Friday, March 31, 2017

Refugiul meu, fortăreaţa mea, Dumnezeul meu în care mă încred!

Din tolba fratelui Dorin Motz

Articolul ce urmează l-am pescuit din multele pe care fratele Dorin Motz le expediază celor ce recunosc semnele venirii Domnului Isus. Credem că este un articol vrednic de citit, descriind perversitatea unor politicieni și lașitatea altora. Mulțumim lui Dumnezeu pentru președintele Trump care stă fără frică împotriva stricăciunii din Washington D. C. 

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl şi aşteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos. El va transforma trupul nostru umil şi-l va face asemenea trupului Său glorios, folosind puterea prin care-Şi poate supune toate lucrurile” (Filipeni 3:20-21).

Oricine care înţelege profeţiile de bază ale Bibliei şi are o inimă adevărată pentru Domnul va dori să fie printre cei care tânjesc să meargă Acasă! În viaţa mea n-am văzut şi n-am auzit încă o propagandă atât de bombastică, atât de făţişă, de prostii fără sens ca cele debitate întruna – o minciună mai mare decât cealaltă, rostite doar pentru a produce senzaţie! Flagranta, ura zgomotoasă, gogomăniile de tot felul – toate astea au întrecut orice măsură!

Informaţiile de-a dreptul înşelătoare au deveni arma la zi de funcţionare a duşmanilor lui Dumnezeu şi ai neprihănirii. Mass-media din lumea întreagă este din cale-afară de deplasată şi sfruntată, încât este greu să pricepi cu ce complicitate, cu câtă uşurinţă minte, ponegreşte şi distruge ea. Cumsecădenia şi profesionalismul nu mai există în rândurile acestei adunături de escroci.

Ţinând isonul mass-mediei demente, este Partidul Democrat, în special membrii lor din Congres. Alarmiştii sunt pe locul întâi. Ei nu ştiu decât să se împotrivească la nesfârşit, respingând tot  ce ar putea îmbunătăţi vieţile poporului american, până acolo încât au devenit un jalnic grup de imbecili – neghiobi de ultima speţă! Şi, aş mai adăuga, că asta-i cuprinde şi pe unii dintre trădătorii de Republicani, care sunt o ruşine pentru alegătorii lor!

Valorile iudeo-creştine au avut un rol important, de temelie, în marea noastră ţară. Însă hoardele de inspiraţie demonică se încăpăţânează să doboare această naţiune, s-o târască în mlaştina păgână a imoralităţii, făcând din ea o epavă, un gheto din lumea a treia. Jihadul stângii radicale împotriva noului nostru preşedinte legitim ales este feroce şi letal.

Niciodată n-a mai orchestrat un „fost” preşedinte un plan atât de agresiv, bine pus la punct, de a crea în permanenţă numai haos, semănând discordie, pentru a submina actuala administraţie şi a distruge iubita noastră patrie! În mod evident, planul lui de a „schimba din temelii America” continuă să fie în faţă şi-n centru, esenţial pentru cetăţeanul Obama şi anturajul degenerat al stângii radicale din jurul său.

Obama se profilează mare pe fundalul tenebros al lacheilor elitelor globaliste conducătoare, cu obedienţă urmărind instaurarea colectivismului, militând pentru stabilirea fără perdea a unui guvern mondial unic pe această planetă. La urma urmei, drepturile individuale sunt din domeniul trecutului, neţinând pasul cu pretenţiile războinicilor sociali de genul „haide să tocmim o gloată” şi ai criminalilor lor boşi totalitari. Dar ceea ce nu pricep aceşti virulenţi stângişti este că, de fapt, ei luptă împotriva lui Dumnezeu. Or, Dumnezeu este de partea noastră!

Unele din cele mai frustrante aspecte al strategiilor subversive, atacurile extremiştilor radicalizaţi de stânga, este recunoaşterea gradului de adormire al unei jumătăţi din populaţia ţării acesteia – cât de ignoranţi pot să fie, total orbi la ce se întâmplă în jurul lor! De asemenea, este uluitor să vedem mulţimile de îndobitociţi, de prost-informaţi, voit ignoranţi indivizi care sunt folosiţi de revoluţionarii anarhişti. Aceşti lachei lucrează prosteşte pentru propria lor deposedare de putere, propriul lor deces, prin ralierea cu inamicii libertăţii.

Aceşti jalnici oameni îşi leagă de gâtul lor înţepenit un ştreang. Sunt prinşi într-o spirală a morţii, dar nici măcar nu ştiu aceasta! Extremismul de stânga devine un mod de viaţă pentru milioane. Pentru majoritatea acestor fraieri suferind de o dezechilibrare psihotică, ştreangul se va strânge puternic în timpul profeţitei perioade de şapte ani a Tribulaţiei, deşi pentru alţii mult mai devreme.

Vestea bună este că marele nostru Domn şi Mântuitor este cu desăvârşire treaz şi lucrează din culise, grăbind istoria până în punctul în care Îşi va chema Acasă Biserica, în cadrul Răpirii Pretribulaţioniste. Fericita Nădejde este o făgăduinţă pe care toţi credincioşii se pot baza (1 Corinteni 15:51-52; 1 Tesaloniceni 4:15-17; 5:9; Apocalipsa 3:10; Titus 2:13).

Preşedintele Trump este atacat în permanenţă, în fiecare zi. Dar el este un om puternic, însă numai prin harul lui Dumnezeu poate să reziste el săgeţilor arzătoare îndreptate mereu împotriva sa. Noi trebuie să ne rugăm fierbinte pentru el şi să nu tolerăm încercările de a cenzura drepturile noastre cuprinse în Primul Amendament la Constituţia Americană de a ne exprima liber punctul de vedere.

Stânga nelegiuită nu recunoaşte prevederile Primului Amendament decât pentru ea însăşi; ea răcneşte şi face gălăgie faţă de oricine care nu este de acord cu ideologiile deformate şi opiniile asupritoare ale activiştilor săi. Cum spune binecunoscuta zicală: „All that is necessary for evil to triumph is to do nothing” [Tot ce trebuie să facă răul pentru a triumfa este ca noi să nu spunem nimic].

Indivizi înfuriaţi, dar slabi de înger, falimentari spiritual – stângişti radicali cocoţaţi în vârful piramidei – abuzează de alţii. Distrugerea şi haosul sunt ţelurile lor finale; suprimarea drepturilor individuale şi tirania fără perdea sunt în capul listei lor prioritare. Metodologiile lor sinistre abundă, căutând să prindă în mreje masele.

Cei cu mintea sănătoasă muncesc de zor pentru a-i ajuta pe alţii să realizeze armonia. Ei n-au nevoie să-i strivească pe alţii pentru a se ridica pe ei înşişi. Când plivim o grădină, nu este de mirare că vedem cum apar din nou alte buruieni – o dilemă supărătoare. Noul nostru preşedinte patriotic navighează printre buruieni otrăvitoare, care trebuie eradicate din atâtea aspecte ale guvernului! Preşedintele Trump a obţinut unele progrese, dar apoi un alt lot de inadaptaţi îşi înalţă capetele sale lacome şi atee. Duşmanul din interior este tot mai pe pervers, mai obraznic, mai viclean şi mai hotărât!

Vedem cum birocraţii guvernamentali, atotputernici, corupţi şi arţăgoşi – aceşti globalişti, vajnici apărători ai „statului dădacă” – se ţin cu dinţii de fotoliile lor. Ei sunt adânc înrădăcinaţi în structurile birocraţiei guvernamentale. Aroganţa ostilă a acestor şobolani încolţiţi este revoltătoare! Ei luptă din răsputeri să-i împiedice pe americani să redobândească ce este de drept al lor. Ei resping orice dezminţire a naraţiunilor lor toxice, prin răstălmăcirea şi transformarea realităţii într-un comportament fanatic şi distorsionat, însoţit de aiurelile lor lipsite de sens.

Corupţia este atât de profundă şi de răspândită încât numai Dumnezeu mai poate reduce la tăcere aceste elemente disruptive, readucând o măsură de bun simţ, de ordine în modul nostru de viaţă (dacă aceasta este voia Lui, deşi, în momentul de faţă, nu mai suntem siguri de aceasta!). S-ar putea să fim atât de departe din punct de vedere profetic, încât haosul să-şi continue dramatica escaladare!

Atotputernicul Dumnezeu l-a aşezat acum pe Preşedintele Donald J. Trump la cârma ţării noastre. Cu curaj, el navighează printre apele periculoase ale teritoriului inamic, în care explodează zilnic minele de teren spirituale, străbătând în lumea fizică ceea ce par a fi fortăreţele demonice, în toate compartimentele guvernului, presei, educaţiei, etc. – the devil is in the details [diavolul este în detalii aproape peste tot].

Oare să fie aşa-zişii comentatori de ştiri şi membri ai presei atât de proşti încât să nu poată face deosebirea dintre o minciună sfruntată şi realitatea?

Să fie aceasta prostie crasă? Sau aroganţă ipocrită?

Sau, nu cumva, aceste lipitori parazite ale presei sunt complice binevoitoare şi malefice, care urmăresc distrugerea celei mai strălucite ţări de pe glob?!

Nu încape îndoială că aceşti sabotori mint încontinuu şi intenţionat, născocind ştiri false. Absolut fără nicio perdea, cu orice preţ, cu scopul de a-şi promova agenda lor radicală, în încercarea lor scandaloasă de a-l delegitimiza pe noul nostru preşedinte pro-american şi anti-globalist.

Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, întunericul lumină, şi lumina întuneric, amărăciunea dulceaţă, şi dulceaţa amărăciune!“ (Isaia 5:20)

Am auzit cu toţii expresia: “Liberalism is a mental disorder.” Aş spune că liberalismul este o gravă boală, care duce la tulburări mentale, ce nu par să aibă leac, decât dacă cineva este trezit de adevăratul Dumnezeu al lui Avraam, Isaac şi Iacov şi se predă Lui printr-o autentică renaştere spirituală (Ioan 3:3).

Tocmai aici intervine Marea Însărcinare. Nu este la modă să predici evanghelia. Nu, chiar deloc! Dar să predici „dreptatea socială” sau care toaletă este ok s-o foloseşti, şi gata: ai devenit erou. Fă scandal despre „drepturile” oricărui grup de cauze liberale iraţionale, şi vei fi aplaudat! Tragedia este că cei care sunt orbi la modul în care sunt manipulaţi de neisprăviţii de globalişti vor trebui într-o zi să stea în faţa lui Dumnezeu. Ce zi tragică va fi aceasta pentru ei, dacă nu-şi vor veni, între timp, în fire, trezindu-se din atrofia lor spirituală şi-şi vor da seama să sunt pe o cale greşită!

Puterea rugăciunii este un subiect extrem de cuprinzător în Biblie. În calitate de credincioşi, rugăciunea este cea mai puternică armă împotriva duşmanului. Diavolul se foloseşte de oameni pentru a-şi face voia. Vom putea noi fi în stare să renunţăm la un calup substanţial din aşa-zisul nostru timp liber, pentru a ne ruga pentru cei care ne urăsc şi ne doresc răul? Nu uitaţi ce a spus Isus pe cruce:

„Tată, iartă-i că nu ştiu ce fac“.

Această afirmaţie a Domnului este greu de primit, în condiţia noastră limitată de a o primi. Trebuie să înghit puternic chiar pentru a dactilografia aceste cuvinte scumpe ale Domnului, când vine vorba să le pun în legătură cu zdrobitoarele nedreptăţi care se întâmplă zilnic peste tot în lume. Oare ce s-a întâmplat cu responsabilitatea? Cu cât mai dezechilibraţi şi mai răi sunt oamenii, cu atât mai mare este interpretarea pozitivă a presei de a muşamaliza acele groaznice şi criminale fapte!

Dar e adevărat: cei mai mulţi din idioţii agitatori de gloate nu au nicio idee ce fac. Milioane de suflete rătăcite sunt la discreţia diavolului, pe căi distructive. Ştim că misiunea lui este să-i distrugă pe oameni. Însă misiunea noastră s-ar cădea să fie aceea de a mijloci prin rugăciune, contribuind prin surparea fortăreţelor spirituale şi vestirea evangheliei ori de câte ori avem prilejul.

Saul din Tarsus, cunoscut îndeobşte, ca apostolul Pavel (după convertirea sa), este un exemplu strălucit de un aparent om rău şi deznădăjduit de pierdut – un om care se dedicase unei intense persecuţii a creştinilor. Dar, Dumnezeu în nemărginita-I milă şi în harul Său bogat, l-a adus pe Saul pe genunchi. Astfel, Pavel a devenit un extraordinar purtător de cuvânt şi avocat pentru Domnul Isus. El a fost înzestrat cu o ungere specială, aşternând în scris mesajele lui Dumnezeu, în câteva dintre cele mai minunate cărţi din Biblie!

Trăim în vremuri foarte grele (2 Timotei 3:1) – toate parte din planul lui Dumnezeu de a-i salva pe cei ce pot să fie salvaţi, şi să aducă judecata asupra celor care sunt deznădăjduit de nepocăiţi. Acum este momentul ca niciodată înainte de a persevera metodic şi de a ne „urma ţinta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos Isus” (Filipeni 3:14).

Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău“ (Efeseni 6:14-16).

Scriptura ne spune că în Marea Strâmtorare mulţimi mari de oameni vor crede. Noi putem sădi acele seminţe ale credinţei acum, cât mai este timp. Să aibă milă Dumnezeu de cei ce se clatină cu disperare pe calea largă ce duce la pierzare (Matei 7:13-14)! Domnul să le deschidă inima şi mintea la adevărurile Sale eterne!

„... în timp ce oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, înşelându-i pe alţii şi înşelându-se pe ei înşişi… Şi din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci” (2 Timotei 3:13; Matei 24:12).
_________

Notă finală: “Oricine iubeşte poporul ales al lui Dumnezeu va voi să citească Israel’s Guaranteed Future Glory. Cea mai recentă ediţie cuprinde o puternică ediţie adusă la zi despre ceremonia de inaugurare a preşedintelui Trump. Minunata carte a sorei Kit R. Olsen mai conţine noi amănunte despre Statul Israel, arătând că promisiunile profetice ale lui Dumnezeu n-au fost încălcate şi că El încă are un plan pentru omenire.

Istoria evreilor demonstrează valabilitatea Cuvântului Său cel Sfânt; iar climatul geopolitic care se desfăşoară astăzi se încadrează perfect în mesajele profetice. Kit este dedicata mea editoare şi scriitoare a sitelui Rapture Ready din 2012. Sunt deosebit de încântat să împărtăşesc cu dvs. câteva din lucrările ei adiţionale şi, desigur, să vă prezint noua ei carte în secţiunea Recommended Resources.”

—Todd Strandberg

No comments: