Tuesday, July 22, 2014

Bisericile emergente nu se încurcă cu pocăința și separarea

Fac mulți adepți și pretind a fi relevante. Bisericile emergente.  Nu toate recunosc faptul că s-au alăturat taberei emergente, dar ignoranța lor nu schimbă lucrurile. Talmeș balmeșul promovat de cluburile cu închinare așa zisă contemporană este luat drept efervescență spirituală. Confuzia este regretabilă. Iată ce observa A. W. Tozer:

I fear any kind of religious stir among Christians that does not lead to repentance and result in a sharp separation of the believer from the world.

Mă tem de orice agitație printre creștini care nu rezultă în pocăință și într-o separare puternică a credinciosului de lume. 

Deocamdată excrescențele de tip metanoia nu au făcut altceva decât să proclame că nu vor o separare de lume, deoarece în mediile lor (ce nu sunt altceva decât parodii de prost gust a ceea ce ar trebui să fie o biserică) se crede că lipsa separării este secretul câștigării la credință. Iată de ce orientarea lor este aberantă. Teologia urmează formei. Dacă forma închinării este una lumească, nici teologia nu este diferită.

No comments: