Wednesday, October 26, 2011

CE AU AVUT BAPTISTII MAI BUN!!! - File de istorie din cartea " Pasi" - autor Daniel Mitrofan

Asa se "scuza" fratele nostru Ton Iosif intr-o scrisoare deschisa prin care ne-a facut cunoscuta relatia dinsului cu securitatea, numai cu un minut inainte de a deveni publica activitatea dinsului. Catre finalul acestei scrisori imi amintesc ca spunea...ceva in genul..."si totusi eu sint ce au avut Baptistii mai bun".

Tare curioasa este scena ce-mi vine in minte...Il vad parca pe Domnul Isus intinzind o mina si aratindu-le ucenicilor o batrinica care arunca in tezaurul Templului doi banuti...si minunindu-se de darnicia acestei femei care dadea tot ce avea. Ca cei din urma vor schimba locurile cu cei dintii, nu-i un secret . Ca valorile Lui Dumnezeu sint altfel decit ale noastre iarasi este cunoscut. Ca sfirsitul unui lucru este mai bun decit inceputul, tot de la El am invatat. Ca trebuie sa ne umilim ca sa fim inaltati asta-i prea mult sa putem pricepe, dar face parte din realitatile Lui Dumnezeu.

As mai zice ca ar fi de dorit ca sa folosim retorica fratelui Ton dar sa rectificam si sa putem marturisi ca noi baptistii ne straduim si dorim ca ceea ce avem mai bun - sa fie Domnul nostru Isus Christos.ANEXA  Iosif Ton - numele conspirativ de „CRISTEA IOAN”.

În data de 20.XI.1965 se ia măsura de schimbare a numelui conspirativ din „CRISTEA   IOAN”   în „MICU VICTOR”.


    Într-un Referat cu propuneri de recrutare ca agent al candidatului TON IOSIF din comuna
Lupasa regiunea Cluj înregistrat în evidentele Securitătii sub nr. 342/21 martie 1960 se descrie
scopul si necesitatea recrutării acestuia. În principal este propusă folosirea acestuia pentru
supravegherea informativă a lui Moscovici Iancu într-un scop dublu:

   1.) pe deoparte, a documenta „măsura în care MOSCOVICI IANCU a deservit interesele
 Misiunii Bisericii Norvegiene din străinătate si a sarcinilor pe care le are de la aceasta,

   2.)  iar pe de altă parte, să-l recruteze pe  „MOSCOVICI IANCU pentru ca mai târziu să-l folosim
 în interesul muncii noastre de a destrăma si descompune anumite organizatii religioase sau
sectante, deoarece el corespunde unui astfel de scop.”

    De asemenea, recrutarea lui TON IOSIF mai este necesară pentru a-l folosi la demascarea unor
idei si percepte religioase (în mod organizat) la compromiterea unor conducători cultici mai ales
că în momentul de fată el este preocupat de întocmirea unei lucrări cu care intentionează să
demaste falsitatea ideilor baptiste.”396

    În acelasi referat, se mai mentionează despre felul cum Ton Iosif a ajuns sa fie înscris la
Seminarul Baptist Bucuresti si despre unele activităti ale acestuia în cadrul Seminarului.

„După terminarea facultătii în anul 1955, determinat de convingerile sale religioase, vine în
Bucuresti si se înscrie la seminarul teologic baptist, fiind recomandat de DAN IOAN, presedintele
comunitătii regionale baptiste din Cluj.

     În perioada primului an de seminar, TON IOSIF a căutat cu multă rîvnă să-si însusească dogmele
sectei baptiste. Avînd o pregătire culturală superioară colegilor săi de seminar, i-a permis să acumuleze repede perceptele religioase, formîndu-si o personalitate în seminar. Acest lucru însă a produs pe de o parte invidia unor studenti, iar pe de altă parte teama unor profesori care vedeau în comportarea si capacitatea sa un om «periculos» pentru seminar.

     Din nota agentului «Stîngu Iuliu» dată la 20 sept. 1957, rezultă că în preajma congresului baptist
din anul 1955 TON IOSIF a organizat o actiune de boicot împotriva unor elemente ce urmau să fie alese în conducerea cultului si pe care el le-a considerat ca fiind necorespunzătoare. Descoperindu-i-se această actiune a fost eliminat din seminar. La aceasta a mai contribuit si faptul că el a luat legătura cu tînărul baptist DEREK STONE din Anglia fată de care s-a recomandat ca reprezentant al tinerilor baptisti din România, calitate pe care de fapt nu o avea.
396 ACNSAS, R 180588, f. 9.
427

    Cu toate acestea el nu renuntă complect la activitatea baptistă si continuă legăturile cu o serie de elemente din conducerea sectei baptiste care formau atunci opozitia în sectă. Dintre acestia sînt POPOVICI ALEXA, PETRE POPOVICI din Timisoara, DUDĂU ILIE din Arad si altii, cu sprijinul cărora este numit predicator la biserica baptistă „Speranta” din Arad.
    Fiind în această situatie, TON IOSIF caută să reia legătura prin corespondentă cu DEREK STONE din Anglia, însă aceasta este întreruptă de organele noastre.

   La începutul anului scolar 1957-1958, încurajat de pastorul baptist POPOVICI ALEXA care-l sfătuieste să nu renunte la lupta sa cu conducerea seminarului baptist, se înscrie din nou în seminarul teologic baptist din Bucuresti, unde nu rămâne decît pînă în luna decembrie 1957, cînd este fortat din nou de conducerea seminarului să renunte la seminar si este îndepărtat definitiv.

    În anul 1958 se reîntoarce la Cluj unde cu ajutorul presedintelui comunitătii regionale baptiste din Cluj DAN IOAN căruia intentiona să-i devină ginere, continuă activitatea si ia legătura cu o serie de tineri baptisti din orasul Cluj.”...397

Desi acest referat de recrutare era aprobat, o notă de pe marginea documentului
mentionează niste obiectii cu privire la recrutarea sa si propune ca materialul cu privire la Ton
Iosif să fie trimis la Cluj, „cu mentiunea de a-l recruta, folosi si ptr. lucrarea ce vrea să o facă (cu
demascarea baptistilor). Paralel să caute a lucra cu el si pe M.I.”398 (M.I. însemnând probabil
Moscovici Iancu).

Cu privire la venirea fratelui łon la Seminarul Baptist din Bucuresti, în calitate de student la teologie, se mai poate observa un detaliu  dintr-o notă informativă dată de către agentul  „FAGURE” - Tunea Ioachim, care, în comparatie cu ceilalti informatori dădea cele mai  exacte si cerebrale note. Din această notă reiese faptul că Departamentul Cultelor a trasat sarcina aducerii lui  Iosif Ton la Seminar.

397 ACNSAS, R 180588, f. 10-11.
398 ACNSAS, R 180588, f. 8.
428
399

     „Dat fiind numărul tot mai mare de străini care ne vizitează tara se impune necesitatea creierii unei genturi de calitate în vederea lucrării celor care desfăsoară activitate ostilă tării noastre.
    Această necesitate se impune cu atît mai mult, întrucît serviciile de spionaj capitaliste caută să strecoare în R.P.R. cadre si agentura lor sub acoperirea de turisti, vizitatori sau cu diferite delegatii culturale sportive si stiintifice, pentru ducerea unei activităŃi de subminare împotriva R.P.R.-ului.
    În vederea atingerii scopului propus a fost luat în studiu pentru recrutare numitul TON IOSIF.400

Iată cum s-a desfăsurat recrutarea ca agent a numitului łon Iosif:
399 ACNSAS, R 180588, f. 44.
400 ACNSAS, R 180588, f. 6-7.
429

În baza aprobării primite din partea conducerii Directiei Regionale M.A.I. Cluj, în ziua de 16.VI.
1964 am trecut la recrutarea ca agent a numitului łON IOSIF de profesie profesor la
Scoala Elementară din Satul Corus Cluj.

Recrutarea a avut loc la casa: „SANITARUL” si a decurs după cum urmează:

   În prima parte a procesului recrutării cu candidatul a fost clarificate unele date legat de
preocupările sale prezente, astfel informîndu-ne, că în prezent pe lângă funcŃia de profesor
mai îndeplineste si funcŃia de director al căminului cultural din Corus.
   În acelasi timp lucrează la o carte cu caracter stiintific prin care combate cu teze marxiste
caracterul antistiinŃific a dogmelor cultului „Baptist” si în general a misticismului.
Candidatul a funcŃionat doi ani ca profesor de limba română la Teologia Baptistă din Bucuresti.

   În cadrul discutiilor, candidatul si-a manifestat dezacordul său fată de perceptele acestei
secte pe care si le-a manifestat si cît a functionat la Teologie, fapt ce a făcut să părăsească
Teologia si să se încadreze în învătămînt de stat.

   În continuare candidatul ne-a vorbit despre activitatea culturală desfăsurată la Corus, care
a avut drept rezultat ca acest sat să fie clasificat pe locul I. la recentele concursuri regionale
care a avut loc la Cluj.
  Treptat discutia a fost canalizată în directia activitătii sale ca si ghid al O.N.T.-ului,
legat de care candidatul a arătat că a urmat un curs, si în urma examenului sustinut, a fost
acceptat le O.N.T. ca si ghid al lor, că urmează în această calitate să plece pe litoral pe timp
 de cca 2 luni de zile.
Vorbind despre activitatea turistică am arătat că în urma noilor înlesniri făcute pe această linie,
tara noastră va fi vizitată de un număr tot mai mare de străini.

   Avînd în vedere însă că unele cercuri imperialiste nu renuntă la activitatea lor de subminare a
tărilor socialiste si caută să se folosească de turism, ca o cale legală, de a trimite în R.P.R.
persoane cu diferite misiuni ostile tării noastre.

   Datorită celor de mai sus noi trebuie să ne mărim vigilenŃa de a nu permite nimănui ca să
atenteze la independenta si suveranitatea statului nostru.

Candidatul a fost întrutotul de acord declarînd că doreste în mod sincer să ne ajute în demascarea
activitătii ostile a unor astfel de persoane si ne va informa imediat despre orice fapt de care
va lua cunostintă în timpul cît va lucra cu cetăteni străini, întrucît îsi dă perfect de bine
seama ce pericol prezintă pentru statul nostru a nu depista la timp activitatea subversivă a unor cetăteni străini.
   Totodată s-a mai angajat de a ne ajuta în orice problemă ce prezintă interes pentru organele
securitătii statului.

Văzînd pozitia sinceră a candidatului si dorinta sa de a colabora în continuare cu organele noastre
– candidatul a fost folosit pînă la data recrutării ca om de încredere – am trecut la recrutarea sa dîndu-I numele conspirativ de „CRISTEA IOAN”.

După recrutare candidatului i s-a făcut un instructaj temeinic legat de sarcinile pe care le va avea
de îndeplinit, comportarea pe care urmează s-o aibă fată de cetătenii străini pe care îi va ghida, etc.

Totodată a fost instruit de felul cum să ne comunice în cazuri urgente fără să astepte întîlnirea
fixată, problemele ivite.

Recrutarea candidatului a durat o oră si jumătate si a fost efectuată de Cpt. Nagy Wilhelm din Serviciul II.

Fată de cele de mai sus PROPUNEM:  a se aproba înregistrarea la Sectia „S” ca agent de interpunere a  numitului łON IOSIF în problema  TURISTI ENGLEZI.

SEFUL BIROULUI OFIłER I.
Maior FEIER STEFAN Cpt. NAGY WILHELM
430
DE ACORD
SEFUL SERVICIULUI  Cpt. PERES ALEXANDRU401

În data de 20.XI.1965 se ia măsura de schimbare a numelui conspirativ din „CRISTEA IOAN”   în „MICU VICTOR”.
402


Dintr-o autobiografie a fratelui Ton se pot observa două lucruri:
lucra la combaterea crestinismului si că era în anul 1963 propagandist comunist.

„Între anii 1955-1957 am fost student la Seminarul teologic baptist din Bucuresti. Fusesem
chemat acolo prin oferta de a mă angaja ca profesor de limbă si literatură română, însă odată
ajuns la Bucuresti mi s-a spus că nu pot fi angajat pînă nu am si studii teologice si mi s-a
oferit să rămîn ca student însă cu un salariu de la o parohie. Am rămas acolo doi ani, suficient
ca să mă satur de teologie pe toată viata. De altfel, cele ce le-am studiat acolo le utilizez
acum în redactarea unei ample lucrări de combatere a misticismului, lucrare care a fost verificată în
 „Editura stiintifică” Bucuresti si pe care o refac spre publicare conform îndrumărilor date
 de editură...
Sunt U.T.M.-ist si am sarcina de propagandist. Pentru această muncă în anul 1963 mi-a fost
decernată Diploma de onoare a Comitetului regional U.T.M.-Cluj.”403


Într-o notă de analiză privind agentul „CRISTEA IOAN” din 26.X.1965 se mentionează că
înainte de recrutarea sa „agentul a fost folosit si ne-a frunizat unele materiale privind pe baptistul
401 ACNSAS, R 180588, f. 16-18.
402 ACNSAS, R 180588, f. 27.
403 ACNSAS, R 180588, f. 28.
431
din S.U.A. GULYAS STEFAN care a venit în tară în 1963 si despre rudele acestuia. Pe parcursul
colaborării agentul ne-a informat despre unele persoane cunoscute în evidenŃele noastre cum sînt:
Furdui Titus, Marinescu Stefan si altii.”404


1 comment:

Ryan said...

"si totusi eu sint ce au avut Baptistii mai buni"
Iosif Ton -Securistul, Tradatorul si Vinzatorul de frati.

Caracterul acesta a pierdut contactul cu realitatea cu multa vreme in urma. Era asa de mindru de smerenia lui. Interesant cum toti ticalosii de teapa lui mai au tupeul si indraznesc inca sa minta, argumenteze, scuze si sa justifice tradarile lor, de parca ne-ar fi facut un bine.
Cu asa "frate" securist miselnic ca si caracterul expus mai sus, cui ii mai trebuie dusmani domnilor?