Saturday, January 3, 2015

Luptând și învățând

The lie that we are bombarded by the media, business, and the church is that we are here to be happy, we are here to be comfortable and fulfilled. Many churches actually imply that if you have it right with Jesus, there will be unending happiness and comfort... We are not here to be comfortable, we're here to learn, and I defy you in your imagination to concoct a more ideal environment for human learning than this one. It is an environment filled with vicissitudes - horrible stuff like Rwanda and Bosnia. Benjamin Franklin said, "Those things that hurt, instruct, and we learn here only because we're uncomfortable." M. Scott Peck, The Door, September/October 1995

Minciuna cu care suntem bombardați de mas media, lumea afacerilor și biserică este că ne aflăm aici ca să fim fericiți, suntem aici ca să ne simțim comfortabil și împliniți. Multe biserici susțin că dacă ai o relație corectă cu Isus, vei experimenta fericire și comfort la nesfârșit... Nu suntem aici ca să ne simțim comfortabil, ci suntem aici ca să învățăm, și te provoc să îți folosești imaginația ca să amalgamezi un mediu mai ideal pentru procesul învățării în cazul oamenilor decît acest mediu. Este un mediu plin de vicisitudini - lucruri oribile ca Ruanda și Bosnia. Benjamin Franklin  a spus, „Acele lucruri care ne rănesc, acelea ne instruiesc și învățăm în acest mediu tocmai pentru că ne simțim incomfortabil.

No comments: