Tuesday, November 1, 2016

Am o propunere pentru cei ce iubesc partidul Hillerist

Dacă este vorba de domeniul politic, față de România am avut două dorințe mari: să cadă comunismul, iar după căderea acestuia să se prăbușească PSD-ul, așchia partidului comunist ce a adoptat o față umană pentru a înșela pe alegători. PSD-ul este mânat din umbră de fosta securitate și numai proștii pot crede în bunele intenții ale acestui partid, care a infiltrat și celelalte partide pentru a le deraia și a le discredita.

În SUA am  avut de asemenea două dorințe mari. Să cadă partidul democraților, populat de socialiștii și demagogii americani, și să triumfe adevărul. Partidul Democrat sau Hillerist este o pacoste pentru America așa cum a fost hitlerismul pentru Germania. Necazul este că cetățenii germani au prins prea târziu adevărul, după ce țara le-a fost distrusă de naziști. Se pare că nimic nu îi poate scote din prostie pe alegătorii americani decât un duș rece prin venirea la putere a socialiștilor!

Mă tem că și America este populată cu mulți naivi care cred propaganda Hilleristă și votează ca oile ce se duc buluc după una căpiată. Cunosc cazuri de oameni ai căror părinți au fugit din România pentru a scăpa de socialism, iar ei aici s-au decis să voteze pentru socialism! Să clarificăm lucrurile:

Partidul Hillerist sau Democrat luptă împotriva lui Dumnezeu și a credinței. Asta pe de o parte voind să elimine libertatea religioasă din America, iar pe de altă parte activează intens pentru promovarea perversiunilor de tot felul, mai ales a celor ce s-au impus la Sodoma. Astfel s-a ajuns la situația în care creștinii sunt ridiculizați și sodomiții lăudați. Cine poate vota pentru un asemenea partid, dacă mai are cât de cât minte?

Partidul Hillerist susține masacrarea copiilor nenăscuți, astfel că aproape un milion de copii sunt avortați anual în America, unii prin metoda sadică a nașterii parțiale după care copilul este dezmembrat și omorât în chinuri groaznice! Ce creștin poate vota pentru un asemenea partid? Numai cei ce nu mai au conștiință și nu le pasă de uciderea celor mai vinovați membrii ai societății!

Partidul Hillerist a corupt instituțiile Americii care au avut o reputație de imparțialitate, așa cum a fost FBI. Astăzi, conducerea FBI-ului este subjugată intereselor Hilleriste iar Departamentul Justiției face jocul acelelași persoane odioase ce a vândut țara intereselor străine pentru avantaje financiare!

Partidul Hillerist nu ascunde faptul că vrea să mărească impozitele cetățenilor, dar îi orbește pe cei proști susținând că va incrementa doar impozitele celor bogați. Exact același lucru l-a spus și Obama când l-au vota aceeași nesocotiți, dar în realitate a mărit impozitele tuturor cetățenilor ce plătesc taxe (că pe a celor ce nu plătesc nu a avut cum să le mărească!). Nesocotiții votează cu cei care promit mai mult prostimii! N-au învățat nimic din cei opt ani de degradare economică adusă de Obama. Mărirea taxelor nu face altceva decît să submineze hărnicia celor conștiincioși, care se văd obligați să renunțe la roadele muncii lor în favoarea celor leneși.

Le propun tuturor celor ce cred promisiunile Hilleriste și s-au hotărât să îi dea votul să se mute repede în Cuba. Acolo vor avea imediat condițiile pe care le visează în cazul în care cea mai coruptă politiciană din istoria Americii pune mâna pe putere. Acolo au deja un stat polițienesc, o camarilă coruptă ce domină scena politică și mase mari de oameni sărăciți care se bucură de succesele tot mai mari ale socialismului! Le cumpărăm noi biletul de avion one way!

1 comment:

Anonymous said...

Vai de cei ce se hranesc cu nadejdi inselatoare, vai de mai mari acesteia a celei dintai dintre neamuri, la cere alearga casa lui Israel. Vai de tine, Moab! Eşti pierdut, poporul lui Chemoş! El a făcut pe fiii lui fugari, Şi pe fetele lui le-a dat roabe Lui Sihon, împăratul amoriţilor. Mostenirea ta sta pangarite pe muntele pirzarii impreuna cu toti dumnezei si idolii tai, uraciunile acelea carora ti-ai inchinat toata munca tineretei tale, comoara ta argintul si aurul tau nelegiut . Şi aceasta, pentru că M-au părăsit şi s-au închinat înaintea Astarteei, zeiţa sidonienilor, înaintea lui Chemoş, dumnezeul Moabului, şi înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, şi pentru că n-au umblat în căile Mele, ca să facă ce este drept înaintea Mea şi să păzească legile şi poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon. Moabul era netulburat din tinereţea lui şi se odihnea fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul şi nu era dus în robie. De aceea i s-a păstrat gustul şi nu i s-a schimbat mirosul.
De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi trimite oameni care-l vor pritoci; îi vor goli vasele şi vor face să-i plesnească burdufurile.
Moabul va fi dat de ruşine cu Chemoş, cum a fost dată de ruşine casa lui Israel cu Betel, în care îşi punea încrederea. Cum puteţi să ziceţi: ‘Suntem viteji, ostaşi gata de luptă?’
Moabul este pustiit, cetăţile lui se înalţă în fum, floarea tinerimii lui este înjunghiată, zice Împăratul al cărui Nume este Domnul oştirilor.
Pieirea Moabului este aproape să vină, nenorocirea lui vine în grabă mare.
Bociţi-l, toţi cei ce-l înconjuraţi, toţi care-i cunoaşteţi numele! Şi ziceţi: ‘Cum a fost sfărâmat acest puternic toiag de cârmuire, acest toiag măreţ!’
Îmbătaţi-l, căci s-a semeţit împotriva Domnului! De aceea, prăvălească-se Moabul în vărsătura lui şi să ajungă de râs şi el!

N-a fost Israel de râsul tău? A fost prins el oare printre hoţi, de dai din cap ori de câte ori vorbeşti de el?
Părăsiţi cetăţile şi locuiţi în stânci, locuitori ai Moabului! Şi fiţi ca porumbeii care îşi fac cuibul pe marginea peşterilor!
9 Am auzit de fudulia mândrului Moab, de înfumurarea lui, de trufia lui, de semeţirea lui şi de inima lui îngâmfată.
Cunosc, zice Domnul, înfumurarea lui, lăudăroşeniile lui deşarte şi faptele lui de nimic.
De aceea gem pentru Moab şi mă jelesc pentru tot Moabul; oamenii suspină pentru cei din Chir-Heres.
Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”
El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: ‘Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!’
Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine şi să nu fie tămăduit.”
Şi eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case şi ţara va fi pustiită de tot;
până va îndepărta Domnul pe oameni şi ţara va ajunge o mare pustie.
Şi chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori vor fi nimiciţi şi ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul şi stejarul îşi păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiaţi, tot aşa o sămânţă sfântă se va naşte iarăşi din poporul acesta.”

Mica a răspuns: „Viu este Domnul că voi vesti ce-mi va spune Domnul.”
Când a ajuns la împărat, împăratul i-a zis: „Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galaad sau să ne lăsăm?” El a răspuns: „Suie-te, căci vei izbândi şi Domnul îl va da în mâinile împăratului.”
Dar apoi de asta a zis : „Văd tot Israelul risipit pe munţi, ca nişte oi care n-au păstor. Şi Domnul zice: ‘Oamenii aceştia n-au stăpân; să se întoarcă fiecare acasă în pace’!” Şi Mica a zis: „Dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine.” Apoi a mai zis: „Auziţi, popoare, toate.”