Monday, October 10, 2011

Aforismul (5) - un adevăr mare concentrat într-o propoziţie mică

Live with men as if God saw you; converse with God as if men heard you. Seneca
Trăieşte alături de oameni ca şi când Dumnezeu te vede; vorbeşte cu Dumnezeu ca şi când oamenii te aud.

If you say that man is to little for God to speak to him, you must be very big to be able to judge. Pascal
Dacă spui că omul este prea mic pentru ca Dumnezeu să îi vorbească, trebuie că tu eşti foarte mare ca să emiţi o asemenea judecată.

There is but one way in which man can help God - that is, by letting God help him; and there is no way in which His Name is more guiltily taken in vain, than by calling the abandonment of our work the performance of His. John Ruskin
Nu există decât o modalitate în care omul poate să Îl ajute pe Dumnezeu - aceea când omul se lasă ajutat de Dumnezeu; şi nu există o mai mare luare în deşert a Numelui Lui decât a spune că abandonarea lucrării noastre este performanţa Lui.

No comments: