Wednesday, October 26, 2016

Nu avem motive de îngrijorare, ci doar motive de acțiune

Mulțumim din nou fratelui Dorin Motz pentru articolele extrem de actuale pe care le traduce și le pune la îndemâna noastră pentru a vedea și mai clar adevărul pe baza căruia se cuvine să acționăm
Actorii de pe scena mondială nu sunt decât nişte pioni
pe tabla de şah – Dumnezeu este în control !
de Geri Ungurean

Un jucător bun de şah cunoaşte cel puţin care vor fi următoarele zece mutări. Înţelegi tu că Dumnezeu cunoaşte sfârşitul de la început? El este omniscient (ştie totul), omniprezent (prezent, activ pretutindeni) omnipotent (cu putere nelimitată; atotputernic) – [Eu fac cunoscut de la început sfârşitul şi, din vremuri străvechi, descopăr lucrurile care încă nu s-au întâmplat, zicând: Planul Meu rămâne să se împlinească; voi face tot ceea ce doresc!“ Isaia 46:10].

Auzim numele actualilor „actori“ de pe scena mondială la buletinele de ştiri de la radio şi televizor. Când aceşti oameni sunt strigaţi pe nume, majoritatea dintre ei se umflă în pene, mândri de faima lor. E drept că unii din ei sunt faimoşi, dar alţii sunt cu o faimă proastă, de-a dreptul răi.

Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii,
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
 (Obadia 1:3)

Proverbe 6:16-19:
Iată şase lucruri pe care le urăşte Domnul,
    sunt chiar şapte cele pe care le dispreţuieşte:
17 ochii sfidători, limba mincinoasă,
    mâinile care varsă sânge nevinovat,
18 inima care urzeşte planuri nelegiuite,
    picioarele care aleargă repede la rău,
19 martorul mincinos, care rosteşte minciuni,
    şi cel ce răspândeşte discordii între fraţi
.

Aş putea cita şapte lucruri urâte de Dumnezeu, punând în dreptul lor mai multe nume de oameni care au influenţat lumea în care trăim. Ar fi nume de conducători de naţiuni, politicieni, miliardari, care manipulează economiile lumii; comentatori ai mass mediei, care lucrează şi pentru anumiţi candidaţi; şefi de organizaţii teroriste şi albinele lor lucrătoare; lideri ai aşa-numitelor „biserici“, care au apostaziat.

Răutatea a ieşit de sub orice control
Întotdeauna a existat răul în lumea noastră decăzută. Însă nu-mi amintesc de niciun alt timp în care răul să fi devenit norma. De ce se întâmplă toate acestea acum? Deoarece, cred că suntem foarte aproape de ceasul din urmă dinaintea Răpirii Bisericii Sale şi al începutului Marii Strâmtorări. Satan vede toate semnele pe care le vedem şi noi. Sunt convinsă că a dezlănţuit toate legiunile de demoni în lumea aceasta, cum n-a mai făcut-o nicicând până acum. Binele este numit rău, iar răul bine – exact aşa cum ne spune Cuvântul:

Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter! (Isaiah 5:20).

O puternică amăgire
Cuvântul ne spune că Însuşi Dumnezeu va trimite în această lume o lucrare de rătăcire, care se poate vedea pretutindeni în jurul nostru. Şi de ce-ar trimite Domnul această puternică amăgire?

Întrebare: „De ce va trimite Dumnezeu o lucrare de rătăcire în vremurile de pe urmă?“

Răspuns: Biblia arată cu precizie de ce va trimite Dumnezeu o lucrare de rătăcire în vremurile din urmă: 2 Tesaloniceni 2:10-12, „şi cu orice fel de înşelăciune a fărădelegii pentru cei ce pier, având în vedere că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. De aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, aşa încât toţi cei care n-au crezut adevărul, ci şi-au găsit plăcerea în nedreptate, să fie condamnaţi“. Ca să ne exprimăm mai clar: Dumnezeu trimite o lucrare de puternică amăgire celor care au ales să nu creadă evanghelia lui Cristos. Pe cei care-şi găsesc plăcerea în a-L batjocori şi a-L respinge El îi va condamna.

Este la latitudinea omului să accepte şi să creadă adevărul lui Isus Cristos, aşa cum îl găsim prezentat în Scriptură. A primi adevărul şi dragostea oferită de Dumnezeu este în acord cu învăţăturile Sale. „Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu: să păzim poruncile Lui; şi poruncile Lui nu sunt grele“ (1 Ioan 5:3). Reversul medaliei de a cunoaşte adevărul şi a nu asculta de el înseamnă a avea parte de mânia lui Dumnezeu: „Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie şi împotriva oricărei nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate“ (Romani 1:18). Sincer vorbind, nimic nu-i mai periculos pentru om decât a cunoaşte adevărul şi a refuza să-l asculţi. A proceda astfel înseamnă a-ţi împietri inima a-ţi asigura condamnarea lui Dumnezeu.

Când cineva cunoaşte adevărul, de care însă nu vrea să asculte, se expune la toate minciunile şi înşelăciunile, la toate neadevărurile pe care e în stare să le inventeze omul – „fiindcă, deşi L-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu L-au slăvit ca Dumnezeu şi nici nu I-au mulţumit, şi astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Pretinzând că sunt înţelepţi, au înnebunit“ (Romani 1:21-22). În continuare, în cele câteva versete, Pavel defineşte starea de spirit şi comportarea celor care nu cred (vezi Romani 1:29-31). Ca urmare a prostiei omului şi al dispreţului său arogant pentru lucrurile lui Dumnezeu, „...fiindcă n-au încuviinţat să-L aibă pe Dumnezeu în cunoaşterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minţii lor corupte, ca să facă lucruri ce nu se cuvin“ (Romani 1:28). În consecinţă, „deşi cunosc hotărârea lui Dumnezeu, potrivit căreia cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci îi şi încuviinţează pe cei ce le înfăptuiesc“ (Romani 1:32). -source

Am fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării
Să nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării! Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! În schimb, fiţi buni unii cu alţii, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu, în Cristos (Efeseni 4:30-32).

Nu pot să-mi imaginez nimic mai glorios decât faptul că noi, în calitate de credincioşi născuţi din nou în Cristos, am fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării! Mi-e scump versetul acesta, deoarece Domnul a găsit cu cale să aşeze scriptura despre cum trebuie să ne purtăm cu fraţii noştri imediat după ce ne spune că am fost pecetluiţi. Pur şi simplu, ne spune să ne iubim şi să ne iertăm unii pe alţii cum a făcut-o şi Mântuitorul faţă de noi.

Zilele sunt rele
Urmărind desfăşurarea evenimentelor la ştiri şi văzând atrocităţile comise în fiecare zi; văzând guvernul nostru devenind tot mai ostil faţă de credincioşii care cred în Biblie şi fiind tot mai beligerant faţă de Israel, noi trebuie să avem ochii aţintiţi asupra Dumnezeului nostru, asupra Regelui nostru, care deţine controlul deplin! Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, pentru ca să se împlinească profeţiile. Singurul timp când pot avea pacea adevărată în zilele acestea este când citesc Cuvântul.

Alegerile de anul acesta
Numai Dumnezeu ştie care va fi rezultatul acestui scrutin prezidenţial! Cu adevărat Hillary Clinton este o persoană rea. Este o globalistă (adeptă a guvernului unic mondial); o susţinătoare a avorturilor, chiar până la naştere! Îi detestă pe evrei şi Israelul, dar îi urăşte şi pe credincioşii născuţi din nou. A luptat din răsputeri pentru a li se da homosexualilor dreptul de a se căsători între ei, cu persoane de acelaşi sex. Ea se află sub o puternică amăgire. Să nu vă înşelaţi: dacă candidata Clinton va câştiga alegerile, libertăţile de care beneficiem în prezent în America curând vor dispărea. Şi primul proiect al ei va fi să distrugă CURTEA SUPREMĂ a Statelor Unite, prin numirea unor judecători liberali.

Donald Trump a ales pentru sine un credincios care crede în Biblie drept candidat la vicepreşedinţie, în persoana lui Mike Pence. Trump a prezentat presei şi publicului o listă de oameni conservatori, din rândul cărora îşi va alege viitorii judecători. A consultat sute de evanghelici, declarând că iubeşte Constituţia şi că va lupta să-i păstreze integritatea. Eu voi vota pentru Donald Trump.  Oricine o votează pe Hillary, numindu-se în acelaşi timp creştin, este amăgit!

RUGAŢI-VĂ!
Fraţi scumpi, noi trebuie să venim înaintea Dumnezeului nostru Cel Sfânt şi să ne rugăm cum nu ne-am rugat niciodată până acum. Nu luaţi seama la cifrele prezentate de media despre aceste alegeri! Ei recurg la şiretlicuri psihologice, pentru a vă descuraja. Cum a spus Amir Tsarfati: Cum este posibil ca Hillary să-l devanseze atât de mult pe Donald Trump, când mulţimile sunt atât de numeroase la întrunirile sale electorale, pe când Hillary ne reuşeşte să atragă decât o mână de oameni?! Rugaţi-vă încontinuu! Dumnezeul nostru e atotputernic, putând să facă orice doreşte El!

Dacă însă, după toate astea, Hillary Clinton câştigă Casa Albă, nu vă îngrijoraţi ! Fiţi siguri că asta a fost voia lui Dumnezeu! De se va-ntâmpla aceasta, împărtăşiţi mai departe evanghelia celor pierduţi, fiind în slujba Tatălui!

MARANATHA!

No comments: