Monday, November 5, 2012

Pe cine ajută sistemul capitalist: pe bogați sau pe săraci?

Lincoln a rămas proverbial pentru una din afirmațiile lui aforistice. You cannot help the poor by pulling down the rich. (Nu poți să îi ajuți pe cei săraci distrugându-i pe cei bogați). Prin această observație inteligentă Lincoln a prevăzut dezastul ce îl vor crea comuniștii și socialiștii care sunt convinși că ajută pe cei săraci prin distrugerea celor bogați.
O altă observație pe aceeași temă condamnă politica economică obamistă:
Those fighting for free enterprise and free competition do not defend the interest of those rich today. They want a free hand left to unknown men who will be the entrepreneurs of tomorrow. Ludvig von Mises
Cei care luptă pentru o piață liberă și pentru competiție nu apără interesele celor bogați de astăzi.  Ei doresc să asigure posibilitatea de acțiune a unor necunoscuți ce vor fi antreprenorii de mâine.

No comments: