Wednesday, July 27, 2011

Tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi?

Aşa întreba revoltat apostolul Pavel pe evreul care se măgulea că având Legea lui Dumnezeu, cunoscând voia lui Dumnezeu şi având capacitatea de a discerne lucrurile, este călăuza orbilor, povăţuitorul celor fără minte şi învăţătorul celor neştiutori. Problema mare a acelui evreu nu era lipsa cunoştinţei, ci lipsa aplicării în viaţa personală a lucrurilor pe care le oferea altora ca învăţătură. Această ipocrizie este mereu înfierată de Cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu a dispărut odată cu fariseii primului secol, ci a devenit o pratică destul de răspândită în Biserici la cei neatinşi de Duhul lui Dumnezeu, dar care vor cu orice preţ să fie în faţă.     

Nu este un secret că Iosif Ţon pretinde că este un învăţător al maselor de credincioşi evanghelici români. În această postură el se face vinovat tocmai de păcatul de care vorbeam, învăţând pe alţii lucruri pe care nu le trăieşte. De exemplu, atunci când în 1978 a avut loc conflictul Bisericii Baptiste din Caransebeş cu conducerea Cultului Baptist, Iosif Ţon a acuzat pe membrii comitetului Bisericii că nu s-au supus autorităţii Cultului Baptist! Astăzi, când el a fost sancţionat de conducerea Cultului Baptist din România care i-a retras ordinarea, în loc să se supună autorităţii Uniunii Baptiste, el le dă cu tifla şi continuă să predice ca predicator baptist! Frumoasă supunere!

În declaraţia lui cu privire la cooperarea cu securitatea pe care o recunoaşte că ar fi avut loc până în 1968, el spune că după ce s-a pocăit din nou „Primul lucru care am înţeles că este atunci voia lui Dumnezeu pentru mine este să mă duc la o Biserică, să mă supun judecăţii ei şi să caut iertarea ei şi dezlegarea ei. Fiindcă eu fusesem membru în Biserica Baptistă din Cluj-Iris, am stat de vorbă cu pastorul ei, Iulian Tătaru, i-am spus despre iertarea pe care am primit-o de la Dumnezeu şi despre dorinţa mea ca să fiu primit înapoi în Biserică.” Deci atunci era voia lui Dumnezeu ca Iosif Ţon să fie membru într-o biserică şi să se supună judecăţii ei... Lucrurile s-au schimbat însă de când a apucat-o razna peste pustiile carismatice. În loc să fie membru responsabil într-o Biserică, Iosif Ţon a găsit cu cale că este mai bine să nu fie responsabil în faţa nimănui.

Cărei autorităţi ecleziastice i se supune Iosif Ţon? Bisericii locale? El şi-a retras membralitatea din Biserica Baptistă din Portland fără să îi pese de păstorul şi comitetul acelei biserici! Cultului Baptist din România? Nici pe departe! Deşi Cultul Baptist i-a retras ordinarea, el continuă să pretindă că este predicator baptist şi să activeze sub acest nume! Nu îi pasă de autoritatea Cultului Baptist din România! Ce să spunem despre Asociaţia Bisericilor Baptiste din USA? La întrunirea pe care a avut-o cu reprezentanţii Asociaţiei la Atlanta între 21-23 iulie a.c. Iosif Ţon a fost mustrat pentru abaterile lui doctrinare, reproşându-i-se probleme legate de comportament şi caracter, cerându-i-se să nu mai activeze în bisericile baptiste atâta vreme cât nu şi-a rezolvat problema membralităţii sale într-o biserică baptistă, şi i s-a explicat că orice biserică baptistă ce îl invită să vorbească şi el acceptă acest lucru procedează împotriva disciplinei Bisericilor Asociaţiei...  Ce face Iosif Ţon cu această cerinţă ce venea de la reprezentanţii Asociaţiei (zece păstori plus doi păstori observatori)? O calcă imediat în picioare acceptând să predice în Biserica Baptistă Română din Atlanta în ziua următoare!

Cărei autorităţi eclesiastice se supune Iosif Ţon? Bună întrebare! Până Iosif Ţon va răspunde la această întrebare, îi punem alta: Tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Vorba fratelui Daniel Branzai, preşedintele Asociaţiei: Aşteptăm ca dânsul să practice ceea ce predică… (După întâlnirea de la Atlanta,  http://barzilaendan.wordpress.com

No comments: