Tuesday, March 27, 2012

Biblii create şi biblii desfigurate


Pe măsură ce societatea s-a modernizat, încercările de contaminare a textului biblic s-au înmulţit geometric.  Practicile utilizate pentru astfel de intreprinderi au fost foarte variate. În America, Thomas Jefferson și-a creat o Biblie proprie din care a exclus minunile Domnului Isus și relatările privitoare la exorcizarea demonilor, ceea ce se potrivea cu credința lui (citeşte ideologie)deistă și raționalistă. Nu este sigur dacă Henric al VIII-lea sau Thomas Jefferson revendică onoarea de a fi fost primul reprezentant al criticii textuale! Îi lăsăm imberbului pedagog de şcoală nouă onoarea de a decide cui îi revine premiul pioneratului în domeniul „ştiinţei” de care este atât de încântat!

Mult mai insidioase decât aceste „versiuni biblice” sunt însă traducerile ce ne-au parvenit mai ales în ultimele șase sau șapte decenii care au și ele la bază o ideologie. Nu este declarată, și nici nu este recunscută atunci când e identificată și expusă publicului de către cei cărora le mai pasă de Cuvântul din care nu va cădea o iotă la pământ. Una din ideologiile ce au afectat anumitetraduceri ale ultimelor decenii este aceea care neagă divinitatea Fiului lui Dumnezeu (arianismul, care este încă viu şi sănătos!). În astfel de creaţii monstruoase textele care indică divinitatea Mântuitorului sunt fie eliminate (este invocată critica textuală), fie corectate (pe baza aceleiași critici textuale), fie traduse într-un fel care diluează divinitatea Acestuia.

Plecând de la o ideologie diferită de cea a criticii textuale, unele traduceri fac pe placul feminiștilor, homosexualilor și transvertiților, producând așa zisele versiuni neutre din punct de vedere al genului. Plasându-se pe același palier al tâlmăcirii eronate, o traducere elimina referințele la mâna dreaptă, din aceleași motivații  morbide de a nu jigni sensibilitățile unor cititori, cum ar fi cei stângaci! Coruperea textului biblic este astfel justificată cu rațiuni diverse, plecând de la cele teologice, continuând cu cele ideologice și sfârșind cu cele politice. Și nu suntem decât la începutul de cale! Constienți că acest proces de degradare a revelației divine înscripturate se va adânci pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul veacului suntem datori să expunem per-versiunile ce visează la statutul de versiuni.

No comments: