Monday, October 8, 2012

Când începe viața umană?


Depinde pe cine întrebi!

Dacă întrebi pe un medic care nu are nici un interes politic sau pecuniar în disputa dintre taberile pro-life și pro-avort, îți va spune că viața umană începe la fecundarea ovulului.

Dacă întrebi pe promotorii culturii morții, aceștia îți vor spune că un copil nu devine ființă umană decât la câtva timp după naștere, câteva luni, sau un an, sau unii propun chiar doi ani. În conformitate cu poziția acestor lunateci este justificat moral să ucizi pe un copil care nu a ajuns la conștiința existenței de sine.

Dacă întrebi pe un suporter al așa zisei poziții „pro-choice” - care de fapt nu dă nici o posibilitate de alegere copilului nenăscut, îți va spune că viața umană începe la naștere. Tocmai această poziție a adoptat-o Asociația Medicală Canadiană (Canadian Medical Association) pentru a fi de partea politicii corecte, când a declarat recent că fătul „devine o ființă umană... când este complet detașat de trupul mamei.” La această monstruozitate medicii canadieni ce aparțin organizației Canadian Physicians for Life au protestat declarând că „fiecare medic canadian știe că un copil nenăscut este o ființă umană vie...”

Am dori ca „politicienii” Asociației Medicale Canadiene să ne spună nu când, ci ce anume determină transformarea copilului nenăscut în ființă umană atunci când se naște. Ce anume câștigă copilul prin naștere așa încât este justificat ca înainte de naștere să nu fie declarat ființă umană, iar după naștere să existe justificare pentru declararea acestuia ca ființă umană? Să presupunem că trupul copilului este complet afară din pântecele mamei, cu excepția degetelor unui picior. Oare acest lucru răpește copilului calitatea de ființă umană? Absurd! De fapt timp de câteva secunde după nașterea unui copil mai există o legătură între trupul mamei și cel al copilului. Oare acest lucru justifică uciderea unui copil născut, dar care are încă legătura prin cordon cu mama sa? Absurd! Adevărul este că orice poziție care neagă personalitatea și natura umană a copilului nenăscut este irațională și nu poate răspunde la cele mai simple întrebări legate de ceea ce constituie esența naturii umane.

Când începe viața umană? Depinde pe cine întrebi. Dacă Îl întrebi pe Cel care a creat omul îți va spune că din momnetul zămislirii El, Creatorul, cunoaște pe cei plămădiți în pântecele mamei și are planuri frumoase pentru aceștia. În Legea Sa El a cerut ca orice ucigaș să plătească cu viața dacă ia viața vreunui om. Legea Sa prevede ca în cazul în care violența unei persoane determină pierderea unui copil care nu a ajuns la termenul nașterii, acea persoană vinovată de violență și avort să fie pedepsită cu moartea, ceea ce ne spune că Dumnezeu prețuiește ființele umane nenăscute la fel ca și cele născute.

No comments: