Wednesday, August 3, 2016

Un președinte însuflețit de duhul lui Antichrist

Să vedem de ce duh este animat cel care locuiește în Casa Albă la ora actuală.

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinții Celui Preaînalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea...Daniel 7:25

Duhul antichristic hulește pe Dumnezeu

Obama numește profet pe Mahomed, și susține că viitorul nu va aparține celor ce îl neagă pe Mahomed. „The future must not belong to those who slander the prophet of Islam.”
Cine sunt cei ce defăimează pe profetul credinței islamice? Sunt creștinii care susțin că Isus este Adevărul, și că Dumnezeu s-a revelat deplin prin Isus, nemaifiind nevoie de Mahomed. Dar Obama susține că Mahomed e profetul. Credința islamică susține că Mahomed este ultimul profet al lui Dumnezeu, că prin el am primit revelația finală. Dacă este adevărat ceea ce susțin creștinii, că Isus este revelația finală, înseamnă că Mahomed este un profet mincinos. Dar Obama îl numește pe Mahomed profet! Iată cine sunt defăimătorii lui Mahomed! Creștinii! În concepția lui Obama creștinii nu trebuie lăsați să se bucure de viitor, adică trebuie eliminați!

Să repetăm cele expuse: Faptul că Obama îl numește pe Mahomed profet, această poziție îl deconspirează a fi unul care neagă Biblia, deoarece Biblia susține că Isus este revelația supremă a divnității și după El nu va mai urma nici o revelație nouă, ori Obama susține că Mahomed, care a venit după Isus, este profet, ceea ce susține poziția Islamului că Mahomed este revelația ultimă a lui Dumnezeu.

Mai mult, oricine susține că Isus este Fiul lui Dumnezeu, acela îl vorbește de rău pe Mahomed, care a susținut că Isus nu este Fiul lui Dumnezeu! Prin urmare, Obama nu vede nici un viitor pentru creștinii ce cred în divinitatea lui Isus. Dar negarea lui Isus ca Fiul lui Dumnezeu este o hulă la adresa lui Dumnezeu și o caracteristică definitorie a lui Antichrist (1 Ioan 2:23).

Duhul antichristic persecută pe cei ce cred în Mesia

Obama a desființat Departamentul ce se ocupa cu persecuția creștinilor în lume. În timpul președinției lui creștinii au fost dați morții peste tot în lume, dar Obama nu a rostit un discurs de apărare a acestora, nici nu a condamnat pe persecutorii musulmani. A asuprit pe sfinții Celui Preaînalt!

Ani de zile cei ce monitorizează situația persecuțiilor de orice fel din lume au cerut administrației Obama să declare organizația Boko Haram a fi teroritstă, ceea ce Obama a refuzat mereu și mereu, deși Boko Haram a declarat oficial că are ca scop distrugerea creștinilor din Nigeria și a ucis mii de creștini în reguiune prin atacuri înfăptuite cu cruzime. Când organizația Boko Hara a răpit peste 200 de fete creștine, administrația Obama nu a intreprins nimic pentru a le salva și reda familiilor lor! Pretutindeni în lume creștinii sunt persecutați și dați morții, iar Obama închide ochii. Mai mult, în 2011 administrația Obama a destabilizat guvernul Egiptului ajutând să ajungă la conducere Frăția Musulmană, o organizație teroristă, ce a început imediat să distrugă comunitatea creștină coptă a Egiptului. Obama a stat cu mâinile în sân, mulțumit de ceea ce se întâmpla în Egipt! A tirmis bani și armament guvernuui controlat de Frăția Musulmană! A încercat să elimine noul guvern al Egiptului care a pus pe tușă partidul Frăția Musulmană și a oprit masacrele creștinilor. Duhul lui antichrist îl mână în toată politica externă ce o face în lume!

Duhul antichristic se încumetă să schimbe legile lui Dumnezeu!

Obama s-a încumetat să schimbe ordinea și legea naturală lăsată de Dumnezeu în privința căsătoriei. Este cel care prin administrația lui a legiferat urâciunea „căsătoriilor” homosexuale.

Obama este cel care a dat o ordonanță prin care obligă pe cetățenii normali și decenți să acomodeze în „public bathrooms” pe pervertiții care își neagă sexul cu care s-au născut și pretind că sunt de sex opus.

Administrația Obama a impus reguli prin care vrea să oblige pe cetățenii morali și temători de Dumnezeu să procedeze contrar conștiinței lor și să susțină avortul, homosexualitatea, perversiunile de tot felul. Cei care refuză să se conformeze decretelor prezidențiale sunt  amenințați cu amenzi și închisoare, persecutați, închiși, așa cum a fost sora noastră Kim Davis din Kentucky ce a refuzat să căsătorească homosexuali!

Iată pe fiul nelegiuirii care pregătește calea „Omului fărădelegii”. Ce este mai trist e faptul că unii așa ziși creștini l-au votat pe acest nelegiuit și sunt gata să voteze pe persoana aleasă de el să îi continue politica și samavolniciile.

No comments: