Monday, November 10, 2014

Plângere de tot plânsul!

Redăm mai jos copia plângerii penale a celor din conducerea Cultului Baptist din România înaintat în toamna anului 1978 organelor de miliţie împotriva credincioşilor Petre Cocârţeu, Nicolae Rădoi, Gheorghe Munteanu din Biserica Baptistă din Caransebeş ce au fost aleşi în comitetul bisericii fără aprobarea primarului oraşului şi fără aprobarea partidului. Din pricina faptului că noul comitet al Bisericii Baptiste din Caransebeş a refuzat să coopereze cu autorităţile, ba mai mult, a criticat abuzurile acestora legate de exersarea dreptului la închinare, conducerea Cultului Baptist a trecut la represalii. În document, Conducerea Cultului Baptist cere organelor de miliţie să persecute pe nişte credincioşi care organizau Biserica locală şi se închinau după cerinţele Scripturii! Iată marea culpă pentru care trebuiau daţi afară din Biserică şi puşi în închisoare!  Pagina trei este adăugată dintr-o copie ce are la sfârşit vizibile numele trădătorilor ce fac plângere împotriva eroilor credinţei. 


No comments: