Thursday, September 15, 2011

C O M P U T E R U L UIMITOR AL CREAŢIEI - Rubrica intretinuta de Petru Jurcau

Pe cand anglicanii si alti degenerati ai vremii noastre sucomba in fata asa numitei "stiinte" a evolutiei, stiinta adevarata infirma cu toata vigoarea aceasta teorie pernicioasa. Mai jos veti putea citi un articol pregatit de colaboratorul nostru Petru Jurcau despre posibilitatea evolutiei atunci cand este privita din punct de vedere a informatiei necesare pentru o trecere de la o forma la alta, proces sine qua non al evolutiei. Citind un asemenea articol ne dam seama ca sansele evolutiei sunt zero, si compatimim pe teologii de tipul lui John R. Stott si pe corifeii lui din Romania, care s-ar putea sa aiba multe calitati, dar nu o gandire stiintifica!! Lectura placuta!

C O M P U T E R U L UIMITOR  AL  CREAŢIEI
Computerele ne arată că evoluţia are o problemă informaţională majoră
de  Chris  Tingle

Exista o problema care se ridica din credinţa evoluţionistă conform căreia 
anumite structuri biologice au "evoluat" din altele, ca de exemplu 
penele din solzi. "De unde?"ar întreaba un creaţionist, a venit această 
informaţie, care a avut ca efect aşa o transformare? Seriozitatea 
acestei probleme poate fi ilustrată prin folosirea analogiei computerelor.
Două realitati si componente principale ale computerelor sunt denumite ca: 
hardware şi software. Hardware-ul computerului e reprezentat de şuruburi, 
cabluri, incinte, plăcile cu circuite, ecranele, discurile magnetice 
şi alte părţi fizice "tangibile". Software-ul reprezintă colecţia de 
programe, care fac ca un computer să execute o anume operaţie 
dorită sau o serie de operaţii. Software-ul este înregistrat pe diskuri
magnetice printr-un aranjament de tipare magnetice, la fel ca la un 
CD cu muzică. Unele tipare există pe disk, indiferent dacă este sau 
nu prezent software-ul înregistrat pe această suprafaţă magnetică.
Lucrul care îl fac aceste tipare "software" este faptul că aranjamentul

lor are o anumită însemnatate pentru computer.

Ce face diferenţa dintre un disk gol şi un disk cu software pe el? 
Cele două diskuri sunt practic, fizic şi chimic aceleaşi. Diferenţa 
este INFORMAŢIA! Ca să "scrii" un software pe un disk, trebuie 
să dispui mai întâi de informaţia necesară aranjării acestor tipare.
In natură, vedem aceleaşi elemente de bază. Există hardware în 
"carne şi oase" în animale, sau în frunzele sau ramurile copacilor. 
Software-ul este informaţia care aranjează cărămizile de bază ale 
vieţii în forma unei creaturi vii. Aici e locul unde intervine problema
informaţională pentru evoluţia biologică.
Anumite structuri, cum suntem îndemnaţi să credem, "au evoluat" 
în alte structuri. De examplu, solzii au evoluat în aripi, branhiile în 
plămâni, înotătoarele în picioare, şi aşa mai departe…”toate fiind 
susţineri evoluţioniste” (incerte, însă)!
Să ne uităm la solzi şi aripi (oricare alte două structuri putând fi 
substituite aici). 
Sunt trei elemente aici:
1. Informaţia conţinută în codul genetic pentru solzi,
2. Informaţia conţinută în codul genetic pentru pene,
3. Informaţia care procesează această informaţie genetică (de tipul 1 
sau 2) dealungul reproducţiei, creşterii şi eventual reparării ei.

Iată problema:
Informaţia din 1 şi 2 este diferită! Informaţia din 1 nu este un subset al 
informatiei din 2, şi nici viceversa... ci 1 şi 2 sunt diferite! Procesarea 
(informaţia din 3) nu include informaţia necesară pentru transformarea 
din 1 în 2. Procesul 3 este unul reproducător dovedit, ale datelor din 1 
sau ale celor din 2. In industria computerelor ştim totul despre mutaţiile 
aleatoare, doar că aici le numim "erori"/"coruptions", pentru că ele 
nu sunt niciodată bune! 
Şi mai mult: numeroase mecanisme de verificare sunt implantate în 

computere pentru evitarea acestor erori (sau pentru înlăturarea lor)!
Dacă, de dragul argumentului, lăsam aceste erori să se întâmple, 
într-un computer ordinea frazei "ceasuri mickey mouse" va apare 
ceva de genul "mjckfz movsl wtdx!".Oricum, ordinea nu va deveni 
NICIODATĂ ceva de genul "şurubelniţe electrice fără fir"!

Programele nu vor schimba niciodata datele. Computerele pot genera 
automat date, dar numai sub forma unor deşeuri făra nici un înţeles! 
Informaţia cu însemnătate reală vine numai prin adăugare de 
informaţie din partea unei surse inteligente.

In acelaşi mod, un program genetic dintr-o vietate nu-şi schimbă 
datele genetice! Experimenţele ne-au învăţat că aceastea reproduc 
cu sfinţenie tiparul original.  Mutaţiile aleatoare doar dereglează şi 
corup informaţia genetică. Nu creează niciodată forme noi! 
Informaţia pentru pene şi solzi este diferită, la fel de diferita cum 
sunt ceasurile cu mickey mouse faţă de surubelniţele electrice fără fir!
Ceasurile cu mickey mouse nu au 'evoluat' în forme 'superioare'.
Selecţia naturală, de asemenea, nu schimbă datele genetice. 
Aceasta deabia cauzează diferite erori sau rearanjamente ale 
ACELUIAŞI set de date!  Absolut nimic mai mult, lucru dovedit 
în natură, în materialitate, în fizică, în informaţie!

Pe scurt, problema informaţională loveşte chiar în inima evoluţiei!
Sigur, la vremea lor toţi “savanţii” evoluţionişti sau atei, în frunte cu 
Darwin - izvorul acestor aberaţii “savante”, habar nu aveau de 
computere şi informaţii! Nici de matematici “informaţionale”, aşa 
că gafa lor se înţelege!   
Poţi dezbate cât vrei despre similitudinile dintre specii, formele 
tranziţionale sau selecţia naturală... că tot rămâne un element de 
bază lipsă, adică MECANISMUL PENTRU SCHIMBARE, care 
necesită o adaugare de informaţie de către o sursă inteligentă! 
Exact ca la computere!

Aşadar, trebuie să fi fost un Creator, de la Care să fi provenit 
informaţia la început. Dacă ar fi existat vreodată vreo schimbare 
substanţială, aşa cum evoluţioniştii vor să ne facă să credem, 
atunci informaţia necesară trebuia să fi venit de la Creatorul 
Căruia ei înşişi îi neagă existenţa. ("In the beginning, God created
the heavens and the earth" (Gen. 1:1).
Mai mult: Programele pentru computere nu se crează de unele 
singure, ci trebuiesc create de către om; de o inteligenţă! 
In mod similar, programul genetic din creaturile vii este incapabil
să se fi creat singur! El însuşi, la rândul lui, trebuie programat de
către "cineva", apoi realizat; făcut capabil să acţioneze 
în direcţia dorită de Acea Inteligenţă Inovatoare!!

De ce atunci vedem peste tot în jurul nostru lucruri pe care 
noi le-am creat, şi totuşi, încă foarte mulţi dintre noi neagă 
faptul că noi înşine avem un Creator?! (Ce durere! Şi ce batjocură 
din partea Infernalului hulitor!). După cum şi apostolul Pavel 
a zis şi a scris:
"In adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşinică şi 

dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te 
uiţi cu bagare de seama la ele, în lucrurile făcute de El. 
Aşa că nu se pot dezvinovăţi” (Romani 1:20).

Haideţi să nu mai ţinem ochii închişi, la lucrurile invizibile, ci, 
în schimb, să acordăm admiraţia şi respectul, închinăciunea şi 
lauda Celui care le merită pe drept, văzându-I “lucrurile vizibile.”
Aceluia Singur care a stat la originea tuturor programelor 
necesare existenţei şi vieţii!... El se cheamă DUMNEZEU! 
Şi pe El Îl slăvim şi noi, mântuiţii şi credincioşii Săi, 

orice ar afirma hulitorii atei şi evoluţionişti în batjocura 
lor infernală! Aleluia şi amin, Dumnezeule!!

No comments: