Friday, October 14, 2016

O caracterizare făcută de pastorul Viorel Vuc fratelui Nicolae Rădoi

Îl cunosc pe fratele Nicolae Rădoi din anul 1978, an memorabil când am fost ales ca diacon al Bisericii Creștine Baptiste din Caransebeș. Făceam parte dintr-un comitet bisericesc nou ales în luna februarie, ce își propusese să conducă Biserica după principiile biblice. Acest lucru însemna că Biserica era autonomă, că își alegea slujitorii fără interferența autorităților, că va fi activă în lucrarea de evanghelizare și va promova la amvonul ei doar pe acei slujitori care nu se compromiseseră în relațiile cu autoritățile.

Fratele Nicolae (Lae) Rădoi, membru al acelui comitet, a căutat să se implice cu toată ființa lui în lucrarea Domnului.din Biserică. Era un om de bine, urmărea  binele lucrării si a copiiilor Domnului. Lucrul acesta n-a plăcut regimului totalitar din vremea aceea, care urmărea distrugerea lucrării bisericilor creștine. Era de la sine înțeles că poziția comitetului Bisericii Baptiste din Caransebeș era potrivnică politicii partidului comunist și de aceea se întrevedea că se va ajunge la un conflict major, lucru ce s-a și întâmplat la finele anului 1978.

În timpul cât am lucrat cot la cot cu fratele Nicolae Rădoi în comitetul Bisericii și în lucrarea mai extinsă din zona aceea, am reușit să-l cunosc bine. Era un om ,,cu coloana verticală", neînfricat, curajos în deciziile sale si autoritar in felul în care își exercita funcția în comitet vizavi de elementele trădătoare ce voiau să se impună în Biserica lui Hristos. Lucrul acesta l-a dus la un conflict serios cu autoritățile comuniste, care nu au șovăit să folosească toate modalitățile lor de a corupe și influența: promisiunea avantajelor în cazul cooperării și conformării, amenințările, inclusiv cu închisoarea, în cazul refuzului cooperării. După cum toți am văzut, fratele Lae nu a cedat în poziția și acțiunile sale, chiar dacă lucrul acesta l-a costat libertatea.

Am reușit, de asemenea, să îl observ ca un bun cunoscător al modului subtil folosit de mai marii partidului comunist în politica vremii de opoziție față de cultele religioase din țara noastră. EI pătrundea dincolo de aparențe, și vedea ceva mai mult în unele aspecte,ale modului în care autoritățile se raportau la Biserici, lucruri în care noi poate nu observam nimic. Ne prevenea mereu si ne descoperea scopul ascuns al acțiunilor celor din conducerea Cultului Baptist și a celor din govern, cu care aceia cooperau.
.
Deși în vremea aceea l-a costat enorm opoziția ce a făcut-o împreună cu noi, cei din comitet, și a ajuns să își piardă nu doar poziția socială, averea, ci chiar și libertatea fizică, el a stat pe poziție. Acum, că a ajuns la o vârstă apreciabilă, el al rămas tot asa cum l-am cunoscut atunci, energic, curajos și neînfricat luptător pentru adevăr, ca în tinerețe.

Pe lângă spiritul acesta de luptător neînfricat, fratele Nicolae Rădoi are o inimă largă față de lucrarea Domnului și a lucrătorilor lui Dumnezeu. Astfel, în generozitatea lui a ajutat bisericile din Oțelu-Roșu,Rușchița, Turnu Ruieni, Marga, Caransebeș (Biserica Ghetsimani și cea din cartierul Pipirig), Bueova,Băutari ,etc. Pe aceeași linie a ajutorării celor ce se ostenesc cu Evanghelia, a susținut financiar pe unii păstori ca: Nelu Patruța, Petru Găină, Nicu Șandru,etc.

Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze cu viață lungă pe el și soția lui, cât și întreaga lui familie.

No comments: