Monday, May 21, 2012

„Inconsecvența” lui Isus


Pentru un dezorientat din punct de vedere teologic cum este Andy Stanley, Isus a fost un inconsecvent a cărui poziție nu o puteai defini deplin din pricina multelor contradicții semnalizate în învățătura și activitatea Sa.

Fiecare generație falită și-a creat un isus care să-i reflecte falsele valori pe care le-a adoptat și promovat. Pentru activiștii politici Isus a fost un agitator, idealizat de ucenicii săi în portretul pe care i l-au făcut, dar din care transpare suficient pasiunea lui pentru politică, nedezmințind definiția omului dată de Aristotel de zoon politikon.  Inginerii sociali, inclusiv cei marxiști, au făcut din Isus un combatant pentru dreptate socială, un erou al luptei de emancipare a celor asupriți și implicit un exponent al luptei de clasă. Pentru moraliști Isus a fost un mare profesor de etică,  gata să moară pentru convingerile sale morale adânci. Pentru seculariști, Isus a fost omul ce a criticat vehement instituțiile religioase și a luptat pentru desființarea lor. Diversitatea portretelor lui Isus dovedește că asupra lui s-au proiectat concepțiile și pozițiile ce caracterizau orientarea sau gruparea ce însăila portretul.

Când predicatorul (anti-)evanghelic Andy Stanley ne spune că Isus a suferit de inconsecvență, știm cum să interpretăm această portretizare a Fiului lui Dumnezeu. Ca o proiectare asupra lui Isus a propriilor confuzii de care suferă iremediabil micul Andy. Vorbind despre dragostea „contradictorie” manifestată de Isus, Andy ne spune că uneori  Isus „pare că iartă, alteori pare că refuză să ierte. Uneori El țintuiește păcatul, alteori se pare că uită complet de păcat.” Cu alte cuvinte, Andy vrea să își convingă audiența că pretinsa condamnare a homosexualității de către Biblie este explicabilă,din moment ce Isus a demonstrat inconsecvență și în alte teritorii. După învățătura cârnă a urmat o exemplificare și mai cârnă în care Andy a povestit (și a ajuns de poveste) că doi homosexuali ce au solicitat poziții de conducere nu au fost admiși să slujească în biserica sa, deoarece unul din ei nu era încă divorțat de soția lui! Problema celui amintit nu era că practica sodomia, ci că nu divorțase de soție ca să se poată „căsători” cu celălalt sodomit. http://www.christianitytoday.com/ct/2012/mayweb-only/andy-stanley-homosexuality.html
Homilia nu are alt scop decât să ofere lui Andy scuze pentru poziția lui nouă luată față de homosexuali, care nu mai sunt considerați păcătoși în nevoie de pocăință. Doar trebuie să se căsătorească și totul este în regulă. Așa a decretat micul Andy în predica sa iluminatoare.

Îi sugerăm predicatorului predictibil de inconsecvent să studieze mai bine cuvintele Domnului Isus. S-ar putea să se oprească puțin asupra Predicii de pe Munte și să mediteze la cuvintele care i se potrivesc de minune:
        ... dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întunerec. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întunerec, cît de mare trebuie să fie întunerecul acesta!

Și dacă ar mai avea puțin timp, printre lecturile pro-homosexuale ce le face, și pentru  Cartea Domnului, s-ar putea să dea peste o averizare a Scripturii pe undeva prin Isaia (oare mai e conștient de existența acestei cărți? Și oare o consideră încă autoritară? Sau poate homosexualii l-au convins că Vechiul Testament este o scriere barbară care condamnă la moarte oameni respectabili, așa cum sunt sodomiții). Avertizarea sună cam așa:
        Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, cari spun că întunerecul este lumină, şi lumina întunerec, cari dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!

Citind-o, s-ar putea ca Andy să devină mai consecvent și să predice pe Christosul care este același ieri, azi și în veci!

No comments: