Monday, October 31, 2011

Avem şi noi stânga noastră

Multă vreme ideologia de stânga nu a putut face adepţi printre creştinii protestanţi, dar lucrurile s-au schimbat de mai bine de câteva decenii în Apus. Că unii protestanţi au ajuns să adopte poziţia de stânga, nu este de mirare, din moment ce au adoptat mai întâi liberalismul teologic. Cele două merg mână în mână. O orientare liberală în teologie înseamnă vulnerabilitate la ideologiile malefice ale stângii. Ceea ce este şi mai interesant este că odată adoptat liberalismul teologic, acest lucru aduce nu doar orientarea de stânga, ci şi postarea pe poziţii anti-semite.

Recent doi evanghelici de orientare liberală şi de stânga aparţinând organizaţiei New Evangelical Partnership for the Common Good au condamnat pe aşa numiţii "creştini sionişti" ai Americii caracterizând poziţia lor ca fiind păcătoasă şi au pedalat pe ideea înfiinţării statului palestinian! Mai mult, au proferat avertizări susţinând că Dumnezeu le va trimite israelienilor judecata sa sub formă de bombe nucleare, dacă nu acceptă înfiinţarea unui stat palestinian! Toate acestea în timp ce se cred urmaşi ai lui Christos!

Ce să facem însă cu faptul că nişte "creştini" din România au făcut şi ei propagandă pentru promovarea unui stat palestinian încercând să influenţeze pe credincioşii români spre a fi favorabili acestui demers? Am asistat la efortul concertat al acestora pe care l-au susţinut antrenându-şi blogurile în postarea unor articole cu raţionamente viciate. Vai de ei, vaişamar! Cuprinde-i-ar frica şi cutremurul, că sunt împotriva poporului lui Dumnezeu! Evanghelizeze-se pe ei mai degrabă decât să pretindă că evanghelizează pe alţii! Curăţeascăli-se cristalinul pentru a vedea în sfârşit bine! Părăsire-ar aşezământul religios unde s-au călugărit şi s-au asociat cu sodomiţii nebisericii anglicane! Cum de s-au antrenat pe calea lui Cain urând pe iubiţii Domnului? Cum de s-au lăsat cuceriţi de Mamona, dorind câştigul lui Balaam? Cum de s-au alăturat răscoalei lui Core, contestând alegerea Domnului? O fi de vină organizaţiile apusene cu care lucrează şi de la care îşi iau pâinea otrăvită? O fi de vină superficialitatea lor teologică ce le-a produs orbul găinii? Sau o fi de vină faptul că nu cunosc pe Sfântul lui Israel? Un lucru este cert, o astfel de poziţie deconspirează orientarea lor liberală şi de stânga. Se înţeleg astfel cuvintele înţeleptului care ne-a spus de mult că "inima nebunului este la stânga!"

No comments: