Wednesday, November 7, 2012

Cea mai bună lectură după alegeri...


L-am citit din nou, de data asta cu mai multă savoare și apreciere. M-a îndemnat să nu mă mânii pe cel ce izbutește în umbletele lui eratice și își vede împlinirea planurilor rele... Cu îndemânatic har m-a sfătuit să nu mă supăr, nici să nu mai clocotesc de nemulțumire, deși știu că sunt ținta atacurilor unor ucigași de suflete, în ura lor uniți să mă distrugă. La plângerea că se complotează pe îndelete a mea pieire, m-a convins să nu mă îngrijorez, ci să stau liniștit, chiar dacă zilele ce vin sunt pictate cu nenorociri, conflicte, foamete, pe fundalul unui negru, tot mai negru asfințit...

Cu tonul suveranității ce promite doar bine și liniștește cele mai aprige furtuni, mi-a oferit convingeri sănătoase cu care pot ieși biruitor în anii răi la fel ca în cei buni.  Știu astfel, că nelegiuiții, deși la început au succes, curând vor ajunge în derivă, cu brațele zdrobite pe sfărâmate arcuri, cu planurile spulberate de Vântul Domnului care le stă împotrivă. Se veștejesc mai repede ca și pășunile frumoase ale verii, ca iarba sunt cosiți cu mult înainte de căderea serii. Dar cei neprihăniți  vor avea belșug chiar în zilele de foamete și nu o să-și cerșească pâinea niciodată. Copiii lor nu vor fi părăsiți, și de se-ntâmplă ca să cadă, Domnul de mână îi apucă și-i ridică. Față de cei care pășesc în calea Lui, Îndurătorul  mila cea fără capăt și-o arată.

Cu același ton persuasiv mi-a picurat în sufletul răvășit credință. Sunt îndreptățit să cred cuvântul că Domnul nimicește pe cei răi și înalță pe cei neprihăniți ca să stăpânească în final pământul.

A încheiat îndemnându-mă să locuiesc fără frică în țară umblând în credincioșie, să îmi încredințez soarta în mâna Celui ce a scris zilele tuturor oamenilor în cartea veciei. În urma lecturii mi-am așezat capul pe perină, odihnindu-mă în orele care mi-au mai rămas din noapte.

L-am tezaurizat astfel cu o bucurie reînnoită și cu o neînțeleasă până acum mângăiere... Psalmul 37

No comments: