Wednesday, April 18, 2012

Aforismul (11) - Un mare adevăr concentrat într-o propoziţie mică

That which makes hell so full o horror, is that it is below all hopes; and that which makes heaven so full of splendor is that it is above all fears.

Ceea ce face iadul să fie plin de oroare este faptul că se află dedesubtul oricăror speranțe; ceea ce face cerul să fie atât de splendid este faptul că se află deasupra oricăror temeri.

William Secker - predicator din Anglia secolului al XVII-lea.

No comments: