Tuesday, July 29, 2014

Pentru cei ce iubesc pietrele Sionului și se roagă pentru pacea Ierusalimului

Două articole ce mobilizează pe cei tot mai puțini ce iubesc pietrele Sionului și se roagă pentru pacea Ierusalimului.

No comments: