Saturday, August 23, 2014

O mărturie despre „darurile” cu care se laudă penticostalo-carismaticii

Un cititor al articolelor noastre deapănă amintirile despre începuturile mișcării penticostale din România și arată falsul în care se complac cei ce pretind că au daruri miraculoase. Nimic nou. Așa au procedat cei au demarat mișcarea penticostală în America, la fel au procedat corifeii penticostalismului în România și la fel procedează carismaticii în prezent. Fals, minciună, înșelare... Iată ce promovează carismatismul peste tot în lume. Ceea ce fratele Nicu S. confirmă ca martor am știut-o de multă vreme, dar nu am avut mărturia directă a unora ca el. Îi mulțumesc pentru mărturie și îndemn și pe alți cititori să aducă informațiile pe care le au pentru a arăta duhul de minciună în care se complace carismatismul.

Scriu acest comentariu cu multă responsabilitate și cu o teamă sfîntă, sunt un om trecut prin viață,și cu multe experiențe,unele frumoase iar altele treiste.Vorbind despre Bisericile Baptiste la începuturile existenței lor,am cîteva experiențe neplăcute. După apariția Bisericilor Baptiste atmosfera în cadrul lor era frumoasă,caldă, fără mîndrie, și fără răutate. Bisericiel erau conduse de"BĂTRINII" adunărilor, unde participau toți frații la părtășia lor. Acești bătrîni erau aleși de biserică pe baza mărturiei personale a vieții lor. După un număr bun de ani, s-au făcut presiuni ca să aleagă un păstor și să numească un comitet din mijlocul lor, aceasta ca să poata primi o hîrtie care era o autorizație de funcționare. Dar... cu aceasta bisericile au cunoscut o tranziție nefastă care a sdruncinat părtășia bisericilor, fiindcă în biserici a apărut: mîndria, fățărnicia și dorința de-a fi mare. Acest lucru a produs fisuri și rupturi de biserici, și se scăldau în ape tulburi. Penticostalii au prins prilejul să pescuiască în ape tulburi, producînd rupturi de biserici Baptiste.

Prin anul 1960 eram într-o comună din Bihor, eram la o nunta unde am auzit că au aparut într-o zi patru penticostali, care ziceau că au "DARUL" de-a vindeca. Acolo era o familie care avea pe bunica bolnavă și anchilozată pe pat. Acești patru s-au dus și s-au rugat pentru femeia bătrînă, după care au trecut la forțarea mîinilor și a picioarelor, producind mare hemoragie în urma căreia femeia a murit. Familia sorei decedate fiind compusă din credincioși nu a acționat pentru pedepsirea lor.


Un alt caz. Era prin anul 1963, cînd  mi-a povestit cumnatul meu o experiență de-a lui personala. El era inspector regional C.F.R. Dar fiind pocait era trimis în toată țara, să efectueze controlul caselor de bilete C.F.R. Era în regionala C.F.R. Iasi și a efectuat controlul, dar nu l-a terminat și a rămas dumineca în comună și s-a dus la Casa Domnului. Acolo era o biserică penticostală. Înaintea lui sosise o persoana care arata a fi "OLOG". După aceea la scurt timp au sosit doi indivizi îmbrăcați frumos cu diplomate pe care le-au așezat la anvon. Prima persoană a predicat, iar a doua zicea că are "DARUL" de-a vindeca. Deci al doilea a întrebat în adunare dacă sunt persoane care au probleme, boli... Atunci "OLOGUL" cu strigăte implora milă să-l vindece. "VINDECATORUL" i-a spus să arunce cîrjele și să meargă la amvon, si omul a facut-o. În acest moment în biserică s-a făcut un mare exces de bucurie. 

Cumnatul a tăcut și a plecat. Dar după circa 5-6 luni cumnatul meu a fost trimis în regionala C.F.R. București într-o comună să efectueze controlul caselor de bilete și l-a prins dumineca în acea comună. După obiceiul său s-a dus la adunare, acolo a observat pe același "OLOG". S-a așezat în spatele lui. La scurt timp au sosit și cei doi, și scena s-a repetat. Dar în momentul cînd pretinsul "OLOG" voia să ceară mila de-a fi vindecat, cumnatul meu l-a prins de mînă și a strigat: „Măi omule, pe tine de cîte ori de ologește Dumnezeu? Fiindcă și în comuna de lîngă Iași ai fost olog!” În acest moment cei trei au fugit din adunare și pe olog nu l-a mai vindecat nimeni, dar fugea perfect sănătos. În urma acestui fapt frații din adunare l-au înconjurat pe cumnatul meu, care le-a spus întreaga experiență cu acești trei falși. La urmă el le-a predicat Evanghelia fiindcă era un bun evanghelist. 

Mă întreb în mod serios: Are Dumnezeu nevoie de proptele false la carul Evangheliei Sale? NICU S.

2 comments:

roxy said...

termenul "Rusalii" nu este crestinesc.

Radoi Nicolae said...

O fi, dar de ce îmi spuneți asta?