Wednesday, March 25, 2015

Semnul fiarei în concepția lui Ben Fărăgău

În timp ce Biblia vorbește despre fiara ce va cere închinare de la oameni ca despre o personalitate cu care Însuși Domnul Isus se va confrunta la vremea sfârșitului (Apocalipsa 19:11-20), și avertizează pe oameni să nu cumva să accepte semnul fiarei, pentru că astfel nu vor mai putea fi mântuiți, domnul Ben Fărăgău ne spune că fiara a fost prezentă permanent în istorie și semnul fiarei este neascultarea de poruncile Domnului (minutele 40-43)! Semnul fiarei nu este doar al celor pierduți, ci și al credincioșilor ce nu ascultă de poruncile Domnului la un moment dat al vieții lor!
Nu este departe de adventiști, care consideră că semnul fiarei aparține celor ce nu ascultă de porunca Sabatului și se închină lui Dumnezeu duminica! Apocalipsa 14:12 ce vorbește de „sfinții care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus” este interpretat de adventiști ca desemnând pe apartenenții grupului lor, care țin porunca lui Dumnezeu cu privire la Sabat. Domnul Fărăgău interpretează același verset ca desemnând pe cei care ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu, știind că orice neascultare înseamnă acceptarea semnului fiarei.
Să presupunem că Ben Fărăgău are dreptate. Atunci oricine a încălcat poruncile Domnului a primit semnul fiarei. Implicația este că aceștia nu mai au iertare, așa cum scrie la Apocalipsa 14:9-11, 13:8.
Dacă ceea ce spune Apocalipsa este adevărat și cei ce au primit semnul fiarei sunt pierduți fără putință de a fi salvați, și dacă interpretarea lui Ben Fărăgău este adevărată că semnul fiarei este primit de cei ce încalcă poruncile Domnului, atunci toți cei ce nu au fost perfecți după convertire vor fi pierduți, pentru că au manifestat neascultare de poruncile Domnului și au acceptat astfel semnul fiarei!
Iată la ce concluzii prăpăstioase duce logica umană, ce exaltă meritul omului în mântuire, atunci când este aplicată la interpretarea Scripturilor!

No comments: