Friday, November 28, 2014

Mulțumire

For three things I thank God every day of my life: thanks that He vouchsafed me knowledge of His works; deep thanks that He has set in my darkness the lamp of faith; deep, deeper thanks that I have another life  to look forward to - a life joyous with light and flowers and heavenly song. HELEN KELLER

Pentru trei lucruri mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi:
1. mulțumire că mi-a asigurat cunoașterea lucrărilor Lui;
2. mulțumire adâncă pentru că a pus în întunericul meu candela credinței;
3. mulțumire și mai adâncă pentru că am o altă viață spre care să privesc cu anticipație - o viață de bucurie cu lumină și flori și cântare cerească. HELEN KELLER

No comments: