Wednesday, April 12, 2017

Joia (des)tăinuirilor

După războiul cu reprezentanții grupărilor religioase și politice ale Ierusalimului, după rostirea vaiurilor asupra fariseilor și cărturarilor, Învățătorul se retrage cu ucenicii Săi în camera de sus pentru a le oferi beneficiile legământului nou printre care și descoperirea tainelor divine. În acel moment El îi numește prieteni, deoarece le face cunoscut tot ce a auzit de la Tatăl său (Ioan 15:15). Iată câteva din tainele descoperite cu acea ocazie:


1. Taina cunoașterii adevărului: Este cunoașterea lui Isus. Implicația? Cine Îl cunoaște pe El Îl cunoaște pe Tatăl (Ioan 14:6-7), singurul Dumnezeu adevărat.

2. Taina identității lui Christos. El îi asigură că ei l-au văzut pe Tatăl, din moment ce l-au văzut pe cel care este Calea, Adevărul și Viața. De aceea le spune să aibă credință în El așa după cum au credință în Dumnezeu Tatăl (Ioan 14:8, 6, 1). Implicația? Al cunoaște pe Isus este cunoașterea supremă.

3. Taina accesului la Dumnezeu: Isus este Calea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El (Ioan 14:6). Implicația? Există o singură cale spre Dumnezeu. Din moment ce Isus ne-a spus că El este Calea, înseamnă că nu mai există nici o alta.

4. Taina ascultării și trăirii după porunca dragostei: Pentru prima dată Învățătorul le cere să păzească poruncile Sale și să viețuiască în dragoste (Ioan 14:15; 15:12). Taina? Doar acum le vorbește de celălalt Mângăietor care va împlini în ei cerințele Sale și va turna dragostea. Aceasta este taina viețuirii după poruncile Domnului și a trăirii în dragoste - rodirea Duhului în noi.

5. Taina plecării lui Christos: Era necesar să plece, deoarece numai astfel putea veni celălalt Mângăietor. Implicația? Plecarea lui trebuia să fie pricină de bucurie, și nu de întristare, deoarece însemna ascultarea rugăciunilor noastre, rugăciuni făcute prin Duhul, datorită mijlocirii lui la Tatăl.

6. Taina revenirii lui Christos: El se va întoarce să ne ia cu sine, să fim cu El pentru totdeauna și să vedem slava lui. Implicația? Vederea slavei lui înseamnă mai mult decît contemplarea acesteia, înseamnă participarea noastră la slava Sa, prin glorificarea ce o așteptăm datorită arvunei Duhului (Ioan 14:3; 17:24).

7. Taina păstrării în privilegiile mântuirii: El nu a pierdut pe niciunul din cei pe care I i-a dat Tatăl și nici nu va pierde (Ioan 17:12, 15). Explicația? Rugăciunea lui de Mare Preot pentru noi în acord cu voia Tatălui ca niciunul să nu se piardă. Opusul pierderii este învierea.

No comments: