Saturday, October 15, 2016

Baptisti cu nume Conspirative (Cartea ‘Pasi’)


-  Popa N. Petre, agent de securitate cu numele conspirativ „PEPO”, 
fost secretar general al cultului prin cooptare între anii 1960-1962, fost redactor şef la revista cultului, Îndrumătorul Creştin Baptist. A fost unul din cei mai caustici informatori baptişti.

-   Bunaciu Ioan, cu numele conspirative „IVAN” apoi ,„BACIU”

-   Bălgrădeanu Constantin, cu numele conspirativ „STÎNGU IULIU”,
 fost secretar general al cultului, dădea notele informative pline de patimă. Acest lucru a fost remarcat şi de ofiterii de securitate.  ---- la  pag  588

-- Tunea Ioachim, cu numele conspirative „FAGURE” şi „PASTORUL”,
 fost secretar general al cultului, consilier cu relatiile externe şi redactor şef la revista cultului Îndrumătorul Creştin Baptist, dădea note foarte precise, distante , dar eficace, de interes operativ din cadrul cultului, folosit atât în Tară cât şi în străinătate. Prin el Securitatea şi Departamentul Cultelor implementau directivele, orientările şi îndrumările, de asemenea era personaj cheie în eliminarea activitătilor problematice din cadrul cultului

-   Bolea Ionel, cu numele conspirativ „IONESCU VINTILĂ”

Remuşcarea lui Iuda             de Ionel Bolea

Treizeci de arginti! „Îi voi avea acuma
Să ştiu că va crăpa şi soarele şi luna,
Treizeci de arginti! Oh, bani frumoşi,
Mă vor slăvi popoarele şi neamuri şi strămoşi,
– Îmi voi zidi castele, îmi voi crea palate,
Nu vreau să fiu apostol, nu vreau din ceruri parte,
– Îmi voi croi prin lume o cale de betie
De pofte, – dar pe Isus îl vând, ce-o fi să fie” –
Treizeci de arginti! – atât Iuda primise –
Pentru Hristos, ce-n lume să mântuie venise.
Treizeci de arginti! Un Fiu de Dumnezeu!?
Ah, Iudo, blestemul, se’ncuibă’n trupul tău
Acesta-ti este rolul? Aceasta ti-e menirea?
– Dar El fusese vrednic întreagă omenirea,
Întreg pământul mare şi ape şi cu flori
Şi îngerii din ceruri şi îngerii din nori,
Noi nu-I cunoaştem pretul şi cu-l vom şti în veci,
Vândutu-L’ai tu, Iudo, pentru bani treizeci.
Dar vântul bate aprig, prin iarbă şi prin floare
Şi, sufletul lui Iuda se zbate’n remuşcare.
Şi’ndreaptă aidoma paşii, prin câmp misterios...
Dar Florile s’ascund, şi-i strigă „ticălos!”
Izvoarele în murmur şi apele în şoaptă
Îi strigă: „Vânzătorul, viata ta e moartă!”
Cu ochii mari şi tintă’n orbită’ncremeniti,
Îşi vede a lui umbră cum numără arginti.
Fiorul grozăviei ca fulgeru-i străbate
Prin inimă, prin creier, şi fuge mai departe
Pe drumuri rătăcite, prin stânci întunecoase
Şi plânge’n întuneric şi-şi blastămă a lui oase...
„Primiti-vă argintii ’napoi voi oameni mari
De ce s’aduc eu jertfă „un Miel” pe-al Său altar?
De ce să fiu tâlharul ce bate primul cui
În inima şi’n trupul Nazarineanului?
Vă dau mai mult! Primiti-i!... şi, dati-mi ce v-am dat!
– O, Doamne fă-mi Tu voia, în veci fii lăudat.”
Iuda cerea pe Isus, dela dregători
Dar El cu crucea’n spate spre moarte-i călător...
În hohote de plânset şi’n zbucium tremurânde
Le-aruncă jos argintii şi fuge şi s’ascunde
Ar vrea să se despice, pământul să-l înghită
Iar vulturii să-i scoată, lumina din orbite
Şi fuge, rătăceşte, cu talpa sângerând
Iar haina de pe dânsul îi cade rând pe rând
Îşi prinde brâul grabnic cu mâinile-i de fier,
Şi după-un timp pluteşte între pământ şi cer!


- Truta Ionel, cu numele conspirativ „TRAIAN IONESCU”,
pastor la Biserica Creştină Baptistă „Speranta”, Arad, dădea cele mai diplomatice note informative, distant, analitic, fără implicare sentimentală.


-   Găvăgină Ieremia, cu numele conspirativ „PETRESCU”,  fost pastor  baptist şi preşedintele Comunitătii Baptiste Timişoara. Avea adeseori în notele sale un limbaj de cartier: „Olah, pretinsul evanghelist”468, „gaşcă de tineri”, „gaşcă de la biserica din str. Herăstrău”469, „credincioşi de teapa lui”.

-  Tanc Aurel, cu numele conspirativ „CRIŞAN”

-  Popăcean Doinel Octavian Beniamin, cu numele conspirativ “OCTAVIAN” a fost recrutat ca informator de către Securitate pe data de 6 august 1981. În publicatia Ora de Sibiu din data de 19 august 2009 a apărut următoarea ştire:


“Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii a cerut Curtii de Apel Bucureşti să constate că pastorul sibian Doinel Octavian Beniamin Poplăcean, a colaborat cu Securitatea. Actiunea CNSAS a fost introdusă în instantă în aprilie, după ce, anterior, Cultul Creştin Baptist din România – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România a solicitat verificarea lui Poplăcean în baza Legii 187/1999. Procesul a început, în iunie, la Curtea de Apel Bucureşti şi va  continua pe 22 septembrie. Din actiunea depusă de CNSAS rezultă că Poplăcean a fost recrutat în calitate de colaborator pe 6 august 1981, “pentru supravegherea informativă în cadrul cultului baptist din Sibiu”. La acea dată a semnat angajamentul olograf, preluând numele conspirativ de colaborator “Octavian”. În procesul recrutării, Poplăcean a furnizat informatii despre “cetătenii
străini care vizitează cultul baptist din Sibiu, precum şi cu privire la pastorul baptist Teutsch Friederich, care în 1980 a rămas ilegal în RFG”. Colaborarea cu Securitatea a durat până în 1989.
“Octavian” a declarat în angajamentul semnat cu Securitatea: “cunoscând că apărarea
patriei este o îndatorire a fiecărui cetătean, mă angajez de a colabora cu organele de
Securitate”.
Doinel Octavian Beniamin Poplăcean a furnizat note cu valoare operativă referitoare la
activitatea mai multor emisari cultici din străinătate sau grupări baptiste care au vizitat
comunitatea baptistă din Sibiu, informatii privind starea de spirit în rândul credincioşilor cu ocazia desfăşurării lucrărilor congresului baptist sau date despre profesorii şi pastorii baptişti care aveau legături cu străinătatea. “Dovada importantei pârâtului pentru organele de Securitate”, arată CNSAS, “este confirmată de recompensele primite sub forma unor aprobări de a călători în  străinătate, fiind de notorietate că în timpul regimului comunist acest lucru era refuzat majoritătii românilor”. Unul din ofiterii de securitate a consemnat, într-un raport din 1983, că Poplăcean  poate pleca în străinătate deoarece “are o situatie materială bună, se împacă foarte bine în familie, nu are rude în străinătate şi nu are de gând să rămână în altă tară”.
----  


- Megyeşi Iosif, cu numele conspirativ „BOROŞ”, pastor baptist. 

- Stanca Ioan, cu numele conspirativ „BARBU”, fost pastor al Bisericii Baptiste      din str. Zăvoi nr.12 Timişoara

- Nicolae Covaci, cu numele conspirativ „IONESCU”, fost preşedintele Uniunii Baptiste şi păstor al Bisericii nr.2, Oradea.

- Gheorghită Nicolae, cu numele conspirative „SANDU”, „GEORGESCU”, „POPESCU”, fost pastor al Bisericii Baptiste nr. 2 Oradea.


--  Dugulescu Petru, cu numele conspirativ „DAVID ŞTEFAN”, fost
pastor
Motivarea recrutării sale a fost următoarea:
În scopul asigurării unei supravegheri informative calitativ superioară în rîndul elementelor care fac parte din cultul baptist în Oraşul Hateg şi împrejurimi, a cunoaşterii în timp util a oricăror actiuni de natură ostilă întreprinse sub masca cultului, precum şi a activitătii desfăşurate de diverşi emisari cultici din străinătate care ne vizitează zona, cu reale posibilităti în rîndul cultului. ... S-a remarcat, de la repartizarea sa în zona Hateg, ca un deservent activ al cultului baptist, bine pregătit,
cu calităti oratorice şi influentă în rîndul membrilor cultului baptist, inclusiv în rîndul intelectualitătii, cu tendinte anarhice, chiar ignorînd unele indicatii şi orientări cultice superioare, afirmîndu-se totodată ca un discipol al ideilor cultice propovăduite de łon Iosif, încercînd cu insistentă recunoaşterea sa măcar zonală, ca şef ideologic al cultului baptist...
-- Mara Cornel, cu numele conspirativ „TURCU”,
fost pastor la Biserica Baptistă din Braşov şi preşedinte al Uniunii Baptiste

       ν  Bărbătei Paul, cu numele conspirativ „PAVELESCU” , de profesie jurist şi fost secretar general al Uniunii Baptiste.

       ν  Huşanu Mihai, cu numele conspirativ „MIHU”, fost preşedinte al Uniunii Baptiste.

       ν  Talpoş Vasile, cu numele conspirativ „PROFESORUL”, este păstor la Biserica „Nădejdea”, Bucureşti şi rectorul Institutului Teologic Baptist Bucureş  ----No comments: