Saturday, March 26, 2016

Ce nu putem ignora

Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;
a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi!

No comments: