Wednesday, June 8, 2011

O şedinţă „sfântă” - Rubrică întreţinută de Ioan Târziu

În documentul pe care îl veţi parcurge (credem că fără oprire), veţi vedea cât de bine se armonizează „creştinismul” cu comunismul, mai ales când reprezentanţii acestor poziţii sunt în bune relaţii, aşa cum erau „liderii” baptişti cu împuterniciţii guvernului. Armonioasa lor colaborare şi „părtăşie” a rămas imortalizată de un proces verbal scris de fratele Viorel Vuc, diaconul Bisericii Baptiste din Caransebeş care a avut „fericirea” să se găsească la întrunirea reprezentanţilor celor două religii. Veţi citi despre păstori cari aveau năzuinţa nobilă să se numească fraţi cu Ceauşescu (deşi, fără să ştie, în realitate erau), şi aceasta deoarece „au îndurat” aceleaşi persecuţii în care „creştinii” şi comuniştii au fost alături unii de alţii; veţi vedea cum datorită „smereniei” unii păstori nu s-au crezut vrednici să se declare fraţi cu Ceauşescu, deşi erau; veţi citi despre unitatea celor două „religii” văzută în faptul că unii păstori creau programe culturale pentru uzul celor de la căminul cultural; veţi citi despre modul  cum „liderii” baptişti şi-au făcut mea culpa pentru că nu au trimis telegrame de felicitare lui Ceauşescu, şi cum şi-au reproşat că rugându-se ca Dumnezeu „să dea minte” lui Ceauşescu au luat numele acestuia în deşert (să citeşti şi să te cruceşti!); veţi citi despre referatul politico-social citit de secretarul cultului (care a durat 35 de minute plus o oră şi jumătate de elogii pentru preşedintele Ceauşescu) şi despre referatul despre rugăciune (aţi citit bine!) care a durat 15 minute, şi despre care nu a mai fost (ne)voie să se discute! Veţi vedea cât de mult iubeau pe fraţi şi cât de adânc simţeau cu Bisericile „liderii” de la Comunitatea Baptistă de la Timişoara şi de la Uniunea de la Bucureşti, şi cum se „jertfeau” pentru interesele acestora! Când veţi ajunge la sfârşitul documentului veţi constata cine pe cine slujeşte! Şi vă veţi întreba dacă acei „lideri” ai baptiştilor au cunoscut vreodată pe Dumnezeu! Cam atât despre „cinstea” şi „onoarea” mai marilor baptişti din anii 1970! Din lectură veţi vedea că un singur tânăr (Craiovean) a avut demnitatea să conteste practica „liderilor”  şi să arate realitatea persecuţiilor, iar un alt tânăr a admonestat pe bătrânii cultului pentru că au aplaudat în Biserică pe Ceauşescu. Lectură iluminatoare!2 comments:

mihai m said...

21 aprilie 1988 de la congresul baptist din indrumatorul ;Exprimindusi mindria si recunostinta fata de activitatea politica deosebit de complexa si importanta, in intreaga lume, pentru a mobiliza intregul popor romin si toate fortele politice si popoarele la realizarea pacii SI,dezarmarii, securitatii si cooperari in europa si in lume, activitatea dovedita si de recentele vizite efectuate inmpreuna cu
doamna ELENA CEAUSESCUin unele tari din ASIA , ne angajam alaturi de intregul popor ca prin fapte de munca exemplare ,sa demonstram intregii lumi vocatia de pacea poporului romin.Toti pastorii si credinciosii baptisti ne iubim patria si poporul si respingem cu fermitate orice incercare a celor care, pornid de la interpretarea eronata si unilaterala a drepturilor omului si libertatilor religioase , incearca sa se amestece in treburile interne ale statului roman s-au ale unor culte din tara noastra.Vrem sa folosim aceasta ocazie pentru ane exprima recunostinta si multumirea pentru ca pe baza CONSTITUTIEI si a legilor tarii statul manifesta o deplina intelegere fata de noi si ne asigura toate conditiile , ca tuturor cultelor din tara noastra , pentru a ne desfasura activitatea in conformitate cu legile statului.Va adresam , mult stimate DOMNULE PRESEDINTE cea mai ferbinte urare de sanatate, fericire si putere de munca pentru a conduce destinele patriei noastre pe drumul progresului si civilizatiei, al prosperitatii continue a natiunii noastre. PRESEDINTELE CONGRESULUI MIHAI HUSANU. Aceiasi limba de lemn pe care o foloseste si iossif ton in Pozitia mea in cult. Limba fripturistilor. Din birlogul LUPILOR. mihai m

Nicolae Rădoi said...

Frate Mihai,

Toţi ştim că "liderii" noştri au fost informatori şi susţinători ai regimului comunist. Numai ei nu ştiu că au fost. Mihai Huşanu nu recunoaşte nici acum, în urma evideţelor scoase de la CNSAS că a informat autorităţile. Faptul că au ajuns în vârful piramidei spune clar că şi-au trădat fraţii, căci nimeni nu putea ajunge acolo decât cu preţul trădării. Domnul Isus spune despre o categorie de oameni că au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Mă gândesc ce ocazie au avut păstorii noştri de a slăvi pe Dumnezeu sub comunism, refuzând să facă concesii şi încrezându-se în Domnul. Prea puţini aufăcut lucrul acesta. Şi cei ce au slăvit pe DUmnezeu refuzând să slăvească partidul, de fapt au rămas anonimi, sau au fost prea puţin cunoscuţi. Vor fi însă cunoscuţi la tronul lui Hristos, când El le va da răsplata.