Wednesday, December 31, 2014

25 de ani de bătut pasul pe loc să răsară busuioc

Da, s-a împlinit un sfert de secol de la reboluție. Românii s-au roboluționat și tot atunci, în urma răsturnării guvernului, s-au entuziasmat. Simțeau ei că în aere plutea schimbarea. Și din moment ce societatea socialistă multilateral dezvboltată nu le-a oferit prea multă satisfacție, au trecut la construirea unei alte societăți, în frunte cu noul tătuc, Ion Ilici Iliescu. Tot socialistă, tot dezvoltată, la care toți oamenii muncii au fost invitați să își aducă contribuția, inclusiv minerii. Căz doar nu era să stea inactivi în pântecele pământului pe Valea Jiului când la București, pe Apa Dâmboviței se hotărau cincinalele și soarta reboluției amenințată de huligani.

Prin aportul tuturor oamenilor  muncii, realizările reboluției au fost salvate și adâncite. S-au derulat cincinalurile lui Ilici Iliescu (doar cu un interludiu mic cu putoare de țap) cu realizările lor epocale. Aidoma celor dinainte.  La cererea tovarășilor s-au adăugat realizări peste realizări, la care și-a adus contribuția și Troțki Tăriceanu în simbioză cu alți licheni. Nivelul de trai s-a tot ridicat până când și oamenii au început să își ridice ochii în sus a lehamite. (Sau, cine știe? Poate și-au adus aminte că după 40 de ani lumină strigaseră către Dumnezeu să îi ajute, numai că L-au uitat de îndată ce au experimentat ajutorul și s-au văzut izbăviți de frig.)

Construcția democrației dâmbovițene a fost amenințată o vreme sau două de tendințele burghezo-moșierești ale marinerului, dar lupta de clasă s-a dovedit din nou eficientă. Țara și-a recâștigat orientarea (ex oriente lux) și prestigiul cu primul ministru Viktorovski, școlat în Apus dar orientat spre Răsărit. Că nu era să uităm binefacerile istorice ale Răsăritului! De acolo ne-au venit ortonoxia și internaționala kaghebistă. Era normal să scuipăm pe NATO și să ne înfrățim cu Putin, singurul din Europa ce mai înțelege demo-hramia. Domnișorul Viktorovski a făcut inimile socialiste să bată din nou cu putere! La urma urmei realizările reboluției nu erau pierdute. Toți nomenclaturiștii erau mândri de ele: 
1. Doborârea guvernului ceaușist
2. Refacerea lui în timp record sub Ion Ilici Iliescu
3. Cinci cincinale
4. Democrație originală ce avea potențialul să fie continuată cu oameni noi pregătiți pentru vremuri noi.

Premierul Viktorovski anunțase deja prefacerile ce le avea în planul viitorului cincinal, așteptate cu sufletul la gură mai ales de patrihoții din pușcării. Păcat că marșul lui, ce nu s-ar fi oprit decât la Moskva, a fost stopat de o alegere care, pentru prima dată în 25 de ani a adus potențialul schimbării și redirecționării. În loc să mărșăluiască spre mama roșie, alegătorii au preferat să îi spună: „Marș!” lui Viktorovski. Altfel am fi bătut pasul pe loc încă un cincinal. Dar am fi avut busuioc. De acela sfințit, fără de care nu am putea beneficia de aghiasma ortonoxiei.

No comments: