Monday, July 4, 2011

Strategii Asociaţiei – Dacă nu acum, atunci când?

În timp ce preşedintele Asociaţiei manifestă indolenţă în faţa necesităţii de a lua o decizie  în cazul Iosif Ţon, unul dintre păstori argumentează că nu este acum timpul potrivit pentru luarea unei decizii. Argumentele? Trebuie în concepţia lui, să rezolvăm mai întâi o serie de alte probleme, mai stringente, ca şi conflictul lui Iosif Ţon cu Biserica Baptistă din Portland şi cu fratele Timotei Pop. Trebuie apoi să ne punem de acord în privinţa doctrinei darurilor Duhului Sfânt. Astfel, el recunoştea că este confuz în privinţa darurilor duhovniceşti, şi avansa ideea că mărturisirea de credinţă baptistă nu este clară (probabil ar trebui să îl invităm pe Iosif Ţon pentru a o face clară!). Sfatul lui? Să stăm inactivi. Până nu rezolvăm problemele doctrinare legate de darurile Duhului Sfânt nu putem lua nici o decizie în cazul lui Iosif Ţon!

Cum să îi explicăm acestui păstor care manifestă ceva confuzie cu privire la daruri, că Iosif Ţon nu are probleme doar cu doctrina darurilor Duhului Sfânt, ci şi cu doctrina mântuirii prin credinţă fără fapte, şi cu doctrina suficienţei harului, şi cu doctrina revelaţiei suficiente a Scripturii, etc. Pe acestea le punem sub preş? Pe acestea le ignorăm, pentru că unii păstori nu şi-au clarificat poziţia doctrinară cu privire la darurile Duhului Sfânt? Interesantă argumentaţie! Iată cum pledează acel păstor pentru tergiversarea luării unei decizii:
Aţi întrebat CÂND ar trebui să ia Asociaţia o hotărâre în privinţa fratelui Ţon...
câteva sugestii... sunt sigur că alţii ar avea altele mai bune:
- CÂND  asociaţia va forma o comisie care să analizeze situaţia
(Care comisii ale Asociaţiei au rezolvat problemele de disciplină până acum?)
-CÂND comisia respectivă va da ocazia fratelui Ţon să-şi prezinte situaţia în mod personal ( nu informaţii de pe internet) într-o întâlnire
(Ce te face să crezi că Iosif Ţon se va exprima mai pe înţeles în vorbire decât în scrisul ce l-a postat pe internet?)
-CÂND  va trece o perioadă de graţie - limitată- în care va avea ocazia să retracteze-  în cazul în care este găsit greşit
(Cine să îl găseacă greşit? Un păstor care nu ştie ce învaţă Scriptura despre darurile Duhului Sfânt şi bâjbâie în privinţa altor doctrine?)
CÂND putea să fie până acum, poate să fie în urmatoarea lună... (şi cine este responsabil că nu a fost până acum? Şi cine este responsabil că nu s-a făcut nici în următoarea lună?)
Abia atunci cred eu ca Aosicatia poate lua o hotarare PRINCIPIALA.
(Atunci de fapt înseamnă la Paştele Cailor! Să tragem concluzia că Asociaţia este incapabilă să ia o hotărâre principială?)

Iată un păstor care nici acum nu ştie dacă Iosif Ţon este greşit. Poate vrea să audă din gura lui Iosif Ţon o declaraţie că este rătăcit, şi doar atunci va accepta posibilitatea  considerării unor măsuri, şi aceasta după o perioadă de graţie! Pentru aceşti păstori nu contează ceea ce scrie Iosif Ţon? Nu contează faptul că pretinde că are revelaţii noi de la Dumnezeu? Nu contează că batjocoreşte suficienţa crucii Domnului Isus Hristos? Nu contează că are o teologie pelagiană?

Întrebarea păstorului Liviu Ţiplea este relevantă:
Dacă nu acum, atunci când? Trebuie să aşteptăm până învăţăturile fratelui Ţon vor face ravagii şi în biserile noastre?
Apoi trece la o constatare amară, ce ar trebui să facă de ruşine pe acei predicatori confuzi:
Cu respect şi pentru tine şi pentru alţii care au făcut afirmaţia aceasta (inclusiv fratele Ţon) este absurd şi chiar ridicol să spunem că mărturisirea noastră de credinţă nu este clară în privinţa darurilor Duhului Sfânt. Unii au condamnat decizia Uniunii de la Bucureşti ca fiind o reacţie în virtutea “tradiţiei Baptiste” şi nu a mărturisirii de credinţă. Practica şi tradiţia noastră în privinţa aceasta se bazează pe principiul enunţat în mărturisire, şi anume că Biblia este cea care are verdictul final în orice problemă de crez şi practică. De aceea suntem baptişti, pentru că înţelegem Biblia şi învăţătura despre darurile spirituale în felul în care ne-a luminat Dumnezeu. Practica şi tradiţia noastră se bazează pe această înţelegere. Nu cred că e o cinste pentru un păstor Baptist să declare că nu ştie ce crede în privinţa darurilor spirituale!

Da, de aceea carismatismul face ravagii în bisericile evanghelice, deoarece nici  păstorii nu ştiu ce cred în privinţa darurilor! Şi de aceea Iosif Ţon nu a fost sancţionat de Asociaţie, deoarece începând cu preşedintele se constată confuzie la nivel doctrinar!

1 comment:

Petru said...

Ce trebuie să facă Iosif Ţon ca să nu ne mai dea sfaturi!!! Păi omul a fost seminarist acolo la Seminar nu la Ştefan Gheorghiu. A devenit ateu, a trăit ca un ateu, a divorţat de nevastă, a devenit propagandist, communist şi informator al securităţii. S-a întâlnit cu fratele R. Wurmbrand. Numai că din acte reiesse că şi atunci era agent al securităţii din plin. S-a săturat de “Şarlatanul Isus.” După un timp, la câteva luni sau mai mult, s-a împăcat cu nevasta. A fost ordinat la cererea lui – zic unii. Alţii cred că securitatea l-a băgat pe gâtul cultului Baptist. L-au ordinat ai lui Talpoş – zis Profesorul şi alţii. S-a chinuit din răsputeri să-L aducă pe Christos în communism. Acum e pastor carismatic. C. H. Spurgeon spunea: “ În foarte multe ţări se predica o evanghelie curioasă. Ea se numeşte evanghelia ocrotirii sociale. Ea nu e nici minciună nici adevăr. Dar aceşti misionari nu au nici o normă în predicarea Evangheliei.” Ce ar mai trebui să facă Iosif Ţon? După părerea mea nu s-a auzit de el decât un sfert din tot ce a făcut. Caracterul unor oameni iese la iveală în vremuri de criză. Că unii predicatori erau în genere informatori, e unfapt de multă vreme ştiut. Ce nu se cunoaşte e suferinţa pricinuită, cât şi numărul victimelor. Iertarea vine din pocăinţă, dar timpul pocăinţei pentru unii a trecut de mult!!!! L-am văzut pe fratele Daniel Branzai într-o fotografie făcută mai recent cu Iosif Ţon şi cu alţii. Cine se aseamănă se adună!!