Saturday, October 22, 2016

Rugăciunea asociată cu votul sau viceversa

Un nou articol tradus de fratele Dorn Motz care arată importanța participării noastre la urne în 8 noiembrie, dar nu numai necesitatea participării, ci necesitarea participării corecte prin faptul că suntem informați asupra poziției celor doi candidați și manifestăm responsabilitate votând pentru binele cetății așa cum ne vrea Dumnezeu!
Rugăciunea şi prezenţa la urne
de Holly Carnine Spate

  
„Să-şi amintească fiecare cetăţean în momentul în care îşi oferă votul... că îşi îndeplineşte una din cele mai solemne îndatoriri din societatea umană, pentru care este răspunzător înaintea lui Dumnezeu şi a ţării sale!“

Aceste cuvinte înţelepte au fost rostite de un mare patriot, unul dintre părinţii fondatori ai naţiunii, Samuel Adams. Ca, de altfel, mulţi cetăţeni din istoria Americii, şi el a recunoscut că a vota este atât un privilegiu, cât şi o responsabilitate. Este o chemare la datorie, ce nu trebuie nicidecum dată uitării.

Este dreptul şi datoria noastră de cetăţeni ai Americii să ne facem auzit glasul. Este moştenirea şi modul nostru de viaţă. Oameni mari şi-au dat viaţa şi au jertfit atâta, pentru ca noi să avem libertate şi drepturile de la Dumnezeu pentru viaţă, libertate şi urmărirea fericirii. Votarea nu implică sacrificii, însă ceea ce au făcut acei patrioţi din trecut negreşit i-a costat mult!

Să nu lăsăm ca sacrificiul lor să fie în zadar rămânând acasă în ziua alegerilor! Ca cetăţeni ai unei mari naţiuni, suntem chemaţi să ne păzim moştenirea şi multele binecuvântări ce le-am primit, pentru ca cei care vor veni după noi să culeagă roadele acestor binefaceri

Ca americani, responsabilitatea aceasta este şi mai mare. Dumnezeu ne porunceşte să alegem lideri şi platforme care reflectă cel mai adecvat valorile şi principiile noastre morale. Fiecare creştin este chemat să stea ferm pentru ce ceea ce este bine, să fie lumină, să lupte şi să demaşte întunericul, să se roage şi să nu precupeţească niciun efort în această datorie sacră. Datoria noastră este să acţionăm, iar datoria lui Dumnezeu este să răspundă.

Din păcate, mulţi creştini s-au decis să nu voteze, tocmai în acest timp crucial din istoria patriei noastre! De pildă, unii spun că nu pot vota pentru niciunul dintre candidaţi, asta pentru că şi-au împietrit inimile şi au refuzat să se roage şi să caute voia lui Dumnezeu şi în această chestiune. S-a afirmat că milioane de credincioşi au rămas acasă la alegerile precedente pentru desemnarea preşedintelui. Dacă milioanele acelea şi-ar fi făcut timp să se ducă la circumscripţiile electoral şi să voteze, astăzi am avea o altă situaţie!

Să nu uităm un lucru: La Romani 3:23, Biblia spune clar, „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“. Niciodată nu vom avea un candidat perfect. Toţi oamenii au defecte şi greşeli, însă Dumnezeu îi iartă, şi aşa suntem îndemnaţi să facem şi noi! Dacă nu te-ai decis încă, ia în considerare acest adevăr de importanţă capitală:

Un candidat în mod clar este vocea globaliştilor şi a elitelor acestei ţări, celălalt este Vocea Americii.

În calitate de creştini, avem datoria să examinăm platforma fiecărui candidat. Or, platformele politice în acest exerciţiu electoral se deosebesc ca de la cer la pământ. Una din platforme îmbrăţişează avorturile, căsătoriile între persoane de acelaşi sex, frontiere deschise, imigraţie ilegală, sporirea aparatului birocratic al guvernului şi libertatea faţă de religie. Cealaltă platformă e împotriva avorturilor, a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, a imigraţiei ilegale, a frontierelor deschise, pronunţându-se pentru reducerea birocraţiei guvernamentale şi militând pentru a face să se audă din nou glasul americanilor de rând.

Acest exerciţiu electoral trebuie să hotărască direcţia în care va merge ţara Americii. Iar, ca şi creştini, vom răspunde de exprimarea sau neexprimarea votului nostru la 8 noiembrie.

Vă rog să înţelegeţi că votăm o platformă politică. Votăm pentru un anumit mod de viaţă. Nu alegem un învăţător de şcoala duminicală să ne fie preşedinte, ci votăm pentru candidatul a cărui platformă reflectă cel mai adecvat ce fel de viaţă şi ţară dorim să avem în viitor. Avem două opţiuni. În calitate de copii ai Domnului, nu ne putem permite să ignorăm acest scrutin electoral. Dumnezeu ne porunceşte şi ne cheamă pe fiecare din noi să fim lumină, să demascăm întunericul şi să stăm fermi de partea adevărului!

Creştinii trebuie să rămână uniţi, altminteri, nu vom ne va rămâne nicio Americă şi nicio libertate de apărat! Probabil, aceasta va fi una din cele mai importante alegeri din viaţa şi istoria noastră. Ne suntem datori nouă înşine, copiilor noştri şi celor care vor veni după noi să rămânem de partea adevărului şi să votăm. Aceasta e realitatea şi marea noastră miză! Dumnezeu le cere copiilor Săi să-şi exprime la urne opţiunile cele mai adecvate care-i caracterizează în calitate de creştini.

Votăm pentru menţinerea unui mod de viaţă sau, dinpotrivă, pentru pierderea acelui mod de viaţă. Votăm pentru a înăbuşi glasul nostru de creştini, sau pentru a continua să împărtăşim iubirea lui Cristos altora? Cu unul dintre cei doi, vom păstra aceste binecuvântări, pe când, dacă alegem pe celălalt [cealaltă] candidată, le vom pierde. La asta se rezumă totul!

În calitate de creştini, într-o zi, fiecare din noi vom sta în faţa Creatorului nostru, pentru a da socoteală de ce am făcut sau nu-m făcut pe pământ. Prin urmare, oare nu vom asculta de Dumnezeu şi de voia Sa? Vom lua o poziţie fermă, votând pentru principii biblice şi valori creştine, sau vom întoarce spatele, îngropându-ne capetele în nisip? Edmund Burke a spus odată că „tot ce se cere pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic“. Iar Thomas Jefferson a declarat judicios: „Tot ce trebuie ca tirania să prindă rădăcini este ca oamenii cu conştiinţa împăcată să tacă“.

Să nu rămânem leneşi, nepăsători şi tăcuţi! Să luăm atitudine, ridicându-ne glasul prin votul nostru! Să facem binele,  repunându-L pe Dumnezeu la locul ce I Se cuvine în ţara noastră şi să-L păstrăm pe locul întâi în inima noastră! Astfel, cu prezenţa Lui, vom fi şi pe mai departe o lumină şi o speranţă pentru lume. Să ne rugăm! Să strângem rândurile! Să ne ducem cu toţii la urne pe 8 noiembrie!

No comments: