Monday, July 14, 2014

Când strigă diavolul de bucurie

When a Christian shuns fellowship with other Christians, the devil smiles. When he stops studying the Bible, the devil laughs. When he stops praying, the devil shouts for joy. (Corrie ten Boom)

Când un creştin ocoleşte părtășia cu alţi creştini, diavolul zâmbeşte. Când încetează de a mai studia Biblia diavolul râde. Când el încetează de a se mai ruga, diavolul strigă de bucurie.

No comments: