Monday, July 23, 2012

Aforismul (14) La ce e bună educația?

Education has produced a vast population able to read but unable to distinguish what is worth reading!
George M. Trevelyan - historian

Școala a produs o vastă populație capabilă să citească, dar incapabilă să discearnă ce e vrednic de citit.
George M. Trevelyan - istoric

No comments: