Friday, November 16, 2012

Răbdare într-o eră a nerăbdării

The trouble is that I am in a hurry, but God isn't - vorbe spuse de Phillips Brooks, păstor din Boston, care a fost întrebat de ce se agită. (Problema este că eu sunt foarte grăbit, pe când Dumnezeu nu este).

Patience means living out the belief that God orders everything for the spiritual good of His children - J. I. Packer. (Răbdare înseamnă să trăiesc în conformitate cu credința că Dumnezeu aranjează fiecare lucru pentru binele spiritual al copiilor Săi).

Are we prepared to take the awful patient ways of God? We must not be infected by the world's valuation of either speed or success - John B. Phillips (Suntem oare pregătiți să mergem pe drumurile extrem de răbdătoare ale lui Dumnezeu? Atunci nu trebuie să fim infectați de felul în care lumea pune preț pe viteză și succes).

To be impatient with God, chronically, habitually impatient with Him because things are not to our liking, makes the Christian life a dreadful burden - Eileen L. Guder (A fi nerăbdător cu Dumnezeu în mod cronic, constant, atunci când lucrurile nu merg după dorința noastră face ca viața creștină să fie o povară inspăimântătoare).

No comments: