Friday, November 23, 2012

Cu sau fără mulțumire

A grateful mind is a great mind. William Secker  
O minte mulțumitoare este o minte mare.

How sharper than a serpent's tooth is to have a thankless child. W. Shakespeare
Mai ascuțită decât colțul șarpelui e nerecunoștința unui fiu.

No comments: