Wednesday, November 28, 2012

Providență (2)

If you know how to read between the lines of secular history, you will see that God is writing another history. - Vance Havner
Dacă știi citi printre rândurile istoriei seculare vei vedea că Dumnezeu scrie o istorie cu totul diferită.

All my days I have been aware of One going before me and with me, of doors ajar that I never could have opened. - Vance Havner
Toate zilele vieții mele am fost conștient cu privire la Acela care mergea înaintea mea și cu mine, conștient de ușile care se dădeau în lături pe care eu nu le-aș fi putut deschide niciodată.

He knows, and foreknows, all things, and His foreknowledge is fore-ordination; He, therefore, will have the last word, both in world history and in the destiny of every man. - J. I. Packer
El are cunoștință și cunoștință mai dinainte, și cunoștința lui mai dinainte este ordonare mai dinainte; de aceea, El va avea ultimul cuvânt de spus atât în istoria lumii, cât și în destinul fiecărui om.


No comments: