Saturday, April 15, 2017

Duminica dovezilor

La trei zile după crucificarea lui Isus  Ierusalimul vuia la știrea că mormîntul lui Isus este gol și El a început să apară viu în fața ucenicilor săi și a celorlalți credincioși care i-au rămas loiali. Care sunt dovezile învierii lui Isus prezentate în Evanghelii?

1.    Isus a murit în urma crucificării sale de către soldații romani ai lui Pilat.
2.       El a fost îngropat în mormântul nou al unui bogătaș care a cerut trupul lui Isus de la Pilat și s-a îngrijit de cele necesare pentru îngropare.
3.       Ucenicii erau disperați și fără speranță.
4.       Marii preoți ai lui Israel au cerut ca mormântul să fie sigilat și o gardă să fie plasată la fața locului pentru ca nimeni să nu poată să se atingă de mormântul în care era trupul lui Isus.
5.       A treia zi de la îngropare și a doua zi de la sigilare mormântul lui Isus era deschis și gol. Doar giulgiurile în care fusese înfășurat trupul lui Isus mai erau în mormânt.
6.       Ucenicii și alte persoane ce cunoscuseră pe Isus înainte de crucificare (mulți dintre ei martori ai morții lui), au mărturisit că l-au văzut pe Isus viu începând cu a treia zi, și au petrecut cu El timp îndelungat, aproximativ 40 de zile duă ieșirea lui din mormânt.
7.       Aceste experiențe i-au transformat pe ucenici, până acolo că au fost gata să își dea viața pentru credința că Isus era viu.
8.       Isus a fost văzut viu și de către unii sceptici, ca Toma, sau ca Iacov, ba chiar și de oponenți înverșunați, ca Saul din Tars. Rezultatul acestor întâlniri cu Isus a fost transformarea acestor persoane în credincioși puternic devotați mesajului învierii lui Isus.
9.       Ucenicii au început să proclame vestea învierii lui chiar din Ierusalim, locul unde Isus fusese judecat, condamnat și executat. Mesajul lor era în principal despre moartea și învierea lui Isus. Mulți oameni au crezut mesajul și au devenit urmași ai lui Isus, numiți creștini.
10.   Acești urmași ai lui Isus se întâlneau pentru închinare în prima zi a săptămânii, ziua învierii, pe care au numit-o de aceea „a Domnului zi,” sau „duminica.”
11.   Ucenicii au scris despre viața lui Isus, despre învățătura lui, acțiunile lui, moartea lui și învierea lui în lucrări numite Evanghelii și Epistole. Acestea au fost adunate într-un corpus numit Noul Testament. Scrierile Noului Testament s-au transmis prin copii mai numeroase și mai corecte decât orice alte documente și lucrări ale istoriei vechi, ceea ce face ca viața, moartea și învierea lui Isus să fie cele mai bine documentate evenimente ale antichității.
12.   Mesajul învierii lui Isus a dus la formarea de comunități de credincioși pretutindeni în lume, comunități numite Biserici.
Cititorii Noului Testament sunt impresionați de sobrietatea scrierilor apostolilor și de sinceritatea mărturiei lor. Dovezile învierii lui Isus așa cum sunt prezentate în Evanghelii și Epistole sunt atât de persuasive, încât citirea acestor scrieri a dus la transformarea multor oameni din sceptici în credincioși. O puternică dovadă a autenticității acestor scrieri și implicit a învierii lui Isus este faptul că nimeni nu a putut oferi o explicație alternativă a credinței ucenicilor în învierea Învățătorului lor aparte de învierea lui Isus.

No comments: