Thursday, October 29, 2015

Mai există și oameni normali în învățământul public american

Bordul școlilor publice din districtul Jefferson, Tennessee, a hotărât să intreprindă ceva în legătură cu elevii care lipsesc mereu de la cursuri. Astfel, a intrat în contract cu o școală creștină, Christian Academy, care s-a oferit să implementeze un program nereligios prin care să îmbunătățească frecvența elevilor, ceea ce ar fi adus beneficii bănești substanțiale districtului (peste $170 000 economisiți pe an). 

Un judecător activist a decis însă că acțiunea este neconstituțională, deși ambele părți au consemnat că nu există nimic religios în decizia lor. Curtea de Apel The Sixth Circuit a reversat decizia acelui judecător și a dat satisfacție celor două părți contractuale, permițând continuarea programul început care s-a dovedit deja eficient! 

No comments: