Monday, July 25, 2011

Cunoştinţa oferită prin metoda grădinii Edenului – meditaţie de Petru Anghel


Am citit cu mulţi ani în urmă cartea Secta sinucigaşă, o carte ce descrie soarta tragică a mai multor sute de oameni care s-au lăsat seduşi de prorocul mincinos Jim Jones, care i-a determinat pe adepţii săi să îl urmeze în Guyana, unde întreaga comunitate ce l-a ascultat a fost victimă a sinuciderii în masă. Din păcate aceeaşi credulitate pe care am întâlnit-o la discipolii lui Jim Jones o întâlnim la marea majoritate a celor ce se lasă antrenaţi de grupările eretice. Conducătorii acestor grupări eretice, chiar dacă nu pot, sau nu vor să ucidă trupurile ucenicilor lor, le ucid totuşi sufletul.

Jim Jones a avut în tinereţe nişte experienţe foarte interesante. In oraşul Lyn unde locuia erau mai multe biserici aparţinând de mai multe culte. El a trecut cam pe la toate, dovedind multă instabilitate. O vreme a fost apropiat de penticostali, iar apoi de metodişti. Considerând că are vocaţie de a deveni păstor şi nemulţumit fiind de celelalte comunităţi bisericeşti, el a luat hotărârea să înfiinţeze o biserică proprie. La începutul carerei sale de predicator punea un mare preţ pe problemele sociale, antrenând biserica sa în fapte caritabile. Mai apoi s-a orientat spre cei ce trâmbiţau semnele şi minunile, şi s-a lăsat sedus de mişcarea carismatică. În anul 1956 Jones a inaugurat "Templul Popoarelor.” Ceea ce îi atragea pe oameni la el erau “vindecările” sale impresionante ce minunau mulţimile. Pretinzând că are o slujbă de tămăduire profetică unică, el zicea: “E mâna DOMNULUI! În timpul fiecărei slujbe sunt eliminate tumori, în faţa ochilor voştri ologii umblă, orbii văd…” Cât de tentantă era “evanghelia” lui Jim Jones! Ce mulţi oameni au crezut în pretenţiile lui! Ce tristă soartă au avut toţi cei ce l-au urmat în nebunia lor!

Templul Popoarelor nu este o legendă a secolelor trecute, ci este un fapt real, petrecut foarte aproape de zilele noastre, verificat cu mulţi martori oculari, un eveniment care a distrus vieţile multor oameni ce au dorit să cunoască puterea lui Dumnezeu! Au învăţat ceva oamenii din isoria lui Jim Jones? Nicidecum. Aceeaşi goană după senzaţional e prezentă şi în generaţia noastră. Aceiaşi lupi răpitori vin în faţa mulţimilor şi le promit vindecări şi minuni! Cât întuneric există în lume! Câtă naivitate la cei ce îşi spun creştini! Şi  ce mulţi sunt victimizaţi de prorocii falşi!

Deşi a trecut mai mult de 2000 de ani de la pogorârea Luminii, sunt multe minţi care bâjbâie încă în întunerec. Avem şi azi multe personalităţi "marcante," cu educaţie aleasă şi cu dorinţe la fel de legitime ca ale lui Jim Jones de a atrage mulţimile de partea lor şi la ideile lor. Înfluenţa lor însă nu e putere de la Dumnezeu! Cunoştinţa adevărată nu se poate însuşi după metoda grădinii Edenului! Dar cu regret trebuie să constatăm că tocmai acestă metodă e foarte mult întrebuinţată în vremea noastră. Fructul cunoştinţei se culege astăzi din toate grădinile teologice moderne şi se oferă sufletelor ca şi cum ar fi cules din pomul vieţii! In faţa puzderiei de oferte spirituale este bine să nu uităm un lucru, şi anume, că atâta vreme cât ne ţinem de Cuvântul lui Dumnezeu şi implicit de biserica unde Dumnezeu ne-a oferit cuvântul şi harul mântuirii, şi ne-a dat naşterea de sus, suntem pe calea cea bună. Domnul Isus este exact acolo unde ne-a mântuit. El nu ne trimite la prorocii însetaţi de a avea în faţă mulţimi de oameni  aftiaţi după semne şi minuni. De fapt christosul mincinos va convinge pe oameni că el e autentic prin semne şi minuni! Îndemnul meu este să fim credincioşi Dumnezeului care ne-a mântuit prin Domnul nostru Isus Christos şi ne-a dat pecetea şi arvuna Duhului Sfânt! Să fim mulţumiţi cu experienţa naşterii din nou, cea mai mare minune ce poate fi experimentată de muritori!

No comments: