Monday, June 20, 2011

Întrebări de la păstor la păstor

Frate Daniel Branzai,
E a doua scrisoare pe care ţi-o adresez pe spaţiul public al internetului, şi ea este determinată de o întrebare pe care mi-ai pus-o de curând. Mă întrebi care lupi sunt oploşiţi pe la stâna Asociaţiei Bisericilor Baptiste din Statele Unite şi Canada, deoarece dumneata nu ştii nici unul. Eu am impresia că dumneata ar trebui să ştii mai bine decât mine aceste lucruri, şi ai putea să mi le spui şi mie, deoarece dumneata păstoreşti Asociaţia.  Iată câteva întrebări care m-au frământat şi de aceea ţi le pun şi dumitale ca preşedinte:
1.       Când primiţi în Asociaţie păstori din România, îi întrebaţi despre activitatea lor avută în anii „puterii populare”? Sau nu vă interesează acea activitate? Credeţi că un păstor care a slujit securităţii din România poate sluji aici bisericile Asociaţiei, deşi nu şi-a mărturisit păcatul?
2.       Sunt păstori despre care s-a ştiut din România că au colaborat „frăţeşte” cu securitatea. Întrebarea mea este: i-aţi deranjat vreodată cu vreo întrebare dacă s-au pocăit, dacă le pare rău de trecutul lor, dacă au cerut iertare de la cei care au suferit din pricina trădării lor? Sau credeţi că nu aveţi această datorie să îi ajutaţi să se pocăiască, deşi sunt în Asociaţie?
3.       Există păstori cari au colaborat cu securitatea, dar lucrul acesta nu se ştie. Având în vedere o astfel de colaborare, aţi cerut păstorilor Asociaţiei să dea o declaraţie cu privire la activitatea lor din România, dacă au fost sau nu informatori ai securităţii? Câte astfel de declaraţii aveţi la dosarul Asociaţiei? Sau nu este important să păziţi Asociaţia de acei indivizi care au colaborat acolo cu securitatea şi poate mai colaborează şi aici?
4.      Care sunt calificările pe care le pretindeţi de la cei ce sunt păstori în Asociaţie? Care este doctrina la care trebuie să subscrie pentru a fi acceptaţi în Asociaţie? Citind pe blogul Asociaţiei îmi dau seama că unii păstori sunt debusolaţi foarte tare în ce priveşte învăţătura referitoare la Duhul Sfânt. Dacă au probleme la această doctrină, cât de mari le sunt lacunele în celelate domenii, ştiut fiind că Duhul Sfânt ne conduce în tot adevărul!
5.      Este cunoscută şi dovedită colaborarea cu securitatea a unor foşti preşedinţi ai Asociaţiei. În ce fel Asociaţia s-a scuturat de acel trecut şi a condamnat acea colaborare?
6.      De ce refuză Asociaţia să ia atitudine faţă de Iosif Ţon, deşi se cunosc abaterile lui doctrinare de la crezul baptist? Ce rost mai are acel crez baptist dacă nu ne ţinem de el?
7.      De ce Asociaţia nu a asistat Biserica Baptistă din Portland când a avut conflictul cu Iosif Ţon? Care este asistenţa pe care o dă Asociaţia bisericilor componente, dacă nu vrea să intervină şi să disciplineze pe cei care fac rupturi, pe cei care trăiesc în păcat, pe cei care au doctrine necorespunzătoare credinţei baptiste?
8.      În ce măsură conducerea Asociaţiei din America ajută şi asistă Uniunea de la Bucureşti să rezolve cazurile păstorilor trădători care nu au mărturisit încă păcatul colaborării, deşi există documente clare ale colaborării lor cu securitatea? Cum poate Asociaţia Bisericilor Baptiste din America să colaboreze cu inimă bună cu oamenii promovaţi odată de guvernul comunist, şi care şi la ora actuală vor să îşi menţină poziţiile şi privilegiile, deşi au trădat pe fraţii lor în perioada comunistă? Oare cei din conducerea Asociaţiei şi-au pus vreodată aceste întrebări? Sau le consideraţi nebune şi nefolositoare?

Chestionările mele privesc realităţi care ar trebui să fie cunoscute de toţi credincioşii bisericilor din Asociaţie. De aceea nu m-am sfiit să le rostesc  public. Toţi am avea de câştigat dacă am fi transparenţi.
Frate Branzai, politica şi diplomaţia nu au ce căuta în lucrarea Domnului.  De felul în care veţi răspunde la aceste întrebări cititorii vor înţelege dacă vreţi să fiţi transparent sau diplomat.
Domnul să vă binecuvinteze!

Semnat: Nicolae Rădoi

No comments: