postarea unor articole cu raţionamente viciate. Vai de ei, vaişamar! Cuprinde-i-ar frica şi cutremurul, că sunt împotriva poporului lui Dumnezeu! Evanghelizeze-se pe ei mai degrabă decât să pretindă că evanghelizează pe alţii! Curăţeascăli-se cristalinul pentru a vedea în sfârşit bine! Părăsire-ar aşezământul religios unde s-au călugărit şi s-au asociat cu sodomiţii nebisericii anglicane! Cum de s-au antrenat pe calea lui Cain urând pe iubiţii Domnului? Cum de s-au lăsat cuceriţi de Mamona, dorind câştigul lui Balaam? Cum de s-au alăturat răscoalei lui Core, contestând alegerea Domnului? O fi de vină organizaţiile apusene cu care lucrează şi de la care îşi iau pâinea otrăvită? O fi de vină superficialitatea lor teologică ce le-a produs orbul găinii? Sau o fi de vină faptul că nu cunosc pe Sfântul lui Israel? Un lucru este cert, o astfel de poziţie deconspirează orientarea lor liberală şi de stânga. Se înţeleg astfel cuvintele înţeleptului care ne-a spus de mult că "inima nebunului este la stânga!"

Friday, October 28, 2011

NOUTATI STRAJERITE...

Iata ceva noutati de pe blogul fratelui Marius Crucereu...
.................
În urmă cu puţin timp pe site-ul străjerilor a apărut un comunicat ciudat. Pare că în “paradis” sînt probleme. Nelu Demeter şi Ilie Popa dau un comunicat, care a dispărut cîteva zile, după care a reapărut. Nelu Peia dă semne de trezire spirituală din…. “trezire” spirituală. Nu pot să spun decît… Aleluia! Slavă Domnului! Raţiunea şi cunoştinţa Scripturilor să triumfe!
Se pare că şi Iosif Ţon dă semne de retragere din mişcarea căreia îi propusese să-i fie teolog de serviciu şi recoltor de fonduri.  A ales să tacă după aşa-zisa “spălare de la Atlanta”. După ce, într-o penibilă slujbă de “recuperare”, în care toată lumea, în afară de Iosif Ţon, a ieşit prost, inclusiv Străjerii, fostul pastor baptist speră să uităm şi să ne facem că plouă, promovîndu-l din nou ca frate întru credinţă, după ce a scuipat pe tot ce a predicat pînă anul trecut. De iertat, dacă se cere iertare, se poate, de uitat…. mă tem că nu. Cine uită trecutul este condamnat să îl repete, spunea Santayana, parcă. Dar despre aceste lucruri… poate că la aniperversarea trecerii dînsului la străjerie.
Am verificat şi încă aştept ultima confirmare a autenticităţii textului de mai jos, dar se pare că textul este autentic. UPDATE: AM PRIMIT CONFIRMAREA DIRECT DE LA NELU PEIA. TEXTUL ESTE AUTENTIC.
Restul articolului il gasiti aici..aici

Wednesday, October 26, 2011

CE AU AVUT BAPTISTII MAI BUN!!! - File de istorie din cartea " Pasi" - autor Daniel Mitrofan

Asa se "scuza" fratele nostru Ton Iosif intr-o scrisoare deschisa prin care ne-a facut cunoscuta relatia dinsului cu securitatea, numai cu un minut inainte de a deveni publica activitatea dinsului. Catre finalul acestei scrisori imi amintesc ca spunea...ceva in genul..."si totusi eu sint ce au avut Baptistii mai bun".

Tare curioasa este scena ce-mi vine in minte...Il vad parca pe Domnul Isus intinzind o mina si aratindu-le ucenicilor o batrinica care arunca in tezaurul Templului doi banuti...si minunindu-se de darnicia acestei femei care dadea tot ce avea. Ca cei din urma vor schimba locurile cu cei dintii, nu-i un secret . Ca valorile Lui Dumnezeu sint altfel decit ale noastre iarasi este cunoscut. Ca sfirsitul unui lucru este mai bun decit inceputul, tot de la El am invatat. Ca trebuie sa ne umilim ca sa fim inaltati asta-i prea mult sa putem pricepe, dar face parte din realitatile Lui Dumnezeu.

As mai zice ca ar fi de dorit ca sa folosim retorica fratelui Ton dar sa rectificam si sa putem marturisi ca noi baptistii ne straduim si dorim ca ceea ce avem mai bun - sa fie Domnul nostru Isus Christos.ANEXA  Iosif Ton - numele conspirativ de „CRISTEA IOAN”.

În data de 20.XI.1965 se ia măsura de schimbare a numelui conspirativ din „CRISTEA   IOAN”   în „MICU VICTOR”.


    Într-un Referat cu propuneri de recrutare ca agent al candidatului TON IOSIF din comuna
Lupasa regiunea Cluj înregistrat în evidentele Securitătii sub nr. 342/21 martie 1960 se descrie
scopul si necesitatea recrutării acestuia. În principal este propusă folosirea acestuia pentru
supravegherea informativă a lui Moscovici Iancu într-un scop dublu:

   1.) pe deoparte, a documenta „măsura în care MOSCOVICI IANCU a deservit interesele
 Misiunii Bisericii Norvegiene din străinătate si a sarcinilor pe care le are de la aceasta,

   2.)  iar pe de altă parte, să-l recruteze pe  „MOSCOVICI IANCU pentru ca mai târziu să-l folosim
 în interesul muncii noastre de a destrăma si descompune anumite organizatii religioase sau
sectante, deoarece el corespunde unui astfel de scop.”

    De asemenea, recrutarea lui TON IOSIF mai este necesară pentru a-l folosi la demascarea unor
idei si percepte religioase (în mod organizat) la compromiterea unor conducători cultici mai ales
că în momentul de fată el este preocupat de întocmirea unei lucrări cu care intentionează să
demaste falsitatea ideilor baptiste.”396

    În acelasi referat, se mai mentionează despre felul cum Ton Iosif a ajuns sa fie înscris la
Seminarul Baptist Bucuresti si despre unele activităti ale acestuia în cadrul Seminarului.

„După terminarea facultătii în anul 1955, determinat de convingerile sale religioase, vine în
Bucuresti si se înscrie la seminarul teologic baptist, fiind recomandat de DAN IOAN, presedintele
comunitătii regionale baptiste din Cluj.

     În perioada primului an de seminar, TON IOSIF a căutat cu multă rîvnă să-si însusească dogmele
sectei baptiste. Avînd o pregătire culturală superioară colegilor săi de seminar, i-a permis să acumuleze repede perceptele religioase, formîndu-si o personalitate în seminar. Acest lucru însă a produs pe de o parte invidia unor studenti, iar pe de altă parte teama unor profesori care vedeau în comportarea si capacitatea sa un om «periculos» pentru seminar.

     Din nota agentului «Stîngu Iuliu» dată la 20 sept. 1957, rezultă că în preajma congresului baptist
din anul 1955 TON IOSIF a organizat o actiune de boicot împotriva unor elemente ce urmau să fie alese în conducerea cultului si pe care el le-a considerat ca fiind necorespunzătoare. Descoperindu-i-se această actiune a fost eliminat din seminar. La aceasta a mai contribuit si faptul că el a luat legătura cu tînărul baptist DEREK STONE din Anglia fată de care s-a recomandat ca reprezentant al tinerilor baptisti din România, calitate pe care de fapt nu o avea.
396 ACNSAS, R 180588, f. 9.
427

    Cu toate acestea el nu renuntă complect la activitatea baptistă si continuă legăturile cu o serie de elemente din conducerea sectei baptiste care formau atunci opozitia în sectă. Dintre acestia sînt POPOVICI ALEXA, PETRE POPOVICI din Timisoara, DUDĂU ILIE din Arad si altii, cu sprijinul cărora este numit predicator la biserica baptistă „Speranta” din Arad.
    Fiind în această situatie, TON IOSIF caută să reia legătura prin corespondentă cu DEREK STONE din Anglia, însă aceasta este întreruptă de organele noastre.

   La începutul anului scolar 1957-1958, încurajat de pastorul baptist POPOVICI ALEXA care-l sfătuieste să nu renunte la lupta sa cu conducerea seminarului baptist, se înscrie din nou în seminarul teologic baptist din Bucuresti, unde nu rămâne decît pînă în luna decembrie 1957, cînd este fortat din nou de conducerea seminarului să renunte la seminar si este îndepărtat definitiv.

    În anul 1958 se reîntoarce la Cluj unde cu ajutorul presedintelui comunitătii regionale baptiste din Cluj DAN IOAN căruia intentiona să-i devină ginere, continuă activitatea si ia legătura cu o serie de tineri baptisti din orasul Cluj.”...397

Desi acest referat de recrutare era aprobat, o notă de pe marginea documentului
mentionează niste obiectii cu privire la recrutarea sa si propune ca materialul cu privire la Ton
Iosif să fie trimis la Cluj, „cu mentiunea de a-l recruta, folosi si ptr. lucrarea ce vrea să o facă (cu
demascarea baptistilor). Paralel să caute a lucra cu el si pe M.I.”398 (M.I. însemnând probabil
Moscovici Iancu).

Cu privire la venirea fratelui łon la Seminarul Baptist din Bucuresti, în calitate de student la teologie, se mai poate observa un detaliu  dintr-o notă informativă dată de către agentul  „FAGURE” - Tunea Ioachim, care, în comparatie cu ceilalti informatori dădea cele mai  exacte si cerebrale note. Din această notă reiese faptul că Departamentul Cultelor a trasat sarcina aducerii lui  Iosif Ton la Seminar.

397 ACNSAS, R 180588, f. 10-11.
398 ACNSAS, R 180588, f. 8.
428
399

     „Dat fiind numărul tot mai mare de străini care ne vizitează tara se impune necesitatea creierii unei genturi de calitate în vederea lucrării celor care desfăsoară activitate ostilă tării noastre.
    Această necesitate se impune cu atît mai mult, întrucît serviciile de spionaj capitaliste caută să strecoare în R.P.R. cadre si agentura lor sub acoperirea de turisti, vizitatori sau cu diferite delegatii culturale sportive si stiintifice, pentru ducerea unei activităŃi de subminare împotriva R.P.R.-ului.
    În vederea atingerii scopului propus a fost luat în studiu pentru recrutare numitul TON IOSIF.400

Iată cum s-a desfăsurat recrutarea ca agent a numitului łon Iosif:
399 ACNSAS, R 180588, f. 44.
400 ACNSAS, R 180588, f. 6-7.
429

În baza aprobării primite din partea conducerii Directiei Regionale M.A.I. Cluj, în ziua de 16.VI.
1964 am trecut la recrutarea ca agent a numitului łON IOSIF de profesie profesor la
Scoala Elementară din Satul Corus Cluj.

Recrutarea a avut loc la casa: „SANITARUL” si a decurs după cum urmează:

   În prima parte a procesului recrutării cu candidatul a fost clarificate unele date legat de
preocupările sale prezente, astfel informîndu-ne, că în prezent pe lângă funcŃia de profesor
mai îndeplineste si funcŃia de director al căminului cultural din Corus.
   În acelasi timp lucrează la o carte cu caracter stiintific prin care combate cu teze marxiste
caracterul antistiinŃific a dogmelor cultului „Baptist” si în general a misticismului.
Candidatul a funcŃionat doi ani ca profesor de limba română la Teologia Baptistă din Bucuresti.

   În cadrul discutiilor, candidatul si-a manifestat dezacordul său fată de perceptele acestei
secte pe care si le-a manifestat si cît a functionat la Teologie, fapt ce a făcut să părăsească
Teologia si să se încadreze în învătămînt de stat.

   În continuare candidatul ne-a vorbit despre activitatea culturală desfăsurată la Corus, care
a avut drept rezultat ca acest sat să fie clasificat pe locul I. la recentele concursuri regionale
care a avut loc la Cluj.
  Treptat discutia a fost canalizată în directia activitătii sale ca si ghid al O.N.T.-ului,
legat de care candidatul a arătat că a urmat un curs, si în urma examenului sustinut, a fost
acceptat le O.N.T. ca si ghid al lor, că urmează în această calitate să plece pe litoral pe timp
 de cca 2 luni de zile.
Vorbind despre activitatea turistică am arătat că în urma noilor înlesniri făcute pe această linie,
tara noastră va fi vizitată de un număr tot mai mare de străini.

   Avînd în vedere însă că unele cercuri imperialiste nu renuntă la activitatea lor de subminare a
tărilor socialiste si caută să se folosească de turism, ca o cale legală, de a trimite în R.P.R.
persoane cu diferite misiuni ostile tării noastre.

   Datorită celor de mai sus noi trebuie să ne mărim vigilenŃa de a nu permite nimănui ca să
atenteze la independenta si suveranitatea statului nostru.

Candidatul a fost întrutotul de acord declarînd că doreste în mod sincer să ne ajute în demascarea
activitătii ostile a unor astfel de persoane si ne va informa imediat despre orice fapt de care
va lua cunostintă în timpul cît va lucra cu cetăteni străini, întrucît îsi dă perfect de bine
seama ce pericol prezintă pentru statul nostru a nu depista la timp activitatea subversivă a unor cetăteni străini.
   Totodată s-a mai angajat de a ne ajuta în orice problemă ce prezintă interes pentru organele
securitătii statului.

Văzînd pozitia sinceră a candidatului si dorinta sa de a colabora în continuare cu organele noastre
– candidatul a fost folosit pînă la data recrutării ca om de încredere – am trecut la recrutarea sa dîndu-I numele conspirativ de „CRISTEA IOAN”.

După recrutare candidatului i s-a făcut un instructaj temeinic legat de sarcinile pe care le va avea
de îndeplinit, comportarea pe care urmează s-o aibă fată de cetătenii străini pe care îi va ghida, etc.

Totodată a fost instruit de felul cum să ne comunice în cazuri urgente fără să astepte întîlnirea
fixată, problemele ivite.

Recrutarea candidatului a durat o oră si jumătate si a fost efectuată de Cpt. Nagy Wilhelm din Serviciul II.

Fată de cele de mai sus PROPUNEM:  a se aproba înregistrarea la Sectia „S” ca agent de interpunere a  numitului łON IOSIF în problema  TURISTI ENGLEZI.

SEFUL BIROULUI OFIłER I.
Maior FEIER STEFAN Cpt. NAGY WILHELM
430
DE ACORD
SEFUL SERVICIULUI  Cpt. PERES ALEXANDRU401

În data de 20.XI.1965 se ia măsura de schimbare a numelui conspirativ din „CRISTEA IOAN”   în „MICU VICTOR”.
402


Dintr-o autobiografie a fratelui Ton se pot observa două lucruri:
lucra la combaterea crestinismului si că era în anul 1963 propagandist comunist.

„Între anii 1955-1957 am fost student la Seminarul teologic baptist din Bucuresti. Fusesem
chemat acolo prin oferta de a mă angaja ca profesor de limbă si literatură română, însă odată
ajuns la Bucuresti mi s-a spus că nu pot fi angajat pînă nu am si studii teologice si mi s-a
oferit să rămîn ca student însă cu un salariu de la o parohie. Am rămas acolo doi ani, suficient
ca să mă satur de teologie pe toată viata. De altfel, cele ce le-am studiat acolo le utilizez
acum în redactarea unei ample lucrări de combatere a misticismului, lucrare care a fost verificată în
 „Editura stiintifică” Bucuresti si pe care o refac spre publicare conform îndrumărilor date
 de editură...
Sunt U.T.M.-ist si am sarcina de propagandist. Pentru această muncă în anul 1963 mi-a fost
decernată Diploma de onoare a Comitetului regional U.T.M.-Cluj.”403


Într-o notă de analiză privind agentul „CRISTEA IOAN” din 26.X.1965 se mentionează că
înainte de recrutarea sa „agentul a fost folosit si ne-a frunizat unele materiale privind pe baptistul
401 ACNSAS, R 180588, f. 16-18.
402 ACNSAS, R 180588, f. 27.
403 ACNSAS, R 180588, f. 28.
431
din S.U.A. GULYAS STEFAN care a venit în tară în 1963 si despre rudele acestuia. Pe parcursul
colaborării agentul ne-a informat despre unele persoane cunoscute în evidenŃele noastre cum sînt:
Furdui Titus, Marinescu Stefan si altii.”404


Saturday, October 22, 2011

VA FI O ZI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BSnopFove5Y#!

Acum privim spre cer sfios ca-ntr-o oglinda
Si multe lucruri ni se par de ne-nteles
Adesea nedreptatea-ncearca sa invinga
Fiindca rodul muncii inca n-am cules

Ref:
Va fi o zi cind vom vedea fata in fata
Cind vom primii raspuns la mii de intrebari
Dar pin-atunci traim crezind, privind prin ceata
La lucruri ce se par in departari

De ce-i atita suferinta printre oameni
De ce saracii mor de foame printre noi
Cind unii se desfata-n lux si-n imbuibare
Pe altii-i lasa chiar sa piara in nevoi

Oricum am vrea sa nu mai fie-n lume ura
Sa fie sfinta armonie intre frati
Sa nu mai fie aurul inchis in zgura
Si robii toti sa fie-odata dezlegati

Indepartat de Dumnezeu ca si Sodoma
Pamintul s-a umplut acum de uriciuni
Dar iata ce-a adus pacatul printre oameni
Dureri, necaz si nesfirsite-amaraciuni

Monday, October 10, 2011

Aforismul (5) - un adevăr mare concentrat într-o propoziţie mică

Live with men as if God saw you; converse with God as if men heard you. Seneca
Trăieşte alături de oameni ca şi când Dumnezeu te vede; vorbeşte cu Dumnezeu ca şi când oamenii te aud.

If you say that man is to little for God to speak to him, you must be very big to be able to judge. Pascal
Dacă spui că omul este prea mic pentru ca Dumnezeu să îi vorbească, trebuie că tu eşti foarte mare ca să emiţi o asemenea judecată.

There is but one way in which man can help God - that is, by letting God help him; and there is no way in which His Name is more guiltily taken in vain, than by calling the abandonment of our work the performance of His. John Ruskin
Nu există decât o modalitate în care omul poate să Îl ajute pe Dumnezeu - aceea când omul se lasă ajutat de Dumnezeu; şi nu există o mai mare luare în deşert a Numelui Lui decât a spune că abandonarea lucrării noastre este performanţa Lui.

Wednesday, October 5, 2011

Vigilenţă faţă de comunismul care, după o expresie americană, "is alive and well"

Mai citind pe ici şi pe colea, am dat pe blogul sorei noastre Rodica Boţan de o informaţie capabilă să producă îngrijorare în toţi cei ce ştim ce este comunismul. Nu, nu am scăpat de comunism odată cu "revoluţiile" anului 1989. Avatarurile acestei ideologii malefice sunt numeroase şi de multe ori seducătoare pentru cei negândiţi, de care lumea, şi America, nu duce lipsă.
Aşa cum comunismul s-a folosit de elemente "creştine" ca Iosif Ţon pentru a-şi construi o imagine pozitivă în lume, tot aşa, reprezentanţii actuali ai comunismului se folosesc de anumite grupuri activiste pentru a-şi promova în mod insidios propria agendă. Citiţi cele de mai jos şi vizionaţi video clipul menţionat. Un lucru care nu este reliefat, dar care este dovedit deja, este că aceeaşi mişcare comunistă se foloseşte de organizaţii ecumenice (ca World Council of Churches) pentru a-şi atinge scopurile politice şi sociale propuse. Ne întrebăm, câţi "creştini" sunt oare angajaţi la ora actuală în promovarea comunismului, ştiind că sunt adepţi ai ecumenismului? Avem specimene de acest soi tot mai multe în România, specimene gălăgioase care activează în cadrul unor organizaţii cu nume umanitare sau educative. Mulţumim sorei Rodica pentru material şi o felicităm că frecventează o biserică al cărei păstor recunoaşte caracterul anticreştin al ideologiilor ce sunt la modă şi avertizează masele ignorante.

"Prin anii '50 am fost asociat cu un grup din Jamaica care studia agenda Comunista pentru tara noastra si pentru intreaga lume. Am fost instiintati sa alertam populatia de pericolul Comunismului, invaluit in haina fina a Socialismului care parea mai putin periculoasa pentru multi din elita noastra intelectuala. Cu mici schimbari in terminologie, in mare din pricina schimbarii limbii folosite in actualitate, agenda a ramas exact aceeasi.
Nu am nici o indoiala ca aceasta agenda a fost implementata cu multa migala si rabdare in ultimii 50 de ani mai mult in Statele Unite decit oriunde altundeva in lume. Video de mai jos ( click pe link) trimite un fior ingrijorator oricarei persoane inteligente care poate sa gindeasca putin si care iubeste America. Ceea ce spune in mod clar si convingator este ceea ce am spus si eu de mai bine de jumatate de secol. Daca nu ti-e teama sa privesti adevarul in fata, te rog vizioneasa micul video.http://www.therightscoop.com/open-thread-grinding-america-down/

Pastorul meu... (Articol preluat de pe http://www.peginduri.com/2011/10/masca-comunismului.html)
Dr Aubrey McGann, PhD., Th.D.
http://www.therightscoop.com/open-thread-grinding-america-down/

DE LA UN NECUNOSCUT...PENTRU UN ...NECUNOSCATOR!

Iacata un articol de pe blogul lui Alin Cristea. Blogarisitul blogariei...se blogareste in felul urmator:

Mahalaua Texanului – O veste bună?
5 octombrie 2011 prin Alin Cristea
După 52 de postări în iulie, 18 în august și 12 în septembrie, cunoscutul antițonist și necunoscutul blogger Nicolae Rădoi nu a scris încă nici o postare în primele zile ale lunii octombrie.Să fie asta o veste bună?…
..........................

"Necunoscutul" blogar Radoi Nicolae ii raspunde:

Si cu aceste cuvinte, mindreta noastra de blogar din Oradea, a mai scris un articol. Sint tare multamit ca i-am putut fi de folos asa antitonist si necunoscut cum ma gasesc. Ma hodineam si eu "mai" Aline cum face tot omul care isi cistiga pita muncind. Tu nu crezi ca s-ar cuveni sa faci si tu din cind in cind cite o pauza? Daca nu pentru tine (ca de stat cu miinile in sin nu se oboseste nimeni), atunci pentru restul lumii si ca sa se mai aeriseasca blogosfera asta evanghelica... I-ai mai lasa si pe altii sa se hodineasca putin si crede-ma - ti-ar fi oamenii profund recunoscatori.

Esti mare specialist la numarat aricole, comentari, si virgule. Te-or fi tinut la gradinita mai mult decit trebuia si nu-ti mai iasa din singe numaratul...Si daca le-ai numara doar pe ale tale ar fi ceva - dar nu...trebuie sa le numeri si pe ale altora. Si uite ca te-ai ostenit sa mi le numeri si pe ale mele, dragul de tine - cit esti tu de grijuliu. Am sa propun sa te premieze cineva pentru statisticile astea prostesti pe care le faci: "Premiul intii cu codita" precis ar fi al tau ...

Mai stim noi pe unul din Biblie care s-a dus sa-l pirasca pe saracul Iov - ca n-avea internet pe vremea aia. Si asta de care vorbesc le stia si el pe toate, ca asta-i era ocupatia de baza…sa tina cont de tot ce se misca pe fata pamintului . Interesant caracter acela care isi face obiceiul sa caute si sa descopere slabiciunile celor din jur ca sa le scoata in evidenta… Doar ca asa mintos cum te crezi si cum le sti pe toate, cred ca totusi nu ai descoperit inca pina acuma un lucru foarte important in viata - RUSINEA fatul meu...Mare lucru sa ai rusine, cata pe internet si gugaleste sa vezi despre ce-i vorba ca ti-a fi de mare folos in viata...