Thursday, November 5, 2015

Da, Baciu a colaborat cu persecutorii

Un amic ce se pare că l-a avut profesor pe domnul Baciu despre care am publicat aici  niște informații incomode îi ia apărarea cu nota:

„Ați adunat informații false. Transmiterea lor este păcatul dvs. nu al acelora, care v-au informat. Scrieți de exemplu: „în fiecare an școlar din cei patru seminariști admiși la Seminarul Baptist” - nu era admitere „în fiecare an școlar”, și când erau admiși nu erau admiși „cei patru seminariști”. Aceste falsuri, pe lângă altele, anulează și credibilitatea expresiei: „unul era un securist”.

Deși noi am publicat articolul în decembrie 2011, și amicul a avut ocazia să îl întrebe direct pe Baciu cu privire la activitatea susținută pe care a desfășurat-o în favoarea partidului, nu a făcut-o. A așteptat până Baciu și-a dat obștescul sfârșit pentru a veni cu comentariul său. Credibilitatea comentatorului este total anulată din moment ce apără pe un colaboraționist dovedit cu documente și mărturii nenumărate.

Eu am spus că așa au mărturisit unii seminariști cu privire la confesiunea lui Baciu că acceptase ca din patru seminariști ce erau admiși la seminar unul să fie omul securității. Nu e important dacă anual se admiteau patru inși la seminar, sau dacă erau opt la doi ani. Cert este că Baciu era agent și lucra după specificațiile Departamentului Cultelor care avea tot interesul să pună bețe în roate lucrării lui Dumnezeu. Da, Baciu a colaborat cu persecutorii baptiștilor. Detaliile nu contează așa de mult ca faptul. Faptul este grav. Și de faptul acesta va da socoteală înaintea Domnului.

Cei ce vor să îl scoată basma curată ar trebui să se gândească la momentul când ei înșiși vor da socoteală înaintea Judecătorului drept. Vai de cei ce zic răului bine și binelui rău.

No comments: