Saturday, April 4, 2015

Sâmbătă – Regele îngropat

Trupul lui este în mormânt îndărătul unei pietre sigilate și păzite de o gardă numeroasă. 

Regele dă satisfacție temporară dușmanilor săi și lasă pe prietenii Săi să guste disperarea.

No comments: