Saturday, November 28, 2015

Mulțumirea – De ce e bine să nu o uităm

It is impossible to be anxious and thankful at the same time. Mike McAdams
E imposibil să fii și îngrijorat și mulțumitor în același timp.

If in His gifts and benefits God were more sparing and close-handed, we should learn to be thankful... The greater the gifts and works, the less they are regarded. Martin Luther
Dacă în darurile Sale și în beneficiile Sale Dumnezeu ar fi mai zgârcit și mai strâns la mână, am fi mai mulțumitori... Cu cât sunt darurile și lucrările mai mari, cu atât ele sunt mai puțin prețuite.

If the majesty of the Giver be considered, nothing that is given shall seem small and of no wirth, for that is not a small thing which is given by the Most High God. Thomas a Kempis

Dacă măreția Celui ce dă este luată în considerare, nimic din ceea ce este dăruit nu va fi considerat mic sau fără valoare, deoarece nu e dar mic ceea ce e dăruit de Dumnezeul Preaînalt!

No comments: