Thursday, July 28, 2011

Când să înotăm cu curentul şi când să stăm neclintiţi ca stânca

"In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock."
Thomas Jefferson

Ce spune acest aforism? Că este înţelept să mergem cu curentul când este vorba de forme, dar e necesat să stăm neclintiţi ca stânca atunci când e vorba de principii. Necazul este că cei mai mulţi creştini merg cu valul când e vorba de principii şi unii ţin cu încăpăţânare nu doar la principii, ci şi la modalităţile învechite de a lucra pentru Domnul.  Rareori găseşti un lucrător creştin ce arată dubla înţelepciune de care vorbeşte aforismul.

No comments: